Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Vakgebieden

Tijdens het traineeship doe je ervaring op binnen verschillende vakgebieden:

Inkoop

Inkopers begeleiden de aanbesteding van projecten die Rijkswaterstaat uitvoert. Als trainee stel je kaders op voor een internationale aanbesteding. Of je werkt mee aan de gunning van een project. Als inkoopdeskundige gaat het jou dan ook niet alleen om het krijgen van de laagste prijs. Je wilt ook dat het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd en dat het project binnen het budget wordt uitgevoerd.

Bekijk de video op de pagina Inkoop

Techniek

Inspectie van een brug

Technische kennis is van groot belang binnen de projecten van Rijkswaterstaat. Als trainee geef je binnen een team van deskundigen vorm aan deze projecten. Bijvoorbeeld door mee te denken over grote infrastructurele projecten als een sluisrenovatie of de aanleg van een snelweg. Je bent betrokken bij de planvormingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase.

Bekijk de video op de pagina Ingenieurs

Verkeer en watermanagement

Verkeer en watermanagement beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zet in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement zorgt ervoor dat de gebruikers van de netwerken kunnen rekenen op een goede en vlotte verkeersgeleiding, de bediening en bewaking van o.a. tunnels en bruggen en voor betrouwbare (reis- en route-) informatie. Je bent de schakel in de keten van veiligheid en vervoer en werkt daarom nauw samen met relevante regionale partners en andere onderdelen van RWS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Informatievoorziening

Sluis

Informatievoorziening is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. Denk aan de systemen achter automatisch bedienbare sluizen, bruggen en stormvloedkeringen. Of aan de data van waarschuwingssystemen voor gladheid en de snel wisselende waterstanden. Als trainee kan je in de rol van projectleider aan de slag met het wijzigingen of de nieuwbouw van de informatievoorzieninginfrastructuur van Rijkswaterstaat. Je stuurt architecten en productmanagers aan om tot een concreet ontwerp te komen.

Bekijk de video op de pagina ICT en informatievoorziening

Duurzaamheid en Leefomgeving

Door te participeren in projecten op het gebied van onder andere Omgevingswet, Bodemkwaliteit, VANG, circulaire economie, en luchtkwaliteit werk je mee aan het terugdringen van de milieudruk en verduurzaming van de leefomgeving Nederland. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op zowel de projecten van RWS alsook projecten van bijvoorbeeld provincies, gemeenten en bedrijven.

nog 1 dag

Solliciteren RWS Traineeship

Via onderstaande knop kun je solliciteren voor het RWS Traineeship. Dit kan nog tot en met 22 januari 2017.

Hier solliciteren voor het RWS Traineeship

'We willen niet dat mensen ’s nachts wakker liggen door piepende shovels'

Koen Workel

Koen Workel

  • Relatiemanager
  • Rijkswaterstaat

Meer over Koen

'Ik geef leiding aan een team van 36 weginspecteurs en officieren van dienst'

Rianne van Houten

Rianne van Houten

  • Rijkswaterstaattrainee
  • Rijkswaterstaat

Meer over Rianne