Duik in de wereld van financiën, politiek en beleid

Als trainee van het Financial Traineeship bij de Rijksoverheid doe je ervaring op in financiële vraagstukken, beleidsvorming en politieke processen. Je krijgt te maken met verschillende taakgebieden. Benieuwd welke? We zetten het graag voor je op een rij:

Financiële administratie

Boekhouden, data-analyse, robotica, betalingsverkeer en beheer van de financiële administratieve systemen: dat komt allemaal om de hoek kijken als je je hierin verdiept. Lees meer over financiële administratie

Begrotingscyclus
Ga je aan de slag met een begrotingscyclus? Dan komt dit op je pad:

 • uitrekenen toekomstige kosten grote investeringen,
 • ontwikkelen van ramingsmodellen,
 • macro-economische ramingen,
 • opstellen financiële onderbouwing begroting/jaarverslag, data-analyse.

  Lees meer over de begrotingscyclus

Planning & Controlcyclus

Ben je betrokken bij de planning & controlcyclus? Dan krijg je te maken met:

 • management controlsysteem/bedrijfsvoering,
 • data-analyse,
 • managementinformatie,
 • jaarplancyclus,
 • bedrijfsvoeringsinstrumenten (bijvoorbeeld benchmark),
 • betrokkenheid FEZ bij processen met financieel aspect (pps/inkoop/subsidies).

Beleidscontrol
Beleidscontrol is noodzakelijk om te kunnen sturen op beleidsresultaten. Denk daarbij aan:

 • toetsing van beleidsvoorstellen op financiële consequenties,
 • meedenken/adviseren over doelmatige oplossingen (keuze financiële instrumenten),
 • uitvoeren Kosten–batenanalyses,
 • advisering aan DG’s,
 • advisering aan SG
 • advisering MR-stukken (parafering) en ramingswerkzaamheden.

  Lees meer over beleidscontrol.

   

Toezicht op ZBO's en agentschappen

Ook zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en agentschappen worden gecontroleerd. Als je hieraan meewerkt, kom je in aanraking met:

 • toetsen investeringen/leenaanvraag,
 • beoordeling begroting/jaarverslag,
 • vaststellen tarieven,
 • advisering eigenaar.

  Lees meer over ZBO’s en agentschappen.

  Evaluatiestelsel

  Ga jij je bezighouden met het evalueren van beleid? Denk dan aan:

 • uitvoeren van beleidsdoorlichtingen,
 • effectenonderzoek ex post.

  Lees meer over het evaluatiestelsel.

Administratieve organisatie/interne controle en departementale regelgeving

Wordt dit jouw taakgebied? Dan krijg je te doen met:

 • vertaling van rijksbrede regelgeving naar departementale regelgeving
 • toezicht op en opstellen van AO/IC
 • toezicht op financieel beheer en AR-coördinatie
 • kaderstelling.

  Risicomanagement
  Departementale risicoanalyse wordt periodiek door het lijn/ topmanagement uitgevoerd. Vrijwel altijd vloeien daaruit beheersmaatregelen voort. Als jij je hiermee gaat bezighouden, dan houd je toezicht op en adviseer je over risicomanagement en de benodigde ondersteuning voor het proces. Het uitvoeren van risicomanagement is een taak van het topmanagement.

  Heb je meer uitleg nodig over de afkortingen? Neem vooral een kijkje op de volgende site Afko (afkorijk.nl)

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon