1e Medewerker Bureau Veiligheid & Milieu

 • Den Helder
 • MBO
 • 38 uur
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 344439, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

1. Het begeleiden en ondersteunen van processen en cyclische activiteiten binnen de ontwikkeling en implementatie van het Veiligheid- en Milieu-Managementsysteem KM (VMMS,) alsmede de daaruit vloeiende taken voor het bureau zelf door:

 • het a.d.h.v. de vigerende wet- en regelgeving uit o.a. Arbowet, Wet Milieubeheer, watervergunning, evenementenvergunning, meldingen brandveiliggebuik, enz, enz, toetsen van de werkzaamheden en het uitvoeren van eerste lijnscontrole;
 • het jaarlijks uitzetten van de Checklijsten Milieuvergunning, beoordelen en omzetten in een plan van aanpak en het hierin aangeven van prioriteiten en de bewaking hiervan;
 • het monitoren van veiligheid- en milieuverplichtingen voortvloeiend uit het controleplan;
 • het middels interne controles toetsen of de veiligheid- en milieuprestaties, die binnen de bedrijfsprocessen plaatsvinden, voldoen aan de gestelde normen en voorschriften;
 • het aan de hand van gemelde ongevallen, incidenten, onveilige situaties en bijzondere meldingen nemen van maatregelen en monitoren van de uitkomsten;
 • het assisteren bij het samenstellen van RI&E van diverse werkplaatsen en het monitoren van de te nemen acties die voortvloeien uit wettelijke inventarisaties;
 • het opstellen en monitoren van de Taak Risisco Analyse (TRA) voor specifieke evenementen en/of omstandigheden;
 • het uitvoeren van arbeidshygiënische onderzoeken en het doen van indicatieve metingen.

2. het uitvoeren van inspecties en deelnemen aan onderzoeken door:

 • het begeleiden van het bevoegd gezag (Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Arbeidsinspectie, Gemeente) bij inspecties en/of onderzoeken naar ongevallen of voorvallen;
 • het, naar aanleiding van ongevallen of incidenten, optreden als lid bij een Commissie van voorvallen onderzoek en het doen van aanbevelingen ter verbetering;
 • het schrijven van de rapportage voortvloeiend uit het voorvallen onderzoek;
 • het uitvoeren van Risico Inventarisaties & Evaluaties;
 • het begeleiden van controles ten behoeve van inspecties n.a.v. afgegeven vergunningen;
 • het zorgdragen voor de volledige implementatie van de CMV lijsten binnen alle onder de C-MBDH ressorterende objecten, als dan niet middels het aansturen, begeleiden en/of instrueren van locatiemanagers en gebouwenbeheerders.

3. Geeft zelfstandig voorlichting en instructie over Veiligheid & Milieu gerelateerde zaken door:

 • het geven van lezingen aan directie, medezeggenschapscommissie of afdelingen over onderwerpen die voortkomen uit het voorlichtingsplan;
 • het geven van instructies aan veiligheid en Milieu functionarissen, locatiebeheerders en gebouwbeheerders ter uitvoering van het veiligheid- & milieubeleid defensie;

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Algemene Dienst van de Marinebasis Den Helder (MBDH) dat deel uitmaakt van de Afdeling Maritieme Ondersteuning van de Directie Materiële Instandhouding waarbij ook derden worden ondersteund. (HOKM, DOPS en DPBV).

De dagelijkse leiding over de kazerne berust bij de commandant MBDH die leiding geeft aan zowel het Hoofd Algemene dienst (HAD) als het Hoofd Logistieke Dienst (HLD), de hoofden van de zogenaamde kazernediensten.

Het HAD is tevens de Eerste Officier (EO) van de MBDH.
Het HAD geeft sturing aan de Kazerne Adjudant, de Afdeling Technisch Havenbeheer & Infra en de bureaus Veiligheid, Milieu en BHV (V,M&BHV)en het Aannemersmeldpunt, Coordinatie en Evenementen (C&E), Beveiliging en Verbindingen.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op alle terreinen van de MBDH en de scholen vallende onder CZSK.

Het Bureau Veiligheid, Milieu en BHV bestaat uit één hoofd en 7 fulltime functieplaatsen en 2 partime functieplaatsen.

Onder de MBDH wordt ook de Marinekazerne Erfprins, Marinekazerne Maaskamp en de Joost Dourleinkazerne begrepen.
Daarnaast wordt aan de BHV organisatie van circa 300 personen leiding gegeven en geeft sturing aan de circa 10 Blue Leaders (bedrijfskundige bij calamiteitenbestrijding)

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).


Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J.A.E. (Jan) de Boer - Hoofd Algemene Dienst

06-83087923

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.N.J. (Jos) Laan - Personeelsadviseur

06-30534975

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwaliteitsbewaker WOH industrie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd sectie milieu

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coordinator duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon