• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.146 - €4.343
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 3 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 532584
 • Plaatsingsdatum 12 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word 1e medewerker techniek
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als 1e medewerker techniek werk je mee aan de aanschaf en de instandhouding van het operationeel materieel voor het landoptreden.

Wat ga je doen?

Als medewerker techniek ga je aan de slag met gevechts- en gevechtsondersteunende voertuigen, artilleriegeschut, wapens en optiek, operationele wielvoertuigen, EOD-robots of detectie- en ontsmettingsapparatuur met daarbij de volgende mogelijke taken:

1. Je levert in projectteams bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling van de realisatie en instroming van het benodigde materieel, door:

 • het doen van aanbevelingen en ondersteunen van de Projectmanager bij het opstellen en actualiseren van het project-initiatie-document (PID) inclusief de capaciteit-/projectplanning en bij de beheersing van de voor het project benodigde middelen;
 • het doen van aanbevelingen en ondersteunen van het projectteam op technisch en documentatie gebied;
 • het uitvoeren van technische evaluaties;
 • het mede opstellen van een programma van eisen (PVE) t.b.v. het verwerven van materieel, zich daarbij richtend op de aspecten functionaliteit, vorm en inhoud van technische documentatie, initiële reservedelen, componenten, verpakking, kwaliteitszorg, milieuzorg en ARBO;
 • het mede verrichten van marktonderzoek;
 • het mede opstellen van een beproevingsaanvraag, namens de PL bewaken van de beproevingsvoortgang en de analyse van de beproevingsresultaten;
 • het assisteren bij het opstellen van offerteaanvragen;
 • het toetsen en evalueren van de offerte, zich daarbij richtend op de aspecten functionaliteit, veiligheid, technische documentatie, initiële reservedelen, componenten, verpakking, kwaliteitszorg, milieuzorg en ARBO;
 • het mede opstellen van het eindrapport;
 • het bijdragen aan het tot stand komen van bestelovereenkomsten/ contracten;
 • het interpreteren van het kwaliteitsplan/programma van de leverancier;
 • het toetsen van het concept technische documentatie van de leverancier;
 • het in voorkomend geval, namens de PL, controleren van de kwaliteit van beproevingsmodellen en het pre-seriemodel;
 • het doen van aanbevelingen m.b.t. de kwaliteitszorg bij de serieproductie;
 • het doen van aanbevelingen van de Projectmanager inzake voorstellen van de (Defensie) Kwaliteitszorgfunctionaris i.v.m. afkeuring van (delen van) een levering;
 • het begeleiden en adviseren van de leverancier;
 • het bijdragen aan de totstandkoming van het (initiële) systeemplan met eventueel ILS-plan(nen);
 • het ondersteunen in het opzetten van de configuratiebeheersing;
 • het invoeren van gegevens in een bedrijfssysteem;
 • geeft uitvoering aan, alle aan de medewerker toebedeelde SAP referentierollen;
 • het bekend stellen van technische onderhoudspublicaties in overzichten.

2. Je levert in systeemteams zelfstandig bijdragen t.b.v. de instandhouding van het gevoerde materieel, door:

 • het doen van aanbevelingen en ondersteunen van de Normsteller en het systeemteam inzake technische aangelegenheden inclusief het aspect technische documentatie, uitkomsten van analyses van onderhoudsinformatie, planning van instandhoudingsprojecten en beheersing van de daarbij benodigde middelen;
 • het bijdragen aan de actualisering van het systeemplan met eventueel ILS-plan(nen);
 • het actualiseren van de configuratiebeheersing;
 • het initiëren en (laten) realiseren van wijzigingen in technische documentatie;
 • het behandelen van meldingen i.v.m. problemen met materieel en voorstellen (ideeën) ter verbetering;
 • het ondersteunen van garantiezaken;
 • het ondersteunen van onderzoek i.v.m. kwaliteitsafwijkingen of defecten met mogelijk structurele (seriematige) fouten als oorzaak;
 • het bijdragen aan onderzoek en het doen van aanbevelingen inzake uit te voeren basisonderhoud, modificaties en vervanging van een systeem;
 • het doen van aanbevelingen aan de systeemmanager inzake voorstellen van de (Defensie) Kwaliteitszorgfunctionaris;
 • het doen van aanbevelingen aan interne instanties inzake materieel gerelateerde technische aspecten, milieu aspecten en ARBO aspecten;
 • het doen van aanbevelingen m.b.t. beleidsrichtlijnen op het gebied van technische documentatie;
 • geeft uitvoering aan, alle aan hem toebedeelde SAP referentierollen, in de instandhoudingsfase. uitvoeren. Dit betreft onder andere nieuwe vuurkracht-, bescherming- en aandrijfsystemen. En als je een gedegen kennis hebt van voertuigelektronica en/of IT-security, kun je bij ons je ook daarin werkzaam zijn.

Wat vragen we?

Functie- en Opleidingseisen:

 • HBO werk- en denkniveau door een afgeronde HBO opleiding (technisch of bedrijfskundig)

Cursussen op het gebied van:

 • het wapensysteem
 • kwaliteitsborging
 • projectmanagement
 • configuratiemanagement

Ervaringseisen:

 • praktische ervaring in uitvoerende functies bij voorkeur op het matlog en/of technisch gebied en/of binnen voor het vakgebied relevante onderdelen;
 • bij voorkeur enige ervaring op het gebied van (internationaal) overleg;
 • ervaring met instandhouding en/of configuratiemanagement en/of relevante wet- en regelgeving;
 • bij voorkeur kennis van de relevante werkomgeving.

Competenties:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Initiatief
 • Leervermogen
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.146 Max. €4.343 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 • Jouw cv en motivatie dienen uiterlijk 3 december 2023 bij ons binnen te zijn.
 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op dinsdag 19 december 2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Je gaat werken binnen één van de bureaus Techniek van de sectie Kennis en Innovatie van de afdeling Grondgebonden wapensystemen (GWS) van Commit.
GWS verricht systeemmanagementtaken (asset management) aan in gebruik zijnde landsystemen en ondersteunt de verwerving van nieuwe landsystemen. Daarnaast onderzoekt GWS nieuwe technologieën ter ontwikkeling van de wapensystemen van de toekomst. We zijn er als afdeling op gericht de krijgsmachtdelen te voorzien van operationeel vooruitstrevend, veilig en inzetbaar materieel tegen acceptabele levensduurkosten.

Je werkt op en vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht. Je krijgt de vrijheid en ICT-mogelijkheden om delen van je werk op afstand uit te voeren. Ook ben je regelmatig onderweg naar andere defensie-eenheden, leveranciers en defensie-industrie, internationale partners en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Techniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort - Bernhardkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bovenwater Surveillance Technologie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Integrated Logistic Support

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon