• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570802, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word 1e Ontwerper voor de systemen binnen het Inlichtingen en Veiligheid domein.

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Ontwerper zorg je voor een technisch up-to-date, veilig en hoog beschikbaar applicatielandschap voor het Inlichtingen en Veiligheidsdomein.

Wat ga je doen?

Als ontwerper bij de afdeling COC2 en I&V heb je in het Serviceteam de rol van IT Architect. Je bent verantwoordelijk voor de technische inrichting van een deel van de Inlichtingen en Veiligheid (I&V) applicaties op de Defensie infrastructuur, rekening houdend met de Defensie standaarden en architectuurprincipes. Belangrijk hierbij zijn de door Defensie benoemde 3 pijlers voor de IT: Continuïteit, Beveiliging, Innovatie.

 • Je stelt de hoofdlijnen op van het Technisch Ontwerp t.b.v. de I&V toepassingen, in nauwe samenwerking met de Project Architect, de leverancier en de IB adviseur;
 • Je neemt deel aan technisch georiënteerde project overleggen, stemt daarin o.a. de project deliverables af en bespreekt deze met de Product Specialist van het Serviceteam;
 • Je stelt Architecture Building Blocks (ABB) op;
 • Je bewaakt de technische consistentie van het applicatie landschap van I&V;
 • Je stemt inrichtingsstandaarden af en legt deze vast;
 • Je adviseert de collega Architecten t.a.v. mogelijke aanpassingen op standaarden of de noodzaak voor nieuwe componenten;
 • Je stemt waar nodig specifieke (technische) inzet van infra bouwstenen af met de interne leveranciers;
 • Je stelt de kaders voor het detailontwerp en ziet toe op invulling van dit ontwerp.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, ten behoeve de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in standhouden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Als Ontwerper zal je worden ingezet binnen de sectie systeemmanagement en beheer, team Inlichtingen en Veiligheid (I&V). Je komt in een Serviceteam te werken dat bestaat uit Beheerders, Product Specialisten en Ontwerpers. Samen zorg je voor de instandhouding en vernieuwing van het I&V landschap.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wesly Stevens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Postma

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior ICT beheerder

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Systeemmanager bij Defensie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Systeemontwikkelaar Medior

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon