• Stand­plaats Maasland
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 29 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 538492
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word 1e ontwerper ICT bij Defensie!

Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Ga aan de slag als beheerder ICT bij Defensie!

Wat ga je doen?

Voor de sectie ITT binnen de afdeling GIT&INFRA zijn wij op zoek naar een 1e Ontwerper ICT die zich gaat richten op het aandachtsgebied BOP. Dit omvat het hosten en technisch beheer van de BOP systemen bij Defensie,

De basiswerkzaamheden voor deze functie bestaan onder andere uit:

De 1e Ontwerper is belast met het uitwerken tot bruikbare bouwstenen van de architecturen en kaders die worden ontvangen via productmanagement en de sturende clusters, dit is binnen het lifecyclemanagement van een bouwsteen een continue proces. De functionaris maakt voor de bouwstenen generieke en specifieke ontwerpen waarbij de bruikbaarheid, beheerratio, automatisering en schaalvergroting voorop staan. De functionaris onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp en ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren. De functionaris is ook belast met productontwikkeling van de ingezette en nieuwe bouwstenen binnen de Defensie (en klant) architectuur. voldoen aan Defensie veiligheidsnormen en anticiperen op mogelijke kwetsbaarheden van de onderliggende systemen

Werkzaamheden:

De navolgende werkzaamheden behoren tot het werkpakket van de 1e Ontwerper:
1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:

 • Het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp
 • Het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
 • Het opstellen van (inrichtings)documentatie
 • Het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
 • Het vertalen van de niet standaardopdracht in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;
 • Het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:

 • Het controleren en verifiëren van de impactanalyse
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;
 • Checkt of de oplossing voldoet aan Defensie veiligheidsnormen en anticiperen op mogelijke kwetsbaarheden van de onderliggende systemen
 • Het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);
 • Het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties en het toetsen van de ICT componenten aan de gestelde normen
 • Het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur.

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:

 • Het bouwen van componenten
 • Het aanpassen van bestaande componenten
 • Het opstellen van testscenario’s en het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;
 • Het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage en het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
 • Het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
 • Het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen.
 • Het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
 • Het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten

4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:

 • Het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten.
 • Het te komen tot een optimalisatie van in gebruik zijnde ICT bouwstenen;
 • Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie IT-Toepassingen (ITT) van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GIT&INFRA), organisatorisch ondergebracht in het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De primaire doelstelling van GIT&INFRA is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De secties hebben binnen de doelstelling van GIT&INFRA als doel het realiseren van de beschikbaarheid en het beheer van gekwalificeerd personeel en materieel om uitvoering te geven aan proces-, project- en resourcemanagement activiteiten op het gebied van realiseren en leveren. De kaders zijn afkomstig vanuit de sturende secties. Elke sectie houdt zich met een specifiek werkgebied bezig.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

S. Kemner, Unitmanager

06-51135446

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Vossestein, Recruitment Adviseur

06-13930696

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Netwerk Ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior ICT Technicus

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon