Accounthouder / senior beleidsmedewerker werknemersregelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 14 februari
 • Vacaturenummer 39/21-14
 • Plaatsingsdatum 28 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Binnen het ministerie is de directie Werknemersregelingen verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en wetgeving op het terrein van de sociale verzekeringen van werknemers. Bij ons in Den Haag draag jij als accounthouder/ senior beleidsmedewerker bij aan het versterken en verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap richting het UWV en de Belastingdienst.

Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding op uitvoeringsgerelateerde thema’s. Jouw werk draagt bij aan het op koers houden van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie. Als accounthouder Belastingdienst en UWV ben je onderdeel van het cluster Opdrachtgeverschap waarin wij werken aan de verschillende aspecten van het integrale opdrachtgeverschap, zoals financiën, ICT, voortgangsoverleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau en verantwoordingsproducten in het kader van planning en control.

Als accounthouder Belastingdienst heb je bijzondere aandacht voor de modernisering en vernieuwing van het informatievoorzienings(IV-)landschap. Hiervoor is een samenhangende aanpak geformuleerd om te komen tot een situatie waarbij vraag naar en aanbod van IV-capaciteit meer in evenwicht zijn, de technische schuld wordt verminderd en er ruimte is voor vernieuwing en beleidsinitiatieven. Tegelijkertijd wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om onderdelen van de beleidsagenda aan te passen om zo ruimte voor modernisering IV en vernieuwing te creëren. Jij houdt deze beleidsagenda bij, bewaakt de haalbaarheid van beleidsinitiatieven en stuurt waar nodig bij. Ook neem je deel in het ketenoverleg tussen UWV, Belastingdienst en CBS, bereid je het directeurenoverleg keten loonheffingen voor en geef je inbreng bij diverse gremia op het snijvlak van uitvoering en beleid. Daarnaast zet je je in voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze wet geeft werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten als zij mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen en houden. De Wtl wordt uitgevoerd in een ketensamenwerking tussen UWV en Belastingdienst.

Als accounthouder UWV heb je aandacht voor de ambitie om het integrale opdrachtgeverschap verder te professionaliseren. Zo willen we dat in de uitvoering meer ruimte en aandacht komt voor maatwerk, betere dienstverlening en responsiviteit voor burgers die voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de sociale zekerheidsregelingen. Jij bent verantwoordelijk om bij te dragen aan het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Hiermee draag je bij aan een betere samenwerking tussen beleid en uitvoering en geef je opvolging aan de adviezen uit verschillende rapporten zoals Werk aan Uitvoering en het rapport over de kindertoeslagaffaire.

Je maakt optimaal gebruik van je kwaliteiten als netwerker om alle partijen goed te betrekken en waar nodig op één lijn te brengen. Daarbij werk je samen met de collega’s van de uitvoeringsorganisaties, je collega’s op de afdeling en directie, en medewerkers van andere directies binnen ons ministerie en andere ministeries. Netwerken, samenwerken, innoveren en verbinden zijn dan ook vaardigheden die je al hebt ontwikkeld of die bij je passen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie werken we in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast zetten we ons in voor een sociaal stabiele samenleving.

De directie Werknemersregelingen maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Onderwerpen die binnen de directie aan de orde komen zijn onder meer:

 • ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheidswet
 • NOW
 • opdrachtgeverschap naar het UWV
 • Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten
 • aanpak rondom oudere werklozen
 • grensoverschrijdende aspecten van socialezekerheidsregelingen
 • sociale zekerheid in Caribisch Nederland

Afdeling Werkgevers en Sociale Zekerheid Buiten Europees Nederland
Je gaat werken bij de afdeling Werkgevers en Sociale zekerheid Buiten Europees Nederland. Wij zijn als afdeling onder meer verantwoordelijk voor de SZW-brede coördinatie op het dossier Caribisch Nederland. Daarnaast houden we ons bezig met de inclusieve arbeidsmarkt, waarbij de Wet tegemoetkomingen loondomein en Wet banenafspraak belangrijke instrumenten zijn.

De onderwerpen van onze afdeling staan vaak politiek en maatschappelijk in de belangstelling. De afdeling kent een gezonde werkdruk, maar er is zeker ook ruimte voor ontspanning, op kantoor bij onze tafelvoetbaltafel en online met directiebrede 30-seconds-sessies of een muziekbingo. We zijn een hecht team dat met veel plezier werkt aan relevante onderwerpen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator informatievoorziening inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker sociale zekerheid, algoritmes en burgerregie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon