• Apeldoorn  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4623, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Bij de Belastingdienst krijg je als accountmanager handhavingsgegevens de kans om een verschil te maken. Jij zorgt voor de uitwisseling van belangrijke gegevens met overheden en organisaties, waardoor de Belastingdienst efficiënter werkt en burgers beter worden geholpen. Dankzij jouw inzet vanuit Apeldoorn wordt het houden van toezicht én het voorbereiden van belastingaangiften een stuk makkelijker. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Jij zorgt voor het opzetten en onderhouden van gegevensuitwisselingen met verschillende leveranciers en afnemers. Je vertegenwoordigt de directie CAP en zorgt dat gegevens nauwkeurig en op tijd worden uitgewisseld. Onder andere met overheden, zelfstandige bestuursorganen zoals het CBR, commerciële partijen en non-profitorganisaties zoals verenigingen en stichtingen. Deze gegevens spelen een cruciale rol bij het uitvoeren van toezicht en kunnen worden gebruikt voor de voorinvulling van belastingaangiften, zoals de inkomstenbelasting en kansspelbelasting. 

Je hebt contact met verschillende partijen en brengt deze samen. Je bouwt professionele relaties op en maakt duidelijke leveringsafspraken. Jij ziet erop toe dat alles volgends de geldende regelgeving en afspraken verloopt. Daarnaast houd je nauwlettend in de gaten dat alle betrokken partijen hun leveringsverplichtingen nakomen.
2 keer per maand kom je samen met de accountmanagers van andere afdelingen. Omdat jullie allemaal een eigen aandachtsgebied hebben wordt tijdens deze overleggen kennis gedeeld, vindt er intervisie plaats en wisselen jullie ervaringen uit.  

Een bijzondere baan, omdat...

 • je werkt met verschillende afnemers en multidisciplinaire projecten. 
 • je als accountmanager bij de Belastingdienst een heel groot effect maakt op de samenleving. 
 • we door veranderingen in de maatschappij en op de markt continu in beweging zijn als organisatie. 
 • je de vrijheid krijgt om jouw functie in te vullen op een manier die past bij jou als persoon. 
 • je bijdraagt aan het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van handhavingsprocessen. 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Mijn baan is heel afwisselend. Ik realiseer gegevensuitwisselingen, zorg voor betrouwbare gegevens voor de Belastingdienst én organiseer een soepele gegevensstroom. Om dit alles goed te kunnen doen heb ik contact met zeer uiteenlopende leveranciers, zoals gemeenten, SVB en commerciële partijen.”- Ariëlle, Accountmanager.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. Kijk voor meer info: https://werken.belastingdienst.nl/centrale-administratieve-processen-cap

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Petra Weijman, teammanager 06-12542277

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Tess van Kampen, adviseur Werving en Selectie 06-11796330

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon