• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Volkshuisvesting
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 909, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

In deze uitdagende rol werk je allereerst samen met een senior collega in een interessant account; alleen al door het grote aantal klanten die in het hele land gebruik maken van kantoorruimte. Denk aan een ministerie als ministerie van Onderwijs of het ministerie van Sociale Zaken. En toch werken we als Rijksvastgoedbedrijf als het gaat om kantoren in basis voor één opdrachtgever: het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO). Zij bepalen het beleid en de kaders voor de huisvesting én halen de behoeften op bij de klanten.

Aan de hand van het masterplan dat het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens opstelt, bepaalt het DGOO welke huisvestingsvraagstukken prioriteit hebben en hoe die worden opgelost. Het Rijksvastgoedbedrijf richt zich daarbij op de bouwkundige aspecten. Een van de concerndirecties Dienstverlening verzorgt alle zaken op facilitair gebied. En eventueel zijn zij de gedelegeerd opdrachtgever van het DGOO. Relatiemanagement in dit spanningsveld is een complex, intensief en vooral een uitdagend governancespel. De prioriteiten kunnen botsen met de wensen of belangen van de gebruikers. De accountmanager borgt dat alle partijen goed geïnformeerd zijn en meegenomen worden in de processen. Dat stakeholders begrijpen wie beslissingsbevoegd is, waar ze invloed op hebben en waar niet, en voor welke zaken ze het Rijksvastgoedbedrijf kunnen aanspreken. Jij zorgt op strategisch niveau voor een goede samenwerking met alle partijen. En stuurt op gesprekken over de juiste zaken. Je hebt snel inzicht in verschillende kantoorklanten van het Rijksvastgoedbedrijf en hun gebruikers, en kunt je inleven in hun behoeften op huisvestingsgebied. Je hebt snel inzicht in de politiek-bestuurlijke belangen van partijen en de doelen en beslissingsstructuren binnen je eigen organisatie. Je kunt een breed netwerk opbouwen in het uitgebreide stakeholdersveld, goed samenwerken en je werk goed plannen en organiseren.

Daarnaast handel je altijd vanuit het klantperspectief, komt met creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken en kunt daarvoor met overtuigingskracht draagvlak creëren op verschillende niveaus.

Geinteresseerd of meer weten? Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app dan met Willy Kreeftenberg, Hoofd Sectie relatiemanagement via 06-15017980.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Vastgoedbeheer

De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarnaast realiseert de directie kleine projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Assetmanagement

Afdeling Assetmanagement vervult namens het Rijksvastgoedbedrijf de eigenaarsrol. De afdeling is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid van het vastgoed en adviseert klanten over huisvesting. De afdeling bestaat uit 7 secties: Asset Kantoren, Asset Specialties en Bijzondere Specialties, Asset Justitie & Veiligheid/Raad voor de Rechtspraak, Asset Defensie, Relatiemanagement, Omgevingsmanagement en Inspecties en Instandhouding.

Sectie Relatiemanagement

Je gaat aan de slag in de sectie Relatiemanagement. Met acht accountmanagers, drie ondersteuners, een medewerker klantinformatie en het sectiehoofd vormen we een relatief klein team. Iedere accountmanager is verantwoordelijk voor een of meerdere eigen accounts. Deels gaat het om maatwerk. Tegelijkertijd komen veel vraagstukken ook in andere accounts voor. Door steeds vaker met een eenduidige werkwijze oplossingen te bieden, brengen we onze sectie samen naar een hoger professioneel niveau en verstevigen we onze positie binnen het Rijksvastgoedbedrijf. We zijn als sectie dus volop in ontwikkeling en staan altijd voor elkaar klaar met advies en hulp. Elke twee weken hebben we sectie-overleg. De ene keer bespreken we over welke ontwikkelingen er zijn en hoe we daarop kunnen inspelen. De andere keer behandelen we een thema dat iedereen kan aandragen en voorbereiden. En elke week hebben we een koffiebreak om informeel bij te praten. Extra belangrijk nu er nog steeds veel vanuit huis gewerkt wordt.

De sectie Relatiemanagement werkt samen met de klant aan een continue verbetering van de klanttevredenheid. Dat geldt voor zowel de dienstverlening als de samenwerking. Goed relatiemanagement is binnen het RVB van ons allemaal. De sectie Relatiemanagement ondersteunt daarbij en biedt een eerste aanspreekpunt voor de klant.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Willy Kreeftenberg

0615017980

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Miranda de Zeeuw - Bregman

+31 611470967

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Asset Defensie

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 36
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)

Adviseur Omgevingsvergunningen Briks

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)

Senior adviseur natuur en stikstof

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Utrecht
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon