Accountmanager Buitenlandse Relaties

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 40
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 300-0412
 • Plaatsingsdatum 25 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Zorgt voor het onderhouden van de contacten met buitenlandse partners, door:

 • het frequent voeren van overleg met de buitenlandse partners over huidige en toekomstige samenwerking; het leveren van een bijdrage aan het opstellen, beheren en bewaken van een integrale bilat-kalender;
 • het, ten behoeve van de dienstleiding en de medewerkers van de MIVD, voeren van correspondentie met de buitenlandse partners van de MIVD;
 • het representeren van de MIVD op evenementen, bijeenkomsten, herdenkingen en recepties;
 • het, in samenspraak met de strategisch relatiemanagers, verschaffen van een helder beeld van de wederzijdse ontwikkelingen, verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen;
 • het analyseren van knelpunten en kansen en het doen van (verbeter)voorstellen ten aanzien van de samenwerking met partnerrelaties;
 • het vastleggen van partnergerelateerde informatie in het Customer Relationship Management systeem.

2. Draagt zorg voor de coördinatie van de bilaterale overleggen en bezoeken van de dienstleiding en de medewerkers van de MIVD aan externe (inter)nationale relaties van de MIVD (en vice versa), door:

 • het inhoudelijk en facilitair coördineren en organiseren van bilateraal overleg, bezoeken en tegenbezoeken;
 • het opstellen, bespreken en afstemmen van de planning, agenda en uitvoering van inkomende en uitgaande bezoeken;
 • het opstellen van adviezen voor de vertegenwoordigers van de MIVD, in het bijzonder (P)DMIVD, omtrent de gespreksonderwerpen voor overleg met buitenlandse partners;
 • het namens de dienstleiding en medewerkers MIVD ontvangen van de gasten;
 • het deelnemen aan bilaterale overleggen;
 • het verzorgen van de rapportage van de bilaterale overleggen en van de verspreiding hiervan;
 • het informeren van de gasten en betrokken personen over de inhoud en facilitaire kaders van het bezoek;
 • het optreden als aanspreekpunt voor de administratieve details van de bezoeken.

Kennis/Opleidingseisen:

a) Kennis van:

 • het gebied van extern relatiebeheer.

b) Inzicht in:

 • de organisatie en werkwijze van de krijgsmachtdelen, MIVD/J2 en partner- en zusterdiensten, internationale organisaties en de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Algemene Zaken;
 • de behoefte aan inlichtingen bij de Nederlandse defensieorganisatie;
 • de inlichtingendoctrines en operationele inlichtingenprocessen.

c) Vaardigheid in:

 • het organiseren van werkbezoeken;
 • het omgaan met politieke, bestuurlijk complexe en gevoelige militair operationele aangelegenheden met een politieke, nationale en internationale uitstraling;
 • het hanteren van in strategisch/operationeel opzicht tegengestelde belangen en in het voeren van overleg op interdepartementaal en internationaal strategisch/operationeel niveau;
 • het functioneren in internationale context;
 • het netwerken.

Vereist:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • Basis Inlichtingen- en Veiligheidsopleiding;
 • Voortgezette Inlichtingen- en Veiligheidsopleiding;
 • opleiding op het gebied van internationale betrekkingen;
 • mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal;
 • mondelinge vaardigheid in een tweede buitenlandse taal (Frans, Spaans of Duits).
 • 5 jaar ervaring met inlichtingen- en veiligheidsaangelegenheden;
 • ervaring in een internationale context.

Competenties: 

 • overtuigingskracht
 • besluitvaardig 
 • communiceren
 • klantgericht 
 • netwerken 
 • omgevingsgericht
 • oordelen 
 • plannen en organiseren 
 • analyseren 
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Dit salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een dertiende maand van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wees terughoudend met het bekendmaken dat je voor de MIVD wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor je op.
Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook aan je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden bepaalde eisen gesteld.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

De functie leent zich niet voor thuiswerken i.v.m. het gerubriceerde karakter van de informatieverwerking.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Binnen de MIVD zijn er diverse (contra-)inlichtingenteams waarin je nauw samenwerkt met analisten, bewerkers en collega’s van verwerving. Er zijn teams die gespecialiseerd zijn in een land of regio, maar er zijn ook teams die zich bezighouden met thema’s als terrorisme of cyber. In welk team jij aan de slag gaat, is afhankelijk van jouw kennis en kwaliteiten. Samen bespreken we dus wat het beste bij je past. Dat betekent niet dat je altijd in het zelfde team blijft werken; het is goed mogelijk dat je af en toe wisselt van team.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Behoeftestelling JSCU

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Risicomanagement

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Compliance

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon