Additioneel-lid Adviescomité Nationale Minderheden Raad van Europa

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Eigen woonplaats
 • Contractduur 4 jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 4 jaar
 • Uren per week 1 - 5
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 januari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer KIEM/2021/02
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Adviescomité Nationale Minderheden van de Raad van Europa heeft een vacante positie voor een Nederlands additioneel lid. Het Adviescomité houdt toezicht op de tenuitvoerlegging door verdragslanden van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa.

De samenstelling van het Adviescomité komt in twee fasen tot stand:

 1. Uit elk van de (momenteel 39) verdragslanden kiest het Comité van Ministers van de Raad van Europa een additioneel lid uit een voordracht van twee personen, ingediend door het betreffende land.
 2. Vervolgens worden elke twee jaar negen personen van de lijst van additionele leden door het Comité van Ministers benoemd tot lid van het Adviescomité, dat uit achttien leden bestaat. Dit zijn de additionele leden uit de landen die het langst geen lid in het Adviescomité hebben gehad.

Zolang een additioneel lid nog niet tot lid is benoemd heeft deze een stand-by positie. Dit duurt gemiddeld ongeveer vier jaar. Echter, wanneer het land waaruit een additioneel lid is gekozen door het Adviescomité wordt gemonitord speelt het additionele lid wel een actieve rol. Hij/zij wordt dan geconsulteerd bij de voorbereiding van een bezoek van het Adviescomité aan het betreffende land, om advies gevraagd en uitgenodigd voor het bijwonen van de plenaire vergadering van het Adviescomité waar de conceptopinie wordt vastgesteld. De rol van het additionele lid is daarbij met name het beantwoorden van vragen van de leden en het uitleggen van de nationale context. Het additionele lid heeft geen stemrecht.

Nadat het additionele lid is benoemd tot lid, heeft hij/zij de volgende taken:

 • Deelname aan tenminste één landenbezoek per jaar en actief bijdragen aan de opinie over het bezochte land;
 • Drie keer per jaar deelnemen aan plenaire vergaderingen van vijf werkdagen elk;
 • Deelname aan thematische werkgroepen, die ongeveer drie dagen per jaar bijeenkomen, met inbegrip van videoconferenties.

Functie-eisen

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van bescherming van nationale minderheden op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
 • De kandidaat is onafhankelijk en onpartijdig;
 • De kandidaat is beschikbaar om het adviescomité effectief te dienen;
 • De kandidaat heeft een professionele beheersing van het Engels en/of het Frans.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 1
 • Maximaal aantal uren per week 5

Bijzonderheden

De duur van het mandaat van een lid is vier jaar en kan één keer met vier jaar worden verlengd. Zolang een additioneel lid nog niet tot lid is benoemd heeft deze een stand-by positie. Dit duurt gemiddeld ongeveer vier jaar.

Inschaling is niet van toepassing op deze functie, de inhoud en verantwoordelijkheid van het werk komt overeen met een schaal 13 functie. Het werk wordt vergoed volgens de regels en procedures van de Raad van Europa. Alle onkosten worden vergoed, voorts is er een dagvergoeding.

Van toepassing is artikel 26 van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. De samenstelling van het Adviescomité is geregeld in regels 1-18 van resolutie CM/Res(2019)49.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Adviescomité Nationale Minderheden van de Raad van Europa houdt toezicht op de tenuitvoerlegging door verdragslanden van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa.

Adviescomité Nationale Minderheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering.

Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het Rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie. Vanuit de beleidsverantwoordelijkheid voor de democratie is BZK samen met BZ nauw betrokken bij de Nederlandse inbreng in de Raad van Europa. De Raad van Europa houdt zich naast democratie bezig met mensenrechten en de rechtsstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemiek van der Pal, Adviseur Europa/internationaal

06-50156007

Gerty Rutgers, Clustercoördinator

06-11376850

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur macro-economie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior adviseur Leren en Ontwikkelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker democratisch burgerschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon