Adjunct bestuurssecretaris/ adviseur bedrijfsvoering gerechtsbestuur

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 10
    €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Personeel en organisatie
  • Solliciteer voor 26 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 5614-12729-2031515, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Ben jij een stevige sparringpartner voor het bestuur die communicatief sterk is en servicegericht ingesteld? En wil jij graag meebouwen aan de ontwikkeling van onze rechtbank? Dan is rechtbank

Den Haag op zoek naar jou!
Als adjunct bestuurssecretaris/adviseur bedrijfsvoering ondersteun je het gerecht van de rechtbank in zijn taken. In deze rol werk je veelal zelfstandig, maar in nauwe verbondenheid met de bestuurssecretaris. Je hebt een proactieve en verbindende rol binnen de organisatie; je fungeert als aanspreekpunt van en naar het bestuur en bent een belangrijke schakel tussen het bestuur, de inhoudelijke en de bedrijfsvoeringsteams. Verder ondersteun je de bestuurlijke processen rondom diverse bestuurlijke overleggen en bevorder je heldere besluitvorming.

Daarnaast draag je ook zorg voor vastlegging en opvolging en monitoring daarvan. In deze rol ben jij de ‘ogen en oren’ voor het bestuur als het gaat om wat er speelt en leeft in de organisatie. Je werkt mee aan de voortdurende professionalisering van de dienstverlening van de bedrijfsvoering.
In de rol van adviseur bedrijfsvoering ondersteun en adviseer je de bestuursleden tevens in de uitvoering van hun bestuurlijke portefeuilles. Je fungeert als klankbord, zorgt voor de verbinding met stakeholders en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de Rechtspraak en ziet toe op de goede voortgang van lopende projecten.

Jouw takenpakket bestaat o.a. uit:
• het voorbereiden, organiseren en verslagleggen van bestuurlijke vergaderingen;
• het bevorderen van heldere besluitvorming en bijdragen aan de opvolging en implementatie;
• het actueel houden van de bestuurs- en beleidsdocumenten, besluitenlijsten, protocollen en regelingen zoals de mandaatregeling, het bestuursreglement en het zaaksverdelingsreglement;
• het behandelen van informatieverzoeken op grond van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en de Wet open overheid (WOO);
• het adviseren van het bestuur op het gebied van proces en inhoud;
• het ondersteunen van de individuele bestuursleden bij de uitvoering van hun portefeuille;
• zorgdragen voor goede aansluiting tussen bestuur, leidinggevenden en adviseurs in de teams.

Waar kom je te werken
We zijn als organisatie volop in beweging; digitalisering, tijdige en maatschappelijk effectieve rechtspraak, het vraagt allemaal om verandering.
Bij rechtbank Den Haag werken ruim 1.200 bevlogen, trotse en betrokken professionals. Hier zetten wij ons, zowel binnen als buiten de zittingszaal, in voor een rechtvaardige samenleving. Onze kernwaarde integriteit is verweven in het DNA van al onze medewerkers. Van rechter tot bode. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat iedereen die hier werkt zich thuis voelt, plezier heeft in het werk en zichzelf kan zijn in een informele werksfeer. Meer weten over rechtbank Den Haag? Klik hier.

Wat ons uniek maakt
De rechtbank Den Haag behandelt veel bijzondere zaken. Hiervoor is vaak belangstelling van publiek en pers. De Haagse rechtbank behandelt alle zaken tegen de Nederlandse Staat. Dat zijn ingewikkelde zaken of zaken met een groot maatschappelijk belang of ingrijpende (politieke) gevolgen. Als enige rechtbank in Nederland behandelen we zaken op het gebied van Wet Internationale Misdrijven (WIM) en het Intellectuele Eigendomsrecht (IE). En wij zijn verantwoordelijk voor alle vreemdelingenzaken.

Cluster Bestuursondersteuning en –advisering (BO&A)
De unit bestuurssecretariaat maakt onderdeel uit van het cluster BO&A. Dit cluster draagt bij aan de maatschappelijke functie van de rechtspraak door het primair proces, leidinggevenden en het gerechtsbestuur te ondersteunen en te adviseren. Hierin fungeren wij als kritisch klankbord en bewaken wij de kwaliteit van dienstverlening en werkprocessen.

De unit bestuurssecretariaat maakt onderdeel uit van het cluster BO&A, staat onder leiding van de bestuurssecretaris en bestaat op dit moment uit 13 medewerkers. De opzet en organisatie van de unit bestuurssecretariaat is, mede vanwege het groeiende aantal aandachtsgebieden, taken en medewerkers, onderwerp van onderzoek.

Het bestuur van de rechtbank Den Haag bestaat uit een president en twee bestuursleden en is onder meer belast met de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van de rechtbank.

Rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag is d? plek om te werken, omdat we een professionele organisatie zijn waarin we ons betrokken voelen bij ons werk maar ook bij de rechtbank als geheel. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en we zijn trots op de positie van de rechtbank. Werken bij de rechtbank Den Haag betekent dat je een relevante bijdrage levert aan deskundige, toegankelijke en snelle rechtspraak. De rechtbank Den Haag heeft een aantal bijzondere bevoegdheden. Als enige rechtbank in Nederland is zij bevoegd om zaken te behandelen op het gebied van Wet Internationale Misdrijven(WIM), het Intellectuele Eigendomsrecht (IE) en civiele zaken tegen de Staat. We zijn een rechtbank gevestigd in de Randstad. We hebben te maken met grootstedelijke problematiek, we zitten dicht bij het politieke hart van Nederland en dat zorgt ervoor dat niet alleen de rechtbank anders is dan andere maar ook het type zaken dat wij behandelen. Speerpunten Er liggen voor de komende jaren heel wat speerpunten klaar om aangepakt te worden. De drie belangrijkste speerpunten zijn: snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak. En net als elk ander gerecht is ook de Rechtbank Den Haag bezig om het digitaal procederen mogelijk te maken. De eerste stappen zijn gezet door de eerste werkprocessen digitaal te maken en de eerste digitale zittingszalen in gebruik te nemen.

Solliciteren?

Rechtbank Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon