Adjunct-hoofdpredikant

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag, landelijk inzetbaar
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 7 februari Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 25804
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Leidinggeven aan de protestantse en orthodoxe geestelijk verzorgers die mensen die ingesloten zijn ondersteunen. Als adjunct-hoofdpredikant in Den Haag speel je een belangrijke rol in het werk van jouw collega’s. Dankzij jou kunnen zij zich volledig richten op de steun van gedetineerden. Met de verwerking van hun verleden, het omgaan met detentie én de oriëntatie op de toekomst.


Jij werkt bij de Interkerkelijke Commissie voor het Justitiepastoraat en de Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Onder de verantwoordelijkheid van de hoofdpredikant geef je mede leiding aan ongeveer veertig justitiepredikanten en orthodoxe geestelijk verzorgers. Zij bieden geestelijke verzorging door bijvoorbeeld kerkdiensten, gespreksgroepen en individuele gesprekken.


Daarnaast onderhoud je netwerken en zoek je samenwerking met kerken en vrijwilligers- en nazorgorganisaties. Met geestelijk verzorgers en leidinggevenden van andere denominaties werk je aan het gezamenlijk beleid van de Dienst Geestelijke Verzorging.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


Ook mensen die justitieel zijn ingesloten, moeten hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij kunnen belijden en beleven. Onze Dienst Geestelijke Verzorging geeft invulling aan deze maatschappelijke opdracht.


Met een aanbod vanuit verschillende geloofs- en levensovertuigingen richten wij ons op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, tbs-gestelden, jeugdigen en vreemdelingen. Als bezielde en professionele ambtsdragers en medewerkers begeleiden we hen bij het omgaan met het verleden, hun actuele situatie en het ontwikkelen van toekomstperspectief. Daarvoor trekken we nauw op met justitiële en maatschappelijke organisaties. Zo dragen we substantieel bij aan een humaan detentieklimaat.


Wij zijn een landelijke dienst en kennen zeven denominaties: rooms-katholiek, protestant, humanistisch, joods, islamitisch, boeddhistisch en hindoeïstisch. Bij ons werken kerk en staat op voet van gelijkwaardigheid samen. De levensbeschouwelijke en religieuze organisaties geven inhoud aan de geestelijke verzorging en de overheid stelt voorzieningen beschikbaar.


Meer informatie over de Dienst Geestelijke Verzorging en de diverse denominaties vind je op https://www.dji.nl/over-dji/landelijke-diensten/dienst-geestelijke-verzorging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.G. Heetderks, Hoofdpredikant

06-46891062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Forensisch-therapeutisch medewerker PPC PI Haaglanden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Verpleging Justitieel Centrum voor Somatische Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

GZ-psycholoog DC Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon