Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/030/2020
 • Plaatsingsdatum 17 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur maak je deel uit van de Afdeling Strategisch Advies op de locatie van de DT&V in Den Haag. Je bent een betrokken teamspeler die in nauwe samenwerking met collega-adviseurs en andere onderdelen van de DT&V op gezaghebbende wijze adviesproducten ontwikkelt en pro-actief bijdraagt aan beleidsontwikkelling, de aanpassing van bestaand beleid, de vertaling ervan naar de uitvoering van de DT&V en aan de ontwikkeling en het onderhouden van instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van het terugkeerbeleid.

Je bent op de hoogte van en volgt de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van migratie/terugkeer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en beheren van operationele contacten met externe partijen die van belang zijn voor de uitvoering van dat beleid. Je neemt deel aan projecten op het beleidsterrein en verschillende overleg- en werkgroepen. Daarnaast ondersteun je de directie van de DT&V.

In deze functie ben je samen met de collega’s van het cluster extern/internationaal verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering op met name (beleids)dossiers met een internationaal/EU-accent. Naast dat je een inhoudelijk specialist bent met een brede kennis van het migratiebeleid, in het bijzonder van het terugkeerbeleid, heb je ervaring of affiniteit met internationale -, waaronder EU vraagstukken. Je bent in staat in een dynamisch (internationaal) krachtenveld te opereren en de uitvoeringspraktijk gezaghebbend en adequaat van advies te voorzien. Daarbij weeg je allerlei aspecten zoals uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid, politiek draagvlak en mogelijke risico’s mee.

Als adviseur zijn je werkzaamheden divers. Zo help je mee aan de beantwoording van Kamervragen, overleg en werk je veel samen met (internationale) (keten)partners, bereid je overleggen en werkgroepen voor en ben je betrokken bij de invulling van de internationale strategie van de DT&V. Tot slot ben je betrokken bij landgebonden vraagstukken in het kader waarvan nauwe samenwerking met de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) van de DT&V essentieel is.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde WO master;
 • Brede kennis van het vreemdelingenbeleid en –recht, ook EU/internationaal;
 • Kennis van (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van migratiebeleid;
 • Politieke sensitiviteit en gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken;
 • Relevante ervaring met internationale dossiers;
 • Vaardig in het adviesproces c.q. het ontwikkelen van effectieve adviesproducten;
 • Analytisch vermogen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk en  vaardig in de Engelse taal;
 • Onderhandelingsvaardig.

Je hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. Je bent flexibel en zowel intern als extern gericht. Belangrijke competenties zijn voorts overtuigingskracht, netwerkvaardigheden en innovatief handelen. Je reageert adequaat op ad hoc situaties en behoudt daarbij de rust en het overzicht. Ook ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkdruk door goed te plannen en te organiseren.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

   Inschaling is onder meer afhankelijk van relevante werkervaring.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie (voor maximaal 1 jaar) behoort tevens tot de mogelijkheden

Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

 

 

 

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategisch Advies biedt beleidsmatige ondersteuning en strategisch advies aan de algemeen directeur en de directeuren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) over het realiseren van de organisatiedoelen en op alle beleidsinhoudelijke en politiek-bestuurlijke aspecten van het (internationale) terugkeerbeleid. Ook adviseren wij in politiek-bestuurlijke of publiciteitsgevoelige individuele zaken. Mede op basis van signalen uit het primair proces adviseren we het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ministeries over de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid en eventueel benodigde aanpassing daarvan.

Tevens zijn wij als afdeling medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van intern, operationeel beleid en voor de uitvoering van het terugkeerbeleid. Voor ketenpartners, overheden en inter- en non-gouvernementele organisaties zijn wij een zichtbaar en betrouwbaar aanspreekpunt op beleidsniveau. Verder zetten we ons in om de samenwerking met ketenpartners te optimaliseren. Zijn er vanuit het primair proces van de DT&V vragen over beleid, dan zijn wij het aanspreekpunt. Ook zijn wij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid. De afdeling levert bovendien een bijdrage  aan het onderhoud van de administratieve organisatie en ontwikkelt en updatet de protocollen waarmee de DT&V werkt. Tot slot denken we waar nodig mee over veranderingen die de organisatie wil doormaken in het kader van het verandertraject DT&V ontwikkelt.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet. De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren en twee stafmanagers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luisa Cancedda

06-30362568

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Operationeel) Manager IND Schiphol

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Schiphol (gemeente Haarlemmermeer)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker aanmeldproces A & B IND Ter Apel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker aanmeldbalie IND Budel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Budel (Randweg-Oost 32)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon