• Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer WVL-22-016
 • Plaatsingsdatum 25 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De bescherming van drinkwaterbronnen en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater zijn doelstellingen van het waterketenbeleid. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de uitvoerende overheden over het waterbeleid en waterbeheer. Dat doen we vanuit onze kennis van de regelgeving en inzicht in de uitvoering hiervan. Met de komst van de Omgevingswet zoeken wij binnen onze afdeling naar een senior adviseur. Heb jij juridische advieskracht en wil je je verdiepen in de wet- en regelgeving rond water in de Omgevingswet? Lees dan snel verder!


Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je wordt lid van de vakgroep Water van het Informatiepunt Leefomgeving. Daar heb je contact met bedrijven, andere overheden en burgers en ervaar je hun (juridische) vragen uit de praktijk. Je geeft advies over de uitleg van de wet– en regelgeving onder de Omgevingswet in die situaties, zoals directe en indirecte lozingen en waterbeheer. Je brengt je kennis mee naar de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), waar jij jouw pagina’s inhoudelijk beheert.


Verder adviseer je samen met je collega’s van het team Afvalwater het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van beleid met betrekking tot lozingen. Actuele onderwerpen zijn het onderhoud van de Omgevingswet en de EU-richtlijn Stedelijke Afvalwater. Maar ook het opstellen en invoeren van nieuw beleid en regels, zoals de EU-verordening Hergebruik van RWZI-effluent, alkalische hydrolyse, lozing van toiletwater vanaf pleziervaartuigen en medicijnresten uit afvalwater. Samenwerking en afstemming binnen ons netwerk is daar een belangrijk onderdeel van.
Naast deze werkzaamheden werk je mee aan de opbouw en borging van onze kennis. Je neemt deel aan cursussen en kennissessies binnen en buiten de vakgroep. Zo start er bijvoorbeeld binnenkort een water-georiënteerd opleidingstraject, waar je aan mag deelnemen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Binnen de vakgroep deel je deze kennis en bouw je kennis op. Op deze manier groeit jouw en onze advieskracht en blijven wij de experts in de Omgevingswet en leefomgeving. Jij haalt energie uit het helpen van mensen die wet- en regelgeving beter willen begrijpen. Je vindt het leuk om mee te helpen bij het oplossen van praktische problemen, zoals vetafscheiders bij kleine horeca bedrijven.


In de uitvoering van de betreffende wet- en regelgeving hebben vergunningverleners, handhavers en ondernemers vragen over onder andere gelijkwaardigheid en kosteneffectiviteit. Deze vragen beantwoord je met behulp van onze informatie op de website of zoek je verder uit. Over aandachtspunten adviseren wij de beleidsmakers om tot verbeteringen te komen. Zo proberen we de regels toe te lichten en deze voor de praktijk werkbaar te houden. Zo draag je bij aan de kennis van de doelgroepen en de bescherming van de leefomgeving.

Wat wij aan jou waarderen
Jij hebt kennis van beleid en regelgeving rond (afval)water in Nederland. Regelmatige afstemming met collega’s, andere partijen binnen Rijkswaterstaat en mede-overheden vind je belangrijk en daarin neem je jouw rol. Je beheert dit netwerk en gebruikt je goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden om jouw kennis te verspreiden.

Binnen de kaders en beleidsomgeving laat jij je advieskracht zien. Vanuit je ervaring, kennis en analyses kom je proactief met je visie en voorstellen. Je brengt je ideeën en standpunten overtuigend. Je zet argumenten op het juiste moment in en houdt daarbij rekening met belangen van en weerstand bij anderen. Je stemt je stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel dan Bram Segijn, afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil, via 06-52470276.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil
De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil is onderdeel van de directie Leefomgeving binnen Water, Verkeer en Leefomgeving en van kennisinstituut InfoMil. Wij verbinden beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus ligt op de thema’s industriële luchtemissies, landbouw, afvalwater, het Besluit risico’s zware ongevallen, en luchtkwaliteit.

Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-CO2-broeikasgassen en ozonaantastende gassen en de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montrealprotocol. Verder zijn we gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Internationaal zijn we onder meer actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot ondersteunen we de duurzaamheidsopgave van Rijkswaterstaat. Hiermee hebben we binnen als buiten Rijkswaterstaat een verbindende en kennisrijke adviserende taak richting klanten.

Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil
De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil is onderdeel van de directie Leefomgeving binnen Water, Verkeer en Leefomgeving en van kennisinstituut InfoMil. Wij verbinden beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus ligt op de thema’s industriële luchtemissies, landbouw, afvalwater, het Besluit risico’s zware ongevallen, en luchtkwaliteit.

Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-CO2-broeikasgassen en ozonaantastende gassen en de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montrealprotocol. Verder zijn we gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Internationaal zijn we onder meer actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot ondersteunen we de duurzaamheidsopgave van Rijkswaterstaat. Hiermee hebben we binnen als buiten Rijkswaterstaat een verbindende en kennisrijke adviserende taak richting klanten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bram Segijn, afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil

06-52470276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chris van der Sloot, adviseur Werving en Selectie

06-40683652

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datasteward leefomgeving

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior functioneel beheerder

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Datasteward watermanagement

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon