Adviseur arbeidsmarkt Noord-Holland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-898(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 25 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kranten berichten dagelijks over tekorten aan zorgmedewerkers met alle uitdagingen en gevolgen van dien. Hoe zorgen we voor voldoende, betrokken en goed opgeleide zorgmedewerkers? En hoe zorgen we dat zij met plezier in de zorg blijven werken? De aanpak van deze vraagstukken staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Als één van de adviseurs arbeidsmarkt in het regioteam van de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) speel jij een belangrijke rol hierin. Je richt je op de regio Noord-Holland en jij bent de verbindende schakel tussen het landelijke beleid en de uitvoering in jouw regio.

Het zwaartepunt van de arbeidsmarktaanpak ligt in de regio’s. Dáár wonen, werken en leren mensen. De arbeidsmarkt in Appingedam is anders dan die in Amsterdam. Iedere regio heeft regionale plannen, aangejaagd en gefaciliteerd door de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Hierin werken zorg- en welzijnsorganisaties, zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, zorginkopers, overheden en andere stakeholders samen aan een duurzame aanpak van de arbeidsmarkttekorten. Vanuit VWS stimuleren en ondersteunen wij deze ambitie. Een goede verbinding tussen het ministerie en de regio’s is essentieel. Daar zet het regioteam Arbeidsmarkt MEVA zich voor in.

Wat ga je doen als regio-adviseur arbeidsmarkt Noord-Holland?
"Als regioadviseur arbeidsmarkt zit er veel variatie in mijn werkweek. ’s Ochtends zit ik bijvoorbeeld in de regio aan tafel met de gemeente, de werkgeversorganisatie en de zorgverzekeraar. ‘s Middags begeleid ik de secretaris-generaal van VWS bij een werkbezoek in mijn regio. Ik heb de ruimte om datgene te doen wat nodig is voor mijn regio en heb ik de verantwoordelijkheid om VWS in de regio te vertegenwoordigen en vice versa."

Als regio-adviseur werk je mee aan de uitvoering van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Dit is tweeledig. Enerzijds vervul je de rol als strategisch adviseur voor de regionale werkgeversvereniging in jouw regio Noord-Holland. Zo help je de regionale werkgeversorganisatie waar nodig bij de regionale aanpak en wijs je op (financierings-)mogelijkheden rondom scholing, behoud van zorgprofessionals en anders werken. Je legt de link tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag. Het is belangrijk dat knelpunten die niet in de regio kunnen worden opgelost naar landelijk niveau worden getild om tot een oplossing te komen.

Daarnaast adviseer je op strategisch niveau jouw regio op concrete projecten. Denk bijvoorbeeld aan acties voor het behoud van zorgprofessionals, anders werken of zorgtechnologie en het bespreken hoe VWS of andere landelijke partijen daarbij kunnen helpen. De werkzaamheden binnen jouw regio krijgen plaats in zogenaamde regio-opdrachten, die met de werkgeversvereniging worden afgestemd.

Anderzijds ga je aan de slag met een concreet onderdeel uit het programma TAZ binnen de thema’s behoud van zorgmedewerkers, anders werken of leren en ontwikkelen. Dit doe je samen met jouw collega’s van de afdeling Arbeidsmarkt in Den Haag. Door de optimale verbinding die jij weet te leggen tussen de regio’s en beleid in Den Haag, werken we samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Je komt te werken in een team van 8 regioadviseurs. Het team wordt aangestuurd door een coördinator. Als adviseur arbeidsmarkt ben je veel op pad en aan het werk op de kantoren in Amsterdam en Haarlem. Minimaal eens in de twee weken is er een teammeeting met het regioteam op kantoor in Den Haag. Daarnaast is er 1x in de week ook een teamdag met de afdeling arbeidsmarkt in Den Haag. Je komt te werken in een hecht team met collega’s die elkaar willen helpen, onderling van elkaar willen leren en ervaringen met elkaar uitwisselen. Ook is er voldoende ruimte voor talentontwikkeling en leuke sociale activiteiten.

Meer over het regioteam Arbeidsmarkt
Het regioteam Arbeidsmarkt bestaat nu ruim 2 jaar en ontwikkelt zich na deze pioniersfase door. Het Regioteam Arbeidsmarkt startte in de afgelopen periode verschillende projecten op het gebied van flexwerken, behoud van zorgprofessionals en innovatie en anders werken. Nu is het moment daar om verder aan te jagen, te versnellen, bij te stellen en deel- en opschaalbaar te maken. Dit doen we in de regio samen met RegioPlus, het ActieLeerNetwerk (ALN), de regionale werkgeverorganisaties en de gevormde coalities. VWS zet het Regioteam Arbeidsmarkt in de komende periode weer in om een effectieve schakel te zijn tussen beleid en praktijk. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage van het Regioteam Arbeidsmarkt aan de Zorgtafel Drenthe, Arbeidsmarkttafel Jeugd, Merkbaar Beter, Het Potentieel Pakken, met de input uit de praktijk voor diverse kamerbrieven en beleidsdossiers.

Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?
Je werkt bij MEVA nooit alleen aan een vraagstuk. Je wordt de eerste maanden goed ingewerkt door de collega’s waarmee je inhoudelijk raakvlakken hebt. Ook is er, in samenspraak met de regionale werkgeversorganisatie, aandacht voor je inwerktraject binnen de regio. Zo raak je op een praktische manier snel bekend met de inhoud. Je krijgt een buddy waarbij je terecht kunt voor allerlei praktische vragen over het werken bij VWS.

Meer informatie over de arbeidsmarktaanpak van dit kabinet? Bekijk dan Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Kamerbrief met Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (programma TAZ).

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld als bestuurskundige, gezondheidswetenschapper, econoom of jurist of in sociale wetenschappen of politicologie;
 • Je functioneert goed in een bestuurlijke en politieke omgeving en je bent in staat om daarin zelfstandig te opereren;
 • Je bent in staat om het beleid goed uit te leggen aan de buitenwereld en daarbij ook de haalbaarheid te doorgronden en te verwoorden;
 • Je hebt een aantal jaar ervaring met het leiden van projecten en inhoudelijk impactvol procesmatig werken;
 • Je hebt bij voorkeur een relevant landelijk of regionaal netwerk binnen de zorg, het welzijn, het onderwijs en/of de overheid.

Herken jij jezelf hierin?
Aangezien je werkzaamheden bevinden in de Randstad, zoeken wij iemand uit de omgeving hiervan die de taal van deze regio ook kent en spreekt. Je werkt op verschillende locaties en je bent daarbij veelal onderweg met het ov. Reizen moet voor jou geen probleem zijn. Uiteraard is er ruimte om hybride te werken, maar houd rekening met de reistijd tussen de verschillende locaties waar je werkzaam bent.

Als adviseur arbeidsmarkt bezit je een politiek-bestuurlijk antenne en ben je organisatiesensitief. Je beweegt je gemakkelijk in netwerken van bestuurders, HR-professionals en zorgprofessionals en bent in staat de juiste verbindingen te leggen. Daarnaast heb je een nuchtere persoonlijkheid en kun je goed adviseren, en weet je anderen te overtuigen om ook echt iets met jouw advies te doen. Je kunt goed samenwerken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt je sollicitatie richten aan Marit Elenbaas, Afdelingshoofd arbeidsmarkt;
 • Het regioteam Arbeidsmarkt zoekt een adviseur voor de regio Noord-Holland. Je werkt drie tot vier dagen in de regio en één dag per week bij VWS in Den Haag;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Als je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk- dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Ben je al in vaste dienst van het Rijk en heb je een vaste aanstelling, dan kun je op basis van je vaste aanstelling ook bij ons in dienst treden;
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s);
 • Inschaling vindt op basis van kennis en ervaring plaats.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opdracht van MEVA is om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Hierbij staan twee vragen centraal:

 1. Hoe zorgen we voor voldoende, tevreden en goed toegeruste professionals in de zorg?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg straks nog collectief betaalbaar is?

We pakken deze vraagstukken aan met een breed palet aan kennis- en beleidsinstrumenten. Gericht op de betaalbaarheid van de zorg gaat het om strategische analyses en advies. Voor het vraagstuk van voldoende, tevreden en goed toegeruste zorgprofessionals zorgen we als eerste voor stevige randvoorwaarden. Dit doen we met wet- en regelgeving gericht op veilige beroepsuitoefening in de zorg (wet BIG), met beleid op het terrein van toekomstgericht opleiden en met financiering van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, op basis van gedegen ramingen. Daarnaast werken we met goede arbeidsmarktanalyses en prognoses aan inzicht in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en in de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Die uitdagingen pakken we samen met de sector aan. Denk aan vakbonden, werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het onderwijs.
Bij MEVA werken circa 95 medewerkers aan deze vraagstukken, verdeeld over 4 beleidsafdelingen:

 • de afdeling Algemeen Economisch Beleid;
 • de afdeling Beroepen;
 • de afdeling Arbeidsmarkt en
 • de afdeling Opleidingen Beleidsadvies en Financiën.

De directie MEVA werkt voor alle Directoraten-Generaal van VWS. Organisatorisch valt MEVA onder de Secretaris-Generaal.
Werken bij MEVA vraagt om strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen binnen en buiten de directie is essentieel om onze opdracht goed te kunnen vervullen. Deze competenties zijn binnen de directie breed vertegenwoordigd en dit draagt bij aan de open en flexibele cultuur, die kenmerkend is voor MEVA.

Aan de slag voor de zorg!
De kranten staan er bijna dagelijks vol van: de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg zijn ook voor de komende jaren een speerpunt van het arbeidsmarktbeleid van VWS. Naast structurele instrumenten – zoals hiervoor genoemd – geven we vanuit de afdeling arbeidsmarkt met extra financiële middelen en beleid, gericht op behoud, leren en ontwikkelen en anders werken een extra impuls om deze ambitie te bereiken.
We kunnen de toenemende zorgvraag niet opvangen door het aantal zorgmedewerkers te blijven vergroten, nog weer meer ruimte voor een groter aandeel van de arbeidsmarkt in de zorg is niet haalbaar en niet wenselijk. Met brede inzet op de arbeidsmarkt willen we bereiken dat de zorg met het huidige beroep van 1 op de 6 medewerkers aan de stijgende zorgvraag in Nederland kan blijven voldoen. Thema’s als flexibele inzet, goed werkgeverschap, innovatieve werkvormen, zeggenschap en waardering vormen de ingrediënten van het toekomstige arbeidsmarktbeleid.
Deze vraagstukken los je niet op vanuit een ministerie alleen, maar samen met de zorgprofessionals, werkgevers en andere stakeholders. De antwoorden op de arbeidsmarktvraagstukken liggen immers ook in de regio. Daar wonen, werken en leren mensen. Bovendien is de arbeidsmarkt in Appingedam anders dan in Amsterdam. Om hieraan goed invulling te kunnen geven, werken we met een regionale structuur waarin werkgevers, medewerkers, onderwijsinstellingen, inkopers en overheden de handen ineenslaan, gestimuleerd vanuit VWS.
De afdeling Arbeidsmarkt
Medewerkers van de afdeling arbeidsmarkt werken allereerst aan de zorgbrede personele opgave voor de zorg, al dan niet binnen het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ). Een deel van het team werkt vanuit Den Haag, het andere deel doet dit vanuit de regio. Tegelijkertijd werken wij mee met andere directies aan de oplossingen voor sectorspecifieke vraagstukken voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Op dit niveau is het vraagstuk van personeelstekorten sterk verbonden aan andere ontwikkelingen in de sector en van het beleid. Mogelijke werkzaamheden zijn divers, zoals het begeleiden van onderzoek, ontwikkeling van een aanpak en ondersteuning bij werk voor het politieke proces (kamervragen, kamerdebatten, etc).
Je draagt in je functie bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Dat betekent grote belangstelling van de Tweede Kamer en de media. Omdat de opgave het gehele veld van zorg en welzijn bestrijkt, krijg je een goed beeld van de hele sector. Je netwerk is dat van sociale partners, beroepsorganisaties en onderwijsorganisaties. Zowel landelijk als regionaal. Daarnaast werk je nauw samen met verschillende directies binnen VWS en de ministeries van OCW en SZW.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daniek Timmermans

06-46275045

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS talent center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regioadviseur arbeidsmarkt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker gegevensuitwisseling in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris programmadirectie Openbaarheid (PDO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon