• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)
 • Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 975, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vervult de sectie Asset Defensie de eigenaarsrol voor het vastgoed van Defensie (o.a. vliegbasissen, Marinehavens, schietbanen en oefenterreinen). Deze sectie is in februari 2022 opgericht en bestaat nu uit drie teams: MOIP (Meerjarige Onderhouds- en Investeringsplannen), Private Zaken en Ruimtelijke Planvorming. Wij zoeken een enthousiaste en bevlogen Adviseur Asset Defensie die binnen het team Private Zaken het verschil kan maken!

In deze baan bij het Rijksvastgoedbedrijf in Utrecht ben je de specialist en verbinder voor jouw collega’s en externe partijen. Het mooie van jouw baan? Dat je werkt als adviseur én als uitvoerder. Bovendien ga je aan de slag met veel verschillende vakgebieden. Denk aan het verwerven van vastgoed, het afstoot gereed maken van vastgoed en het verhuren van vastgoed. Jij gaat aan de slag met verschillende opdrachten uit één of twee van deze vakgebieden. Bij veel van de werkzaamheden heb je procesmatig een aansturende en begeleidende rol en voert samen met je collega's het werk uit. Je schakelt met verschillende mensen en bent ook zelf een vraagbaak. Partijen weten jou hiervoor te vinden. Je geeft voor iedere opdracht advies of werkt uitvoerend. Bij iedere opdracht zet jij je in voor de belangen van Defensie. Zo maak je een maatschappelijk verschil.

Als Adviseur Asset Defensie ontvang je een salaris tussen € 3485,- en € 4868,- (schaal 9 op basis van een 36-urige werkweek). Bovenop je salaris krijg je een individueel keuzebudget, 144 wettelijke vakantie-uren en een pensioen bij ABP.

Extra interessant: je vervult deze functie hybride. Ofwel; je werkt thuis, in Utrecht (standplaats) en in overleg bijvoorbeeld in één van de regiokantoren Tilburg, Den Haag, Assen of Arnhem. Ook werk je op bijzondere locaties van Defensie! Binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn er bovendien mooie ontwikkelmogelijkheden binnen én buiten de Defensieportefeuille.

Meer weten?

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app dan met Sean Roos, sectiehoofd, via 06 30 03 91 55 of met Laurens Rinsma, coördinator, via 06 21 36 07 38.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Assetmanagement

Bij de afdeling Assetmanagement werken zo’n tweehonderdzeventig gedreven professionals in acht verschillende secties: Relatiemanagement, Omgevingsmanagement, Inspecties en Instandhouding , Asset Kantoren, Asset Specialties en Bijzondere Specialties, Asset Justitie, Veiligheid en Rechtspraak, Natuur en Landschap en Asset Defensie. Wat ons bindt? Onze uitgebreide kennis, hoge betrokkenheid en de drive om graag een stap extra zetten om de gebruikers van onze panden te geven wat ze nodig hebben. Klanttevredenheid staat dan ook voorop in alles wat we doen. Dit alles zorgt ervoor dat we keer op keer hoge kwaliteit leveren in al onze secties.

Je gaat aan de slag in een dynamische omgeving, waar iedereen zich vol overgave inzet voor de wensen van de klant en daarbij altijd bereid is elkaar te helpen. Als springplank voor het realiseren van onze ambities werken we hard aan het opnieuw inrichten van onze afdeling. Zo willen we producten en diensten die we belangrijk vinden ook gaan aanbieden aan andere klanten. Denk daarbij aan het uitbreiden van onze omgevingsmanagementtaken voor verschillende Rijksonderdelen en assetmanagement voor Defensie.

Sectie Asset Defensie

De sectie Asset Defensie is jouw thuisbasis. We geven invulling aan de eigenaarsrol van het defensievastgoed. Ook leveren we specialistisch advies. Dat doen we vanuit een integrale objectvisie waarvoor structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en/of assetplannen de basis vormen. Tevens gaan we invulling geven aan de volgende assetmanagementtaken:

 1. Tactische huisvestingsadviezen (basis huidige Expertise & Adviesopdrachten);
 2. Projectrealisatie: projectbrieven en projectopdrachten op basis van de opdrachten van Defensie;
 3. Intern opdrachtgeverschap voor het huren, verhuren, aankopen en afstoten van Defensie vastgoed;
 4. Opstellen van de MOIP op basis van enerzijds de instandhoudingsadviezen en anderzijds de investeringswensen van Defensie.

Team Private Zaken

Private Zaken (PZ) is verantwoordelijk voor een aantal privaatrechtelijke taken voor het Ministerie van Defensie zoals verwerving, huur, verhuur en afstoot. De rollen die de medewerkers daarin vervullen variëren van adviseur of belangenbehartiger tot projectleider of assetmanager en bestaan voornamelijk uit het toetsen op wet- en regelgeving en het behartigen van de defensiebelangen.

Voor de huurportefeuille van Defensie neemt PZ de beheertaken van de overeenkomst op zich en stelt voorwaarden wanneer zij, samen met een makelaar, een nieuw huurcontract moet afsluiten. Op initiatief van Defensie toetst PZ verhuurverzoeken op wet- en regelgeving en verstrekt voorwaarden en/of bindend advies. Deze verzoeken kunnen variëren van kleinschalig incidenteel medegebruik, tot structurele en omvangrijke verhuur.

Wanneer Defensie haar vastgoed overtollig stelt, zorgt PZ ervoor dat het object afstoot gereed wordt gemaakt. Denk hierbij aan het opzeggen van verhuurovereenkomsten, uitzetten van bodemonderzoeken en opdracht geven voor mutaties in vastgoedsystemen. Indien Defensie de behoefte heeft om vastgoed te verwerven, zal PZ samen met een (interne) makelaar trachten het object aan te kopen of te huren. Hierin is PZ verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de defensiebelangen en zal dit moeten vertalen naar concrete voorwaarden die nodig zijn voor de beheer- en gebruiksfase.

Sinds kort draagt PZ ook de verantwoordelijkheid voor de tactische asset taken ten behoeve van Defensie zoals de interne opdrachtverstrekking voor nieuwbouw/verbouw projecten en het MJOP (Meerjarig Onderhoudsplan). Deze werkzaamheden moeten worden getransformeerd naar een MOIP (Meerjarig Onderhouds- en Investeringsplan) en uiteindelijk naar assetplannen waarin een anticiperende en objectgerichte aanpak per object beschreven staat.

PZ bestaat momenteel uit 13 enthousiaste medewerkers die vaak figureren als “spin in het web” en staan veelvuldig in contact met de opdrachtgever, externe partijen en interne stakeholders. Je schakelt veel met gespecialiseerde clusters en vraagt hen om inhoudelijk advies. Ook voer je overleg met (interne) makelaars, vraagt juridisch advies en stuurt opdrachten uit voor het beheer van vastgoedinformatie of betalingsverplichtingen. Om de behoeften van je opdrachtgever goed te kunnen doorgronden sta je in nauw contact met verschillende vertegenwoordigers van Defensie. De diversiteit aan werkzaamheden en contacten maken het werk dynamisch en veelzijdig.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Vastgoedonderhoud (Zuid)

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Tilburg
 • HBO bachelor
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Adviseur Vastgoedonderhoud (Noord)

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Assen
 • HBO bachelor
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Accountmanager

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Den Haag
 • HBO bachelor
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon