Adviseur asset management uiterwaarden

 • Roermond
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 3 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: ZN-24-025, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de veiligheid van bewoners. Zij voeren bij een hoge waterstand rivierwater af. Daarnaast vormen ze een belangrijk leefgebied voor planten en dieren en worden ze soms gebruikt voor recreatie. Als asset manager uiterwaarden zorg jij voor goed en slim beheer van deze gebieden. Interessant? Kom dan werken bij Rijkswaterstaat! Solliciteer direct!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
De afgelopen decennia zijn er verschillende projecten gerealiseerd die meer ruimte geven aan de rivieren. Hierdoor vond er een forse, complexe gebiedsuitbreiding voor Rijkswaterstaat plaats. De ontwikkelingen in het rivierengebied gaan door. Dat vraagt om strak geregeld beheer. Rijkswaterstaat werkt hard om dit beheer op een goede manier in te organiseren.

Als adviseur asset management uiterwaarden ben jij hier mede verantwoordelijk voor. Samen met de rest van het team zorg jij ervoor dat de veiligheid tegen overstromingen gewaarborgd blijft en de kwaliteit van het water voldoet aan de kaderrichtlijn water. Je stelt risicoanalyses op en spoort voortijdig problemen op. Bevindingen bespreek je met de senior asset manager.

Wat doe je nog meer:

 • adviseren over het onderhoud en verbetering van de verschillende uiterwaarden. Hierbij stel je risicoanalyses op en draag je bij aan het ontwikkelen en beheren van instandhoudingsplannen
 • verantwoordelijkheid nemen voor de planmatige aanpak van onderhoudsmaatregelen
 • goed op de hoogte blijven van wet- en regelgeving en veranderingen daarbinnen. Je weet precies wat dat betekent voor onze uiterwaarden
 • behartigen van belangen van de asset eigenaar bij verschillende projecten
 • adviseren over projectplannen Waterwet en Waterwetvergunningen

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij gaat werken aan grote maatschappelijke thema's zoals de veiligheid van Nederland en de kwaliteit van ons water. Nederlands is een waterrijk land. Dit biedt veel mogelijkheden voor vervoer en recreatie. In de jaren 90 hebben inwoners langs de maas ook ondervonden dat het risico's met zich mee brengt. Verschillende gebieden waren overstroomd. Sinds die tijd heeft Rijkswaterstaat hard gewerkt aan ruimte voor de rivier en dit blijven we doen! Een andere uitdaging waarmee je te maken krijgt is de waterkwaliteit. In 2000 is de kaderrichtlijn water opgesteld. Uiterlijk in 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlakte water. Jouw adviezen gaan ervoor zorgen dat wij hieraan voldoen. Gaaf toch!?

Deze uitdagingen vragen om een andere manier van beheer. Jij zoekt graag de samenwerking op met anderen. We zijn binnen Rijkswaterstaat gestart me het waarden gedreven onderhoudscontract. Dit betekent dat jij in jouw rol al vanaf een vroeg stadium de samenwerking zoekt met de opdrachtnemer. Daarnaast ga je ook in dialoog met bewoners en gebruikers van de uiterwaarden om gezamenlijk tot oplossingen te komen en raadpleeg je collega's om tot de beste adviezen te komen!

Tot slot neem jij graag besluiten op basis van feiten. Data speelt een belangrijke rol in het beheer van onze assets. Jij vindt het belangrijk dat de data in het geografisch informatiesysteem (GIS) nauwkeurig en volledig is zodat we gegronde besluiten kunnen nemen.

Wat wij aan jou waarderen
Samen met je collega’s binnen de regio en Rijkswaterstaat als geheel zorg je voor goede communicatie en effectieve afstemming. Je hebt een planmatige aanpak, hebt een sterk analytisch vermogen en je gaat voor het resultaat buiten. Je adviseert met impact en overtuigingskracht. Daarnaast ben je in staat om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden en zoekt de juiste mensen op zodat er verbinding ontstaat tussen de verschillende adviesproducten en -diensten.

Je bent goed bekend met de brede wereld van asset management en gaat de juiste samenwerkingsverbanden aan. De natte waterbouw heeft jouw interesse en je wilt je er graag verder in ontwikkelen. Je hebt affiniteit met het werkveld (aquatische) ecologie, natuur en waterkwaliteit. Ook zijn complexe gebiedsprocessen met een grote diversiteit aan stakeholders voor jou bekend terrein.

Wil jij alvast meer lezen over de projecten waar je je mee bezig gaat houden?
Lees dan hier meer over uiterwaardenbeheer, nieuwsberichten over de uiterwaarden en de uiterwaarden projecten aan de Maas. Leven in en om de rivier | Samenwerken aan Riviernatuur.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zuid-Nederland (ZN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hierbij kan je denken aan de A2, de A58, de Maas, het Wilhelminakanaal en de vele bruggen binnen dit gebied.
Hiervoor werkt ZN samen met onder andere de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. De ambitie is om als eenheid en met één werkwijze de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland elke dag beter te maken.

In totaal werken ruim 400 mensen binnen ZN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Zuid-Nederland - district Midden
Dienst Zuid-Nederland is opgedeeld in drie districten: West, Midden en Zuidoost. Het district Midden is een afdeling van ca. 45 personen en is met andere overheden actief op de droge en natte taakgebieden, zoals het beheer en onderhoud van de rijks(vaar-)wegen binnen het middengedeelte van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Zij behartigen het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, systemen ten behoeve van dynamisch verkeersmanagement, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen, kanalen, stuwen, sluizen en gemalen. Hiernaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert ze als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden gebied.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jasper Schürgers, adviseur leefomgeving en milieu

06-11347757

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derrek Kronenberg, adviseur Werving en Selectie

06-19903681

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior asset manager leefomgeving en milieu

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats ’s-Hertogenbosch en Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd handhaving

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager planstudie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon