Adviseur AVG

Belastingdienst

 • Stand­plaats Zwolle
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 23 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 2627
 • Plaatsingsdatum 29 januari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een expert op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Behandel je graag complexe dossiers op dit gebied en vind je het een uitdaging om collega’s daarin te begeleiden en juridisch te adviseren? Is het borgen van eenheid van beleid en uitvoering en het signaleren van politiek en publicitair gevoelige zaken je op het lijf geschreven? Dan is de functie van vaktechnisch aanspreekpunt (vta) AVG en privacyrecht bij ons team formeel recht op kantoor MKB Zwolle misschien iets voor jou.

Dit doe je bij de Belastingdienst

MKB Zwolle is op zoek naar een ervaren collega die als vaktechnisch/juridisch aanspreekpunt (vta) op het gebied van de AVG en privacyrecht gaat optreden. In jouw rol als vta AVG en privacyrecht ben je als gezaghebbend specialist de spil tussen de vaktechnisch coördinator AVG en privacyrecht en jouw collega’s. Je bent een toegankelijk aanspreekpunt en vraagbaak voor jouw collega’s en het management. Je bent mede verantwoordelijk voor (de implementatie van) het beleid en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Je bent in die rol de verbinding tussen vaktechniek en management en geeft gevraagd en ongevraagd advies over vakinhoudelijke en procesmatige zaken.

Zo ben je het directe aanspreekpunt als jouw collega’s te maken krijgen met complexe vaktechnische problematiek of met verschillende belangen tussen het privacyrecht en de fiscaliteit. Je werkt daarbij veel samen met andere collega’s en gaat met hen in gesprek over voorgenomen activiteiten en plannen die mogelijke consequenties hebben op dit betreffende vakgebied. Daarbij streef je ernaar de compliance van belastingplichtigen te verbeteren en speel je een rol van betekenis in de uitvoering van onze fiscale wet- en regelgeving en de AVG en aanverwante regelgeving (zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet).

Daarnaast bevorder je de awareness over de AVG en het privacyrecht en deel je vakinhoudelijke informatie, kennis en kunde rondom de AVG en het privacyrecht met jouw collega’s en het management. Tevens praat je mee over de privacy-beoordelingen met betrekking tot DPIA’s en WMK-toetsen (willen, mogen, kunnen-toetsen). Van jou verwachten we dat je bereid bent om voor ongeveer 50% van jouw tijd de rol van vta in te vullen en voor de andere 50% behandel je als privacy specialist verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de AVG. Deze werkzaamheden worden op landelijk niveau verdeeld en hiervoor zijn er interne opleidingen beschikbaar.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je deel gaat uitmaken van het landelijke netwerk AVG en privacy en gaat samenwerken met andere vta’s AVG binnen MKB.
 • Je als specialist AVG voor het kantoor Zwolle deel gaat uitmaken van team dat op elkaar is ingespeeld, open en transparantkennis met elkaar deelt en graag spart over casuïstiek.
 • Je de kans krijgt om de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacyrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen op de voet te volgen en te vertalen naar je werkzaamheden en taken.
 • Jouw adviezen bijdragen aan een juiste behandeling van juridische vraagstukken.
 • Je de kans krijgt om jezelf (vakinhoudelijk) verder te ontwikkelen.
 • Je een gevarieerd netwerk binnen en buiten je kantoor opbouwt.
 • Jij je steentje bijdraagt aan een belangrijk doel van de Belastingdienst: de bevordering van de compliance van burgers en bedrijven.
 • Je de ruimte krijgt om je werkweek zelf in te richten. Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – is bij ons de norm.

 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Is het antwoord 'ja' of is het 'nee'? Of is het misschien 'misschien'? Het is vaak een puzzel, maar altijd een hele leuke! Die leg je soms alleen, maar meestal met je collega's. En de voldoening: die is er keer op keer!" Stefan Smalbrugge, Vaktechnisch aanspreekpunt Formeel Recht.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt actuele kennis op het gebied van de AVG, privacyrecht en aanverwante regelgeving, zoals de BIO en de Archiefwet.
 • Je hebt relevante werkervaring met bovengenoemde rechtsgebieden.
 • Het is een pre als je in bezit bent van CIPP/E (of vergelijkbare opleiding), mocht je daar niet aan voldoen dan ben je bereid om dergelijk vakkennis op te doen.
 • Het is een pre als je enige kennis en (proces)ervaring hebt met fiscaal en formeel belastingrecht, mocht je daar niet aan voldoen dan ben je bereid om dergelijke vakkennis op te doen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Jouw competenties

 • Moed
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
• Op 7 maart vinden de selectiegesprekken plaats. 
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

 

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Roy Versteeg-Braakman, teamleider

06 - 52 48 71 05

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dianne van Iperen, adviseur werving & selectie

06 - 57 94 38 42

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist Vennootschapsbelasting met VTA rol voor team ITE

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker MKB op WO-niveau

Belastingdienst
 • Stand­plaats Emmen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktechnisch adviseur AVG en privacyrecht Regio Oost

Belastingdienst
 • Stand­plaats Groningen, Almelo, Enschede en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon