Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur B en Adviseur C

Zorginstituut Nederland

 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 1 jaar, met eventuele verlenging tot het einde van het project (totaal 2 jaar)
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 12 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2020030934
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorginstituut Nederland heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Als adviseur voor het programma Uitkomstgerichte Zorg coördineer, evalueer en ondersteun je meerdere aspecten van het programma. Zo draag je uiteindelijk bij aan meer patiëntgerichte zorg.

Het doel van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg is om meer uitkomsten in de zorg beschikbaar te maken in de spreekkamer. Zodat artsen en patiënten samen kunnen beslissen – aan de hand van klinische en patiëntinformatie – over de beste behandeling van een aandoening. Daarbij is er veel aandacht voor de wensen van de patiënt.

Samen met de andere teamleden van het programma neem je de verantwoordelijkheid voor voorbereidende werkzaamheden en het vormgeven en evalueren van de werkwijze van de werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan overkoepelende formats en opdrachtomschrijvingen. Je organiseert grootschalige bijeenkomsten met verschillende partijen en geeft die inhoudelijk vorm. Daarnaast zorg je voor overzicht en leg je verbindingen tussen de verschillende aandoeningsspecifieke werkgroepen en andere lijnen van het programma. Die vertaal je naar de consequenties voor de aanpak van het project.

Hiernaast heb je ook diverse coördinerende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van bestaande kennis, initiatieven en data van de verschillende aandoeningen over uitkomstgerichte zorg. Of het bewaken van de voortgang van de werkgroepen. Maar ook aan het bijhouden en beschikbaar stellen van de relevante documentatie en besluiten van verschillende werkgroepen. Verder beantwoord je vragen van partijen en van betrokken collega’s over het programma.

Daarnaast word je ingezet als secretaris van een of meerdere werkgroep(en) met diverse vertegenwoordigers van de koepelpartijen, waarbij je verantwoordelijk bent voor de ambtelijke ondersteuning. Ook draag je zorg voor de afstemming tussen de verschillende werkgroepen en bewaak je de samenhang. Tot slot werk je mee aan de ontwikkeling van een eenduidige methodologie en aan de bijstelling en verbetering van de werkwijze over de werkgroepen heen.

We verdelen de verantwoordelijkheden voor het opstarten van het programma Uitkomstgerichte Zorg, de voorbereidende werkzaamheden voor de werkgroepen van Lijn 1 en de ambtelijke ondersteuning van de werkgroepen over meerdere adviseurs. Als je voor minder dan 0,6 fte beschikbaar bent, ondersteun je de werkgroepen voornamelijk ambtelijk.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt inzicht in het functioneren van de Nederlandse gezondheidszorg en bij voorkeur relevante werkervaring opgedaan met het zorgstelsel.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met indicatoren en ziekenhuiszorg.
 • Je hebt kennis van en ervaring met PROM- en PREM-vragenlijsten.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent bestuurlijk sensitief.
 • Je kunt complexe processen overzien en (visueel) weergeven.
 • Je bent sterk in projectmanagement.
 • Je neemt initiatief en bent proactief.
 • Je werkt nauwkeurig en bent flexibel.
 • Je bent zelfstandig, maar zoekt overleg en samenwerking wanneer nodig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, met eventuele verlenging tot het einde van het project (totaal 2 jaar)
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband € 5.003,97 of € 5.671,10 bruto per maand (schaal 11 en 12 cao Rijk). Verder biedt het Zorginstituut Nederland flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 atv-dagen, een ABP-pensioenvoorziening en een individueel keuzebudget van 16,37%, waar de vakantie-uitkering en de vaste eindejaarsuitkering van 8,3% deel van uitmaken.

Bijzonderheden

 • Je kunt je sollicitatie binnen twee weken na verschijning van deze vacature mailen naar Zorginstituut Nederland, ter attentie van team P&O, via info@zinl.nl en onder vermelding van vacaturenummer 2020030954. Je kunt je sollicitatie ook per post versturen naar het team P&O, postbus 320, 1110 AH Diemen.
 • Het gaat om een tijdelijke functie voor een jaar, met een mogelijke verlenging tot het einde van het project (in totaal twee jaar).
 • Het gaat om een functie voor 24 tot 36 uur per week.

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg werkt de Federatie Medisch Specialisten samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de koepels van patiëntenorganisaties, verpleegkundigen, ziekenhuizen én zorgverzekeraars aan het inzichtelijk maken van zorguitkomsten. Inzicht in uitkomsten is nodig om de patiënt goed te kunnen informeren over welke behandeling het beste past en voor medisch specialisten om de zorg te kunnen verbeteren.

Lijn 1
Lijn 1 wordt aangestuurd door de Federatie Medisch Specialisten. De hoofdlijnakkoordpartijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het plan van aanpak van Lijn 1 en de uitvoering daarvan met een stuurgroep die eindverantwoordelijk is. Het Zorginstituut heeft een faciliterende rol binnen de programmaorganisatie en levert daarnaast ondersteuning aan de diverse aandoeningsspecifieke werkgroepen.

Lijn 1 heeft als doel om voor 50% van de ziektelast (59 aandoeningen):

 • per aandoening/cluster/domein een set indicatoren vast te stellen voor uitkomstinformatie met relevante klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten en de daarmee samenhangende noodzakelijke proces- en structuurinformatie;
 • de ingebruikname te bevorderen van indicatorsets voor diverse gebruiksdoelen.

We werken nauw samen met Lijn 4 (beter toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie), om de ingebruikname van de sets te ondersteunen. Vanuit Lijn 4 wordt er actief deelgenomen in de aandoeningsspecifieke werkgroepen.

Het programma start met een pilot van vier aandoeningen waarin de werkwijze wordt uitgewerkt en getest, en met een algemene werkgroep voor de ontwikkeling van een generieke PROM-vragenlijst. Elk half jaar starten we meerdere nieuwe werkgroepen.

Het programma is ondergebracht bij de sector Zorg.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het instituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit aandeel levert het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • adviseren over en verduidelijken van wat tot het basispakket van zorg behoort;
 • doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
 • beheren van geldstromen in de Zvw en Wlz.

De organisatie is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Een belangrijk thema daarbij is dat het Zorginstituut eraan wil bijdragen dat burgers zich beter over hun eigen gezondheidssituatie kunnen informeren.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij ons werken ongeveer 430 medewerkers.

Zorginstituut Nederland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

info@zinl.nl

020-7978555

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwaliteitsadviseur (parttime)

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Wet openbaarheid van bestuur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementassistent Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon