• Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Het betreft een functie voor de periode tot 31-12-2024.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.897 - €4.593
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 559305
 • Plaatsingsdatum 20 oktober 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Lijkt werken bij Defensie je wel wat, maar wil je geen militair worden? Solliciteer dan naar Adviseur bedrijfsbureau en sluit je aan bij de ruim 20.000 burgermedewerkers van Defensie.

WAT GA JE DOEN?

1. Realiseert een adequate ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en adviseert inzake bedrijfsvoering aangelegenheden door: Het ondersteunen van het management bij het inbedden van bedrijfsprocessen, waaronder de administratieve organisatie en werkinstructies;

 • Het, ter ondersteuning van het management, adviseren over en bijdragen aan het beleid inzake personeel, organisatie, financiën, materieel en informatie;
 • Het, ter ondersteuning van het management, bijdragen aan het opstellen van bedrijfs- en activiteitenplannen en bewaken en adviseren aangaande doelmatige en doeltreffende benutting van financiële middelen;
 • Het op groep niveau opstellen van voortgangs- en verantwoordingsrapportages betreffende de bedrijfs- en werkprocessen;
 • Het (in concept) opstellen van bedrijfs- en activiteitenplannen en het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de plannen;
 • Het op groep niveau analyseren van de financiële gang van zaken en het opstellen van financiële verantwoordingsrapportages;
 • Het coördineren van de bijdragen aan bedrijfs-, verantwoordings- en andere plannen op serviceline niveau;

2. Participeert in het managementteam van FOXTROT en met het Bedrijfsbureau, door:

 • Het waar nodig doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren en het Bedrijfsbureau;
 • Het vertegenwoordigen en het Bedrijfsbureau in interne en externe gremia.
 • Het initiëren en sturen van de interne besluitvormingsprocessen in relatie tot de groep(en);
 • Het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en het stellen van prioriteiten;
 • Het ervoor zorg dragen dat de regelgeving inzake bedrijfsvoering wordt gehandhaafd;
 • Het zorg dragen voor een verantwoord en doelmatig beheer van de toegewezen budgetten;
 • Het zorg dragen voor bijdragen aan hogere planvormen.

WIE ZOEKEN WE?

Kennis/Opleidingseisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bijvoorkeur afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfseconomie of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment.

Ervaringseisen:

 • Ervaring op het gebied van informatica en informatiemanagement;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Pragmatisch, diplomatiek en vasthoudend;
 • Positief kritische opstelling, slagvaardig en resultaatgericht.

Competenties:

 • Analyseren, niveau 3;
 • Flexibiliteit, niveau 2;
 • Communicatie, niveau 2;
 • Samenwerken, niveau 2;
 • Initiatief, niveau 2;
 • Kostenbewustzijn, niveau 3;
 • Nauwkeurigheid, niveau 3.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Minimum salaris: € 2.973,-
  Maximum salaris: €4.831,-

 • Maand­salaris Min €2.897 Max. €4.593 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een functie voor de periode tot 31-12-2024.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Hoe leuk werken bij Defensie ook is; wij vinden het belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • Deze vacature is zowel intern als extern opgesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • De aantal uren per week (38) zijn aan te passen naar 36 of 40 voor een voltijd functie.
 • Het betreft een functie voor de periode tot 31-12-2024.
 • Een veiligheidsonderzoek, referentiecheck en eventueel assessment maken deel uit van de selectieprocedure. Voor externe kandidaten geldt dat je bereid bent om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een EU-land of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Mocht dit niet het geval zijn, dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Lkol Edwin Kok, per e-mail: EAHG.Kok.01@mindef.nl of via mobiel: +31610972397.
 • Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met: Dhr. R.J. Vossestein, per e-mail rj.vossestein@mindef.nl, of via mobiel: 06-13930696

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Meer over jouw toekomstige afdeling

WAAR GA JE WERKEN?

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet Defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.

De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Vossestein

06-13930696

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ontwikkelaar Innovatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Test Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort - Bernhardkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon