Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 15 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IBI F&I 2020-067
 • Plaatsingsdatum 1 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de rol van adviseur bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor een beheerste budgetuitputting van de begrotingsartikelen. De werkzaamheden van een adviseur zijn met name gericht op de uitvoering van de begroting, inclusief SAP/mutaties, het maken van uitputtingsoverzichten en het verwerken en analyseren van deze gegevens tot bruikbare sturingsinformatie en indien nodig het maken van adviesvoorstellen voor de senior adviseur.

Het werk van de adviseur wordt gekenmerkt door het onderhouden van contacten met stakeholders binnen de afdeling Control en de administratie. Je werkt vanuit een onafhankelijke rol, houdt toezicht op wat er gebeurt en bent in staat positie in te nemen op een stevige en gedoseerde manier. Je brengt risico’s en urgentie in kaart zodat verantwoordelijken een weloverwogen keuze kunnen maken. Als er veel onjuistheden zijn in een verzoek dan ben je in staat om initiatieven stop te zetten, waarbij je oog houdt voor de relatie.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van advies.
 • Je hebt kennis of ervaring op het gebied van overheidsfinanciën (begrotingsspelregels, zowel kas/verplichtingen als baten-lastenstelsel).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de financiële wet- en regelgeving op rijksniveau.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met controltaken.

Competenties

 • accuratesse (analyseren en rapporteren van cijfers, nauwgezet vastleggen van afspraken);
 • zelfstandigheid (opereert zelfstandig en betrekt anderen tijdig als dat nodig is);
 • omgevingsbewustzijn (netwerken, invloeden duiden);
 • voortgangscontrole (pro actief informeren, rappelleren, adviseren).

Naast de bovengenoemde competenties gelden de navolgende specifieke competenties

 • plannen en organiseren
 • analyseren
 • klantgericht
 • samenwerking
 • resultaatgericht
 • slagvaardig
 • betrokkenheid

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financiën en Inkoop (F&I) van de Integrale Bedrijfsvoering I&W (IBI) is verantwoordelijk voor de gehele financiële bedrijfsvoering van het verzorgingsgebied Bestuurskern, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

De afdeling Control maakt deel uit van de directie FenI van de Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De directie IBI FenI is verantwoordelijk voor de gehele financiële bedrijfsvoering van het verzorgingsgebied Bestuurskern en deels van het KNMI en PBL.

De afdeling Control draagt er zorg voor dat condities en kaders voor de sturing en beheersing van de bedrijfsvoering bij de DG’s, directies en afdelingen in orde zijn. De afdeling Control ziet toe op en levert een bijdrage aan een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Op een betrouwbare, solide en rechtmatige manier wordt verantwoording afgelegd aan alle partijen, waarbij de lijnverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering blijft bestaan. De afdeling Control bestaat uit vijf controlteams.

De hoofdtaken van de controlteams kunnen als volgt worden samengevat:

 • het uitvoeren van financial en beleidscontrol:
  - ondersteunen bij het sturen op risico’s en adviseren over het beheersen van risico’s;
  - klassieke controltaken, zoals budgetbewaking, toetsen van rechtmatigheid van verplichtingen en uitgaven en doen van aanbevelingen;
  - het toetsen van doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, bevorderen van transparantie van besluitvorming en bijdragen aan beheersing van risico’s;

 • het verstrekken van financiële adviezen aan DG’s, directeuren en afdelingshoofden;

 • het regisseren van de begrotingscyclus binnen de BSK;

 • het verstrekken van juiste, tijdige en volledige managementinformatie met betrekking tot de begrotings- en beleidscyclus.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P.J. Hage

06 - 52 59 61 51

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.G. Chand

06 - 52 59 64 16

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker beleidscontrol en begroting

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd Control, Financiën & IV

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon