Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur bedrijfsvoering

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 27 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IND/DH/DDV/2019/109
 • Plaatsingsdatum 13 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid – is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Als adviseur Bedrijfsvoering bij de directie Dienstverlening, Leiding en Staf adviseer en ondersteun jij de directieleden bij hun werk.

Het team dat zich bezighoudt met stafwerkzaamheden is een hecht team dat sterk op elkaar is aangewezen. In goed onderling overleg borgen we de continuïteit, neem je elkaar waar en kun je als dat nodig is worden ingezet op andere dan de primair aan jou opgedragen aandachtsgebieden. Je werkt bij ons voornamelijk op de portefeuille Bedrijfsvoering. Daarbij kun je denken aan het faciliteren van de totstandkoming en bewaking van de begroting en de bezetting van de directie, het begeleiden van inkoopprocedures en het opstellen van nota’s en rapportages.

Bij ons bied jij de directie advies en ondersteuning. Jouw rol is procesmatig en inhoudelijk van aard, waarbij je je concentreert op helderheid, samenhang en consistentie. Je volgt en bewaakt zelfstandig beleidsontwikkelingen en projecten voor het aan jou toegewezen aandachtsgebied. Hiervoor kijk je ook naar buiten en je weet wat er interdepartementaal speelt.

Relevante ontwikkelingen volg je dan ook op de voet en je onderhoudt zelfstandig contacten met interne en externe stakeholders. Je informeert de directie proactief over relevante ontwikkelingen en draagt zorg voor het tijdig duiden en agenderen hiervan. Bovendien rapporteer en adviseer je de directie gevraagd en ongevraagd. En je bereidt overleggen voor en concipieert standpunten. Namens de directie informeer je afdelingen en functionarissen over de afloop van besprekingen en standpunten.

Daarnaast ben je in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor het secretariaat van een aan jou toebedeeld aandachtsgebied. In dat kader bevorder je het besluitvormingsproces. Dat doe je door het indiceren van agendapunten, het voeren van voorbereidende gesprekken en het bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken, toezeggingen en actiepunten. Je treedt dan ook op als aanspreekpunt voor externe partners. En je stelt zelfstandig stukken op voor besluitvorming in de lijn.

Tot slot heb je ook een adviserende en ondersteunende rol richting het tactisch management. Je adviseert en ondersteunt de tactisch managers van de directie in het kader van het jaarplan en de begroting, de verantwoording én bij taken en verantwoordelijkheden die aan hem of haar zijn toegewezen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch of hbo-niveau en kennis van en ervaring met complexe bestuurlijke processen.
 • Je hebt kennis van de primaire processen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
 • Je hanteert een constructieve en oplossingsgerichte manier van werken.
 • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je dwingt respect af door jouw positieve houding en gedrag.
 • Je bent een goede gesprekspartner voor het tactisch en strategisch management.
 • Je bent organisatiesensitief en een echte netwerker.
 • Je hebt een goed analyserend vermogen, overtuigingskracht en bent organisatiesensitief.
 • Je bent resultaat- en klantgericht, besluitvaardig en stressbestendig.
 • Je koppelt flexibiliteit aan innovatief handelen.
 • Je bent sterk in het controleren van de voortgang en een echte teamspeler.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk met een aanwijzing als verplichte Van-Werk-Naar-Werk- of herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Wanneer je via een uitzend-/detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid, vermeld dit dan in je brief.
 • Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen wanneer je via de daarvoor bestemde sollicitatieknop reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Dienstverlening, Leiding en Staf een vacature voor adviseur Bedrijfsvoering, schaalniveau 11.
 • Het gaat om een tijdelijke functie voor één jaar.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kent en begrijpt de (interne) klant en de (interne) klant begrijpt en kent de IND. Dat is de essentie van de missie van de directie Dienstverlenen. Om die reden voorziet de directie ook andere IND-directies waar beslis- en handhavingsprocessen zijn belegd van specifieke kennis en expertise. De directie Dienstverlenen bouwt deze kennis op door informatie en signalen te registreren en vervolgens te analyseren, met als doel de dienstverlening nog verder te verbeteren.

De directie Dienstverlenen is ingericht om de klant op maat te bedienen. Kennis over de klant is hierbij onontbeerlijk. Directie Dienstverlenen organiseert en analyseert deze kennis ten behoeve van het uitvoeren en steeds verbeteren van de dienstverlening.

Omdat de directie Dienstverlenen, net als de andere directies, mede afhankelijk is van de politieke keuzes die gemaakt worden, blijven we continu meten wat de (interne) klanten van ons verwacht en passen we onze dienstverlening aan als dat nodig is. De directie Dienstverlenen is opgebouwd uit zes afdelingen: Particulier en Zakelijk, Keten, Communicatie, Innovatie en Standaardisatie, Expertise en Handhaving.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

De IND – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid – is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden voor de aanvraag ook is: elke klant staat bij de IND centraal.

 

IND maakt deel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

 

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Maes, Manager

06-48133005

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Infrastructuurarchitect ICT

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Teamleider security

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon