Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD19/IJenV/190336
 • Plaatsingsdatum 27 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid volgt organisaties als politie, justitiële inrichtingen, reclassering en de vreemdelingenketen en kijkt met name of wet- en regelgeving worden nageleefd. Die informatie is van belang voor de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken. Jij draagt als bedrijfsvoeringsadviseur bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken.

Als adviseur bedrijfsvoering sta je voor de inhoudelijke voorbereiding van en advisering bij de uitvoering van bedrijfsvoeringproducten- en diensten in de breedste zin. Je gaat aan de slag voor het cluster Bedrijfsvoering van de directie Strategie, Kennis en Bedrijfsvoering, onderdeel van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Als ‘hands-on generalist’ denk en werk je vooruitstrevend mee aan een optimale uitvoering van processen.

Je draagt op basis van onderzoek, expertise en analyses bij aan de ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten en -diensten. Daarvoor werk je nauw samen met de manager Bedrijfsvoering en de informatiespecialist.

Jouw taken

 • Je onderzoekt relevante wet- en regelgeving en het beleid van je ministerie en het rijk, bepaalt de impact daarvan op de Inspectie en werkt mee aan de uitvoering.
 • Je implementeert en beheert de functionele aspecten van een nieuwe planningstool waarin de onderzoeken worden geregistreerd.
 • Je bent voorzitter van het overleg tussen de key-users van deze tool.
 • Je genereert sturingsinformatie en managementrapportages uit – onder meer - de planningstool en het personeelsinformatiesysteem P-Direkt.
 • Je voert de regie over de volledige planning-en-controlcyclus, zoals het jaarplan en de verantwoordingsrapportages.
 • Je stelt een informatieplan op en draagt bij aan de uitvoering.
 • Je vertaalt het meerjarenwerkprogramma naar de toekomstige informatiebehoefte van de directies en projectteams, ook in het licht van externe ontwikkelingen.
 • Je ziet toe op informatiebeveiliging en gegevensbescherming en zorgt er mede voor dat de systemen en werkprocessen aan alle eisen voldoen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een extern (kennis)netwerk met collega’s van rijksinspecties, je ministerie en relevante rijksbrede organisaties.
 • Je woont relevante gremia bij.
 • Je draagt bij aan projecten en evaluaties op het terrein van bedrijfsvoering en daaropvolgende acties.
 • Je ziet erop toe dat afspraken, termijnen en routing worden nageleefd.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma, bij voorkeur bedrijfskunde.
 • Je hebt ruime relevante ervaring, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid.
 • Je volgt proactief alle ontwikkelingen op je vakgebied.
 • Je stemt tijdig af met andere collega’s die bijdragen aan het eindresultaat.
 • Je zoekt actief collega’s en externen op om informatie te halen of te delen.
 • Je weegt informatie af en komt op basis hiervan tot een goed (schriftelijk) advies.
 • Je schakelt snel en moeiteloos tussen verschillende onderwerpen en houdt regie over de werkzaamheden.
 • Je kiest een aanpak en gedragsstijl die past bij de situatie.
 • Je bent op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie, kent de verschillende belangen en handelt daarnaar.
 • Je maakt je een nieuw of onbekend onderwerp snel eigen.
 • Je bent analytisch sterk en schakelt gemakkelijk tussen denken en doen.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk beoordelen van (externe) ontwikkelingen.
 • Je communiceert helder, zowel in woord als op papier, en weet je bevindingen en adviezen doeltreffend over te brengen.
 • Je weet producten en diensten goed tot stand te brengen en verder uit te voeren.
 • Je bent flexibel, houdt van aanpakken en kunt goed reflecteren en adviseren.
 • Je neemt graag zelf initiatief, hebt een brede blik en weet te verbinden en stimuleren.
 • Je bent resultaatgericht, proactief, organisatiesensitief en omgevingsbewust.
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een werkweek van minimaal 36 uur.
 • Kandidaten die niet in dienst zijn van de Rijksoverheid, krijgen eerst een contract van een jaar aangeboden. Bij goed en volledig functioneren wordt dit omgezet naar een vast contract.
 • Het selectietraject bestaat uit twee gesprekken met een commissie. De eerste gesprekken zijn op woensdag 11 december.
 • Het opvragen van referenties maakt deel uit van de procedure. Dit komt aan de orde nadat je de eerdergenoemde twee gesprekken met succes hebt doorlopen.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Bedrijfsvoering heeft alle bedrijfsvoeringsfuncties onder haar hoede. Denk aan het directiesecretariaat, de projectondersteuners, de ICT/automatiseringsfunctie, de financiële advies- en beheersfunctie en de HR-adviesfunctie.

Directie Strategie, Kennis en Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verdedigt en beschermt de rechtsorde. De Inspectie JenV houdt toezicht op instellingen en organen die actief zijn op het terrein van veiligheid en justitie. Hierdoor draagt de Inspectie JenV bij aan verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering binnen haar toezichtdomein en aan een veilige samenleving. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor de Inspectie JenV zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Inspectie JenV is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de Inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert.

Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen op het vlak van veiligheid en justitie. Medewerkers van de Inspectie worden aangesteld op het niveau van de Inspectie.

De Inspectie heeft eind 2016 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. Dit houdt in dat de Inspectie zich steeds meer richt op de werking van ketens, netwerken en stelsels. Dit doen wij door steeds nadrukkelijker risicogerichte, thematische onderzoeken en incidentonderzoeken te verbinden aan systematische analyses van (onderdelen van) het toezichtdomein. De opbrengsten van deze activiteiten vormen gezamenlijk de basis voor periodieke beelden. Daarmee geven we inzicht in de uitvoeringspraktijk, en benoemen we op stelselniveau wat goed gaat en waar zich risico’s voordoen. Dit biedt Uitvoering en Beleid handvatten om waar nodig bij te sturen. Zo levert Toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar JenV voor staat.

Om de koers te realiseren is een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Inspectie nodig. We verwachten van jou als nieuwe medewerker dat je actief bijdraagt aan het realiseren van de koers en zowel in- als extern gezaghebbend en taakvolwassen opereert.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. El Messaoudi

070-3703376

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur / analist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior Testanalist

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Controller

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht, De Meern
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon