Adviseur Bedrijfsvoering

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tot 01-01-2025
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 95-020
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

De adviseur Bedrijfsvoering:
1. Is mede verantwoordelijk voor de staffing van de stukken voor beraden en in voorkomend geval parlementaire aangelegenheden, door:

 • De relevante documenten te beoordelen en te voorzien van commentaar mede op basis van input van de unithoofden binnen de afdeling.
 • Het adviseren van de stellers van de stukken over de vorm en inhoud van documenten.
 • Het juist en tijdig indienen van de stukken voor het beraad.
 • Het bewaken van de voortgang van stukken en actiepunten mede op basis van de voorraadagenda van de beraden.

2. Treedt op als adviseur van het (plaatsvervangend) hoofd van de afdeling, door:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het (plaatsvervangend) hoofd van de afdeling over alle voorkomende onderwerpen.
 • Het vertegenwoordigen van de afdeling in overleggen.

3. Ondersteunt het (plaatsvervangend) afdelingshoofd bij de planning en control van de afdeling door:

 • Het bewaken van de voortgang van de inbreng voor het jaarplan van de afdeling vanuit de onderdelen van de afdeling.
 • Het formuleren van de strategie, doelstellingen en het jaarplan van de afdeling op de korte en middellange termijn.
 • Het bewaken van de voortgang van het uitvoeren van de planning en control van de afdeling.

4. Ondersteunt het (plaatsvervangend) afdelingshoofd bij de compliance en risk taken van de afdeling door:

 • Het uitvoeren van compliance en risk beleid.
 • Het opstellen van risicoregisters en risicobehandelplannen.

5. Belegt en begeleidt specifieke dossiers door:

 • Het onderkennen van complexe of gevoelige dossiers en in overleg met het (plaatsvervangend) hoofd van de afdeling zelf actief te begeleiden.
 • Het inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen en overleggen van het (plaatsvervangend) hoofd van de afdeling en het afwikkelen van de acties die hieruit volgen.

6. Initieert, begeleidt en monitort voor de afdeling van belang zijnde projecten, door:

 • Het opstellen van een studie of projectopdracht.
 • Het optreden als projectleider voor multidisciplinaire complexe studies of projecten.
 • Het begeleiden van de uitvoering van projecten door het uitvoeren van de voortgangsbewaking en tijdige onderkenning en adressering van knelpunten.
 • Het deelnemen aan projecten teneinde hiermee een compleet en actueel (omgevings)beeld te verkrijgen dat noodzakelijk is voor het juist adviseren.

Functie-eisen

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Plannen en organiseren.
 • Adviseren.
 • Kennis van projectmanagement(methodieken).
 • Kennis van en inzicht in de organisatie van en over operationele (inter)nationale systemen bij vergelijkbare organisatie-elementen (gewenst).
 • Vaardigheid met het opstellen van plannen en rapportages.

Opleidingseisen:

 • Opleiding: WO of gelijkwaardig (vereist), bij voorkeur bestuurskunde of bedrijfskunde.
 • Kennis van bedrijfsvoering en administratieve organisatie.

Ervaringseisen:

 • In het functioneren van het ministerie van Defensie (gewenst).
 • Op plan- en begrotingsgebied (gewenst).
 • Met planvorming- en beleidsontwikkelingsprocessen, met de begrotingsvoorbereiding.
 • Als projectleider van multidisciplinaire projecten.
 • Als stafmedewerker of adviseur.

Competenties:           

 • Analyseren           
 • Besluitvaardigheid           
 • Communiceren           
 • Netwerken          
 • Integriteit           
 • Visie           
 • Omgevingsgericht          

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Dit salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.727 Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Tot 01-01-2025
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Te grote bekendheid dat u wilt werken voor de MIVD levert mogelijk risico’s voor u op. houdt daar rekening mee.
 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Thuiswerken behoort niet tot de mogelijkheden.
 • Het betreft hier een tijdelijke functie tot 01-01-2025.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure van deze vacature langer kan duren dan gebruikelijk i.v.m. vakantieperiode.
 • Verzoek aan te geven wanneer u met vakantie gaat.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden van de adviseur bestuursondersteuning worden verricht bij het stafbureau van het werkverband Veiligheid en Ondersteuning. Het stafbureau ondersteunt de interne bedrijfsvoering van de afdeling. De medewerkers van het stafbureau fungeren als liaison en eerste aanspreekpunt voor de andere afdelingen van de MIVD. Verder voeren de medewerkers van het stafbureau operationele beheerstaken uit door het beheren, beschermen en beveiligen van de middelen van de afdeling. Het stafbureau adviseert de lijn  en coördineert diverse op diverse gebieden zoals planning en control en opleidingen.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Het hoofddoel van het ministerie van Defensie en de krijgsmachtonderdelen is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband.

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) levert tijdig een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product op het gebied van inlichtingen, contra-inlichtingen en veiligheid. Deze producten hebben een strategisch, tactisch of operationeel  karakter. De MIVD levert producten ter ondersteuning van de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie. Via de producten kan de MIVD bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van operationele inzet van (delen van) het defensieapparaat in de (inter)nationale context en op de vermindering van de veiligheidsrisico's bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) de krijgsmacht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Briefer

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur informatie- en datamanagement

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon