Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 10 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer FEZ/2021/26
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor onze afdeling Begrotingszaken binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn wij per direct op zoek naar een Adviseur. Als adviseur begrotingszaken werk je binnen een enthousiast team (team Begrotingen) aan een grote verscheidenheid aan onderwerpen en heb jij een cruciale rol in het begrotingsproces. Je geeft niet alleen advies over de budgettaire besluitvorming, maar je helpt ook met het opstellen en coördineren van de totstandkoming van de verschillende begrotingsproducten én je bent verantwoordelijk voor de begrotingsbehandeling(en) in de Tweede Kamer. Ook ben je concern controller van een of meerdere grote dossiers binnen ons ministerie. Dit doe je niet alleen, maar samen met jouw team en de andere teams en afdelingen binnen onze directie Financieel Economische Zaken (FEZ).

Om deze functie naar tevredenheid uit te kunnen voeren is het van essentieel belang dat je goed kunt samenwerken, een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen hebt en dat je initiatief durft te tonen en nemen. Daarnaast is het belangrijk dat je affiniteit hebt met de overheidsfinanciën en het begrotingsproces. Ook zoeken we naar een collega die resultaatgericht is, want jouw doel is om samen met jouw team tot een succesvol begrotingsproces te komen! Jouw werkzaamheden zijn dus zeer divers en zowel cijfer- als procesmatig en inhoudelijk gericht.

Als je onderdeel wordt van onze afdeling, dan wordt je ook onderdeel van de directie Financieel Economische Zaken. FEZ heeft als missie te zorgen dat de bewindspersonen en ambtelijke top van het ministerie van BZK afgewogen (financiële) besluiten kunnen nemen en daar verantwoording over kunnen afleggen. Dit doen we vanuit onze wettelijke taak (Comptabiliteitswet en Besluit Taak FEZ) om de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van de middelen binnen BZK te borgen. We adviseren de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK hierover gevraagd en ongevraagd. Een paar voorbeelden van onderwerpen op de begroting van het ministerie van BZK zijn: democratie, openbaar bestuur, woningmarkt en woningbouw, energietransitie en leefomgeving, digitale infrastructuur en versterkingsoperatie Groningen. Daarnaast vallen onder het ministerie van BZK ook Koninkrijksrelaties en meerdere uitvoeringsorganisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de Shared Service Organisaties (SSO's).

De afdeling Begrotingszaken kan je eigenlijk zien als de spin in het (financiële) web binnen ons ministerie. De afdeling heeft een grote variëteit aan werkzaamheden in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. De afdeling werkt de strategie voor de verschillende begrotingsmomenten uit en adviseert in de rol van concerncontroller de ambtelijke en politieke top over de budgettaire besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding van de formatie. Daarnaast is begrotingszaken in de lead bij de totstandkoming van de verschillende begrotingsproducten en jaarverslagen en de begrotingsbehandeling(en) in de Tweede Kamer. De afdeling werkt veel samen met collega’s binnen en buiten BZK zoals het ministerie van financiën en de audit dienst rijk. De afdeling bestaat uit drie teams: Team Begrotingen, Team Regelingen & Evaluaties en Team Strategie & Besluitvorming. Hopelijk kunnen wij jou binnenkort bij ons Team Begrotingen verwelkomen!

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begrotingszaken is als concerncontroller binnen de directie FEZ zowel inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de budgettaire advisering van de Bestuursraad en voor de producten in de begrotingscyclus, zoals de ontwerpbegroting, de voorjaars- en najaarsbesluitvorming en het jaarverslag en de advisering van de Bestuursraad. Ook is Begrotingszaken verantwoordelijk voor het ambtelijk en politiek overleg met het ministerie van Financiën bij deze trajecten. Rijksbrede ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, zodat we ons werk optimaal kunnen uitoefenen.

De afdeling is gevarieerd en breed georiënteerd: de verschillende aspecten op het terrein van begroting, (macro)economische vraagstukken en de evaluatie van beleid komen hier samen. Begrotingszaken bestaat uit drie teams: Team Begrotingen, Team Regelingen & Evaluaties en Team Strategie & Besluitvorming. De afdeling telt 17 medewerkers en kent een diverse samenstelling. Binnen de afdeling is aandacht voor de onderlinge samenhang en (informele) contacten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sandrien de Klerk, afdelingshoofd Begrotingszaken

06-11504382

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur begrotingszaken: team evaluaties en doorlichtingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker financieel beheer/Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior financieel economisch adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon