Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer SG 20-46
 • Plaatsingsdatum 24 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur begrotingszaken bij het ministerie van Financiën werk je mee aan een financieel gezond Nederland. Jouw doel? Het (mede) coördineren van de totstandkoming van het jaarverslag en de begrotingen voor het ministerie van Financiën, en het bijdragen aan de totstandkoming van de budgettaire besluitvorming die daaraan vooraf gaat. Samen met twaalf gedreven professionals binnen de afdeling Begrotingszaken zorg jij ervoor dat plannen gedekt zijn en de begrotingsstukken van uitstekende kwaliteit zijn en tijdig in de Kamer liggen. Werk dat soms onder hoge tijdsdruk verricht wordt. Heb jij een scherpe cijfermatige blik en ervaring met de begrotingscyclus? Kom dan dé concerncontroller van het ministerie van Financiën versterken.

Als adviseur begrotingszaken speel je een belangrijke rol in de voorbereiding van de budgettaire besluitvorming binnen Financiën. Je vindt het leuk om een diversiteit aan werkzaamheden te verrichten waarin de begroting en het jaarverslag afwisselend geprioriteerd staan. Door jouw politieke en bestuurlijke sensitiviteit weet jij het proces en de inhoud rondom begrotingsstukken te coördineren, zodat de Kamer op de hoogte is van recente en toekomstige ontwikkelingen. Je sluit aan bij de bestuursraad om de conceptversie van het jaarverslag of de begrotingen te bespreken.  

Je signaleert vroegtijdig ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw dossier. Daartoe haal je de benodigde informatie op bij collega’s, denk je gevraagd en ongevraagd mee en bied je tegelijkertijd ook kritisch tegenwicht waar het moet. Met die gebundelde kennis lever je een advies aan de ambtelijke top en politieke leiding over actuele budgettaire onderwerpen die op de Financiënbegroting spelen. Hierin kun je zowel een coördinatierol als een inhoudelijke rol innemen. De ene dag buig je je over het toetsen van begrotingsmutaties en maak je scherpe analyses van financiële gegevens. De volgende dag behoud je de regie over de budgettaire besluitvorming.

Je hebt intensief contact met de Inspectie der Rijksfinanciën en de andere afdelingen van hoofddirectie Financieel-Economische Zaken, beleidsdirecties, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer over jouw dossiers. Hier kun jij onze standpunten helder uitdragen en verdedigen. Kortom: als het gaat om zaken rondom de begroting van Financiën, speel jij een cruciale rol.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Birgit ten Cate.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een financieel-economische richting.
 • Je hebt relevante werkervaring met de begrotingscyclus binnen de Rijksoverheid of een andere ambtelijke organisatie.
 • Je hebt een goed gevoel voor cijfers en het analyseren hiervan, en kunt dit vertalen naar concrete adviezen en verbeteringen.
 • Je kunt goed het overzicht houden. Als het past bij je ervaring, stuur jij je collega’s functioneel aan.
 • Je bent collegiaal en integer, maar hebt ook het lef om initiatief te tonen, een sterke positie in te nemen en niet klakkeloos dingen aan te nemen.
 • Je bent een teamplayer die actief verbinding zoekt.
 • Je kunt je deskundigheid helder overdragen. Tegelijkertijd sta je ervoor open dat je van elke situatie kunt leren en dat kritiek krijgen en geven daarbij hoort.
 • Je bent een kei in het plannen en organiseren van je werk, bent daarbij creatief en houdt ook in stressvolle situaties het hoofd koel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden naar verwachting begin september plaats.
 • Een schrijftest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Vanwege de coronacrisis worden de sollicitatiegesprekken voorlopig (zo mogelijk) gevoerd door middel van videobellen. Na de sluiting van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van de sollicitatieprocedure.
 • Wij nemen je sollicitatie graag in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook van bijvoorbeeld durf, en door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de nationale schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Begrotingszaken
Het ministerie van Financiën stelt de nota’s op over de totale rijksbegroting, zoals de Miljoenennota. Maar we hebben, net als alle andere ministeries, ook een eigen begroting. De afdeling Begrotingszaken stelt hiervoor alle begrotingsstukken op. Dat begint met de begroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend en eindigt in mei met de behandeling van het jaarverslag.

In nauw overleg met andere afdelingen van HDFEZ en de beleidsdirecties coördineren wij de inhoud en het proces voor de totstandkoming van de begrotingsstukken. Deze moeten in duidelijke taal worden geschreven en een goed inzicht geven in de beleidsvoorstellen en de benodigde budgetten. Dit borgen wij. We hebben kennis van zaken en een vlotte pen.

Daarnaast adviseren wij de ambtelijke en politieke top over de aanwending van de benodigde budgetten voor beleid en uitvoering. Ons doel is erop toezien dat middelen op de juiste manier worden besteed. We toetsen dan ook op doelmatigheid, en nut en noodzaak. Hierbij nemen we een kritische houding aan en deinzen we er niet voor terug een onafhankelijk standpunt te verkondigen.

Ook ontwikkelen wij oplossingen voor budgettaire knelpunten die behoorlijk complex kunnen zijn, zowel voor het lopende jaar als in de voorbereiding voor de komende jaren. Hiervoor is niet alleen cijfermatig inzicht nodig, maar ook gevoel voor politieke verhoudingen. Onze afdeling kenmerkt zich door een open en communicatieve houding, gericht op samenwerking met de collega’s binnen en buiten de directie.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stefan van den Broeck, Coördinator begrotingsbeheer

06-52569969

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon