Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 mei
 • Vacaturenummer SG 21-46
 • Plaatsingsdatum 1 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een financieel gezond Nederland. Daar werk jij aan mee als adviseur begrotingszaken bij het ministerie van Financiën in Den Haag. Jouw doel? Het (mede) coördineren van de totstandkoming van het jaarverslag en de begrotingen voor het ministerie van Financiën. En je draagt bij aan de totstandkoming van de budgettaire besluitvorming die daaraan voorafgaat. Zo zorg jij ervoor dat onze begroting op orde is.

Samen met twaalf gedreven professionals binnen de afdeling Begrotingszaken zorg jij ervoor dat plannen financieel gedekt zijn en de begrotingsstukken van uitstekende kwaliteit zijn. En dat deze tijdig in de Kamer liggen, soms onder hoge tijdsdruk. Met jouw scherpe cijfermatige blik en vlotte pen kun je complexe problemen snel tot de kern herleiden. Daarbij komt jouw ervaring met de begrotingscyclus goed van pas.

Jij speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de budgettaire besluitvorming binnen het ministerie van Financiën. Je vindt het leuk om verschillende werkzaamheden te verrichten waarin de begroting en het jaarverslag afwisselend bovenaan de agenda staan. Door jouw gevoel voor politiek en bestuur weet jij het proces en de inhoud rondom begrotingsstukken te coördineren, zodat de Kamer op de hoogte is van recente en toekomstige ontwikkelingen.

Je sluit aan bij de bestuursraad om budgettaire voorstellen of de conceptversie van het jaarverslag of de begroting te bespreken. En je signaleert vroegtijdig ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw dossier. Hiervoor haal je de benodigde informatie op bij collega’s, denkt gevraagd en ongevraagd mee en biedt tegelijkertijd ook kritisch tegenwicht waar het moet. Met die gebundelde kennis kom je met een advies aan de ambtelijke top en politieke leiding over actuele budgettaire onderwerpen die op de begroting van Financiën spelen. Hierin kun je zowel een coördinatierol als een inhoudelijke rol nemen. De ene dag buig je je over het toetsen van begrotingsmutaties en maak je scherpe analyses van financiële gegevens en de volgende dag behoud je de regie over de budgettaire besluitvorming.

Je hebt intensief contact met de Inspectie der Rijksfinanciën en de andere afdelingen van de directie Financieel-Economische Zaken, beleidsdirecties, de Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer over jouw dossiers. Hier kun je onze standpunten helder uitdragen en verdedigen. Kortom, gaat het om de begroting van Financiën? Dan speel jij daar een belangrijke rol in en reageer je flexibel onder druk.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Stefan van den Broeck, coördinator afdeling Begrotingszaken,via 06 - 52 56 99 69.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau in een financieel-economische richting.
 • Je hebt een goed gevoel voor cijfers en het analyseren ervan en kunt dit vertalen naar concrete adviezen en verbeteringen.
 • Je kunt goed het overzicht houden, ziet kansen en gaat over tot actie. 
 • Je bent stressbestendig.
 • Je kunt in samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel, waarbij je gevoel hebt voor de politieke en bestuurlijke omstandigheden.
 • Je kunt je deskundigheid helder overdragen en tegelijkertijd sta je ervoor open dat je van elke situatie kunt leren en dat kritiek krijgen én geven daarbij hoort.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • De selectiegesprekken vinden naar verwachting eind mei, begin juni plaats.
 • Een schrijftest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Vanwege de coronacrisis voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig (zo mogelijk) via videobellen. Na sluiting van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van jouw sollicitatieprocedure.
 • Wij nemen je sollicitatie graag in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De directie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om de consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij FEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook van bijvoorbeeld durf. Dat doe je door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De directie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De directie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt FEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Begrotingszaken
Het ministerie van Financiën stelt de nota’s op over de totale rijksbegroting, zoals de Miljoenennota. Maar we hebben, net als alle andere ministeries, ook een eigen begroting. De afdeling Begrotingszaken stelt hiervoor alle begrotingsstukken op. Dat begint met de begroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend en het eindigt in mei met de behandeling van het jaarverslag.

In nauw overleg met andere FEZ-afdelingen en de beleidsdirecties coördineren wij de inhoud en het proces voor de totstandkoming van de begrotingsstukken. Deze moeten in duidelijke taal worden geschreven en een goed inzicht geven in de beleidsvoorstellen en in de benodigde budgetten. Dit borgen wij. We hebben kennis van zaken en een vlotte pen.

Daarnaast adviseren wij de ambtelijke en politieke top over de aanwending van de benodigde budgetten voor beleid en uitvoering. Wij zien erop toe dat middelen op de juiste manier worden besteed. We toetsen dan ook op doelmatigheid en nut en noodzaak. Hierbij nemen we een kritische houding aan en deinzen we er niet voor terug een onafhankelijk standpunt te laten horen.

Ook ontwikkelen wij oplossingen voor budgettaire knelpunten die zeer complex kunnen zijn, zowel voor het lopende jaar als in de voorbereiding voor de komende jaren. Hiervoor is niet alleen cijfermatig inzicht nodig, maar ook analytische vaardigheden en een scherp gevoel voor politieke verhoudingen. Onze afdeling kenmerkt zich door een open en communicatieve houding, gericht op samenwerking met de collega’s binnen en buiten de directie.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stefan van den Broeck, Coördinator Begrotingszaken

06-52569969

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscontroller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend en strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder identity- en accessmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon