Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 36
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-58
 • Plaatsingsdatum 29 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur begrotingszaken sta jij aan de basis van de begroting van het ministerie van Financiën. Dit doe je bij dé concerncontroller van het ministerie van Financiën in Den Haag: de directie Financieel-Economische Zaken. Jouw doel? Het medecoördineren van de budgettaire besluitvorming van Financiën en de daarop volgende totstandkoming van de begrotingen en het jaarverslag.

Je maakt deel uit van de afdeling Begrotingszaken van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ). Samen met een team van twaalf gedreven financiële professionals lever je een zelfstandige bijdrage aan zowel het adviseren over de inhoud als het coördineren het proces van de begrotingsstukken. We zijn een hecht team vol toegewijde collega’s met wie je afstemt, spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Samen met het team zorg jij ervoor dat plannen financieel gedekt zijn en de begrotingsstukken van uitstekende kwaliteit zijn. Je speelt ook een belangrijke rol in de voorbereiding van de budgettaire besluitvorming binnen ons ministerie. Dankzij jouw cijfermatige expertise, maatschappelijk inzicht en politiek-bestuurlijke sensitiviteit loopt zowel de inhoud als het proces op rolletjes zodat de Kamer op de hoogte is van recente en toekomstige ontwikkelingen.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken je werk afwisselend en vragen soms om snel resultaat. Een korte deadline? Met jouw scherpe cijfermatige blik doorgrond jij binnen no time complexe zaken en weet je deze tot de kern te herleiden. Je verzamelt snel de juiste informatie, stelt kritische vragen en mede door jouw vlotte pen kom je snel tot een gedegen advies. De ene dag zit je in een coördinerende rol, de andere dag vol in de inhoud. Zo buig je je de ene dag over het toetsen van begrotingsmutaties en maak je scherpe analyses van financiële gegevens. De volgende dag behoud je de regie over de budgettaire besluitvorming of zorg je dat het management van FEZ goed voorbereid de Bestuursraad ingaat om budgettaire voorstellen, de conceptversie van het jaarverslag of de begroting te bespreken. Door jouw expertise, budgettaire overzichten en goed onderbouwde adviezen, ben je een gewaardeerd gesprekspartner.

Je signaleert vroegtijdig ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw dossier. Hiervoor haal je de benodigde informatie op bij collega’s, je denkt gevraagd en ongevraagd mee en je biedt tegelijkertijd ook kritisch tegenwicht waar het moet. Met die gebundelde kennis kom je met een advies aan de ambtelijke top en politieke leiding over actuele budgettaire onderwerpen die op de begroting van Financiën spelen. De analyse van de financiële realisatiecijfers van het ministerie en ‘het verhaal’ erachter, budgettaire gevolgen van de toeslagenherstelactie, een advies over de dekking van de digitalisering bij Douane en het opstellen van de jaarlijkse beleidsbrief van Financiën zijn een paar voorbeelden van dossiers die op jouw bureau kunnen landen.

Samenwerken is essentieel om tot goede resultaten te komen. Je hebt dan ook intensief contact met de Inspectie der Rijksfinanciën en de andere afdelingen van de directie FEZ, beleidsdirecties en de Auditdienst Rijk over jouw dossiers. Jij kunt onze standpunten helder uitdragen en verdedigen. Kortom, gaat het om de begroting van Financiën? Dan speel jij daar een belangrijke rol in!

Samen met een aantal collega’s ben je ook het aanspreekpunt voor het uitvoeren van beleidsevaluaties binnen het ministerie. Jullie kijken bijvoorbeeld naar wat beter kan in de dienstverlening van de Belastingdienst en bieden medewerkers handvatten om beleid te evalueren. Je vindt het dan ook leuk om beleidsevaluaties aan te jagen binnen de directies met verschillende gesprekspartners en neemt hen mee in hoe deze evaluaties kunnen bijdragen om ons werk nóg beter te maken. Daarbij heb je oog voor de verschillende belangen van beleid en onderzoek.

We vinden jouw stem en (nieuwe) inzichten belangrijk. Er is dan ook veel ruimte om input te leveren voor bijvoorbeeld nieuwe en efficiëntere werkwijzen en jouw verbetervoorstellen. Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten. We vinden het belangrijk dat jij je ontwikkelt en daarom bieden we je volop mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen die bijdragen aan jouw ontwikkeling.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Stefan van den Broeck, coördinator begrotingsbeheer/Begrotingszaken, via 06 - 52 56 99 69.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De directie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om de consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij FEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook van bijvoorbeeld durf. Dat doe je door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De directie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De directie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt FEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Begrotingszaken
Het ministerie van Financiën stelt de nota’s op over de totale rijksbegroting, zoals de Miljoenennota. Maar we hebben, net als alle andere ministeries, ook een eigen begroting. De afdeling Begrotingszaken van de directie FEZ stelt hiervoor alle begrotingsstukken op. Dat begint met de begroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend en het eindigt in mei met de behandeling van het jaarverslag.

In nauw overleg met andere FEZ-afdelingen en de beleidsdirecties coördineren wij de inhoud en het proces voor de totstandkoming van de begrotingsstukken. Deze moeten in duidelijke taal worden geschreven en een goed inzicht geven in de beleidsvoorstellen en in de benodigde budgetten. Dit borgen wij. We hebben kennis van zaken en een vlotte pen.

Daarnaast adviseren wij de ambtelijke en politieke top over de aanwending van de benodigde budgetten voor beleid en uitvoering. Wij zien erop toe dat middelen op de juiste manier worden besteed. We toetsen dan ook op doelmatigheid en nut en noodzaak. Hierbij nemen we een kritische houding aan en deinzen we er niet voor terug een onafhankelijk standpunt te laten horen.

Ook ontwikkelen wij oplossingen voor budgettaire knelpunten die zeer complex kunnen zijn, zowel voor het lopende jaar als in de voorbereiding voor de komende jaren. Hiervoor is niet alleen cijfermatig inzicht nodig, maar ook analytische vaardigheden en een scherp gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Onze afdeling kenmerkt zich door een open en communicatieve houding, gericht op samenwerking met de collega’s binnen en buiten de directie.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stefan van den Broeck, coördinator begrotingsbeheer/Begrotingszaken

06-52569969

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend controller Belastingdienst en Fiscale Zaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur/Inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon