Adviseur Begrotingszaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IW FEZ 2021-312
 • Plaatsingsdatum 11 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur begrotingszaken sta jij aan de basis van de begrotingsstukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit doe je bij dé concerncontroller van het ministerie: de Concerndirectie Financieel-Economische Zaken (CDFEZ).

Wat ga je doen als adviseur begrotingszaken?

De komende tijd komen er veel opgaves op het ministerie van IenW af. Denk hierbij aan de vernieuwing van het spoor, het klimaatadaptief maken van onze infrastructuur en het versterken van de circulaire economie. We moeten er als ministerie voor zorgen dat er voldoende middelen voor deze opgaves beschikbaar zijn en dat we keuzes maken over het effectief verdelen van onze middelen. Daarom is het van groot belang dat we onze begrotingszaken op orde hebben en houden.

Meer concreet kun je dit beschrijven als dat je zelf processen rondom de begroting coördineert (interne besluitvorming en witte stukken aan de Kamer) en/of onderdelen van de begrotingsadministratie in beheer hebt.

Als adviseur begrotingszaken op de afdeling Begroting draag jij hier aan bij. Jij coordineert de processen rondom de begroting. Denk hierbij aan de interne besluitvorming en witte stukken aan de Tweede Kamer. Ook lever jij een bijdrage aan de totstandkoming van de begrotingsstukken van IenW. Samen met je collega’s zorg je er tevens voor dat de begrotingsadministratie actueel en op orde is. Je weet onderwerpen ‘proactief’ met elkaar in verbinding te brengen, houdt het overzicht en bent analytisch sterk. Samenwerken is essentieel om tot goede resultaten te komen. Je hebt als adviseur begrotingszaken dan ook intensief overleg met de andere afdelingen van CDFEZ, de controllers van de beleidsdirecties en met het ministerie van Financiën. In deze overleggen kan je onze standpunten helder uitdragen en verdedigen.

We vinden jouw stem en (nieuwe) inzichten belangrijk. Er is dan ook veel ruimte om input te leveren voor bijvoorbeeld nieuwe en efficiëntere werkwijzen en jouw verbetervoorstellen. Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het financieel geweten en de financieel adviseur voor de minister en de ambtelijke leiding. FEZ is deel van de controlketen op de rijksfinanciën en vormt daarin de schakel tussen IenW en het ministerie van Financiën. FEZ voert de control binnen IenW en vertegenwoordigt richting Financiën de belangen van IenW.
Vanuit de financiële expertise ondersteunt de directie bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering. FEZ adviseert vanuit de rol van onafhankelijk concerncontroller gevraagd en ongevraagd bij het borgen van doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van middelen.

De directie beheert de drie begrotingen van IenW: naast de IenW-begroting gaat het om de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds. In totaal gaat het op jaarbasis om circa 8 miljard euro. Ook is de directie verantwoordelijk voor de vormgeving van de interne planning-en-controlcyclus van het ministerie van IenW. We werken intensief samen met alle onderdelen van het departement en met onder meer het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Het is een dynamische directie waar een mix van jonge, talentvolle medewerkers én mensen met veel ervaring werkzaam zijn.

De FEZ-functie binnen IenW is in beweging. Sinds kort zijn alle formele FEZ-taken gebundeld in de concerndirectie FEZ en valt de directie formeel onder de secretaris-generaal. De komende jaren wordt de control ten aanzien van het departement versterkt, mede in het licht van de krappe financiële situatie binnen de IenW-begrotingen. Onze ambitie is om onze rol proactief, relatiegericht en zoveel mogelijk met advies aan de voorkant te vervullen.

De directie is gegroeid naar circa 46 fte. We zijn daarom bezig de directie in te richten en creëren drie afdelingen: Advies en Toetsing, Begrotingszaken en Kaderstelling en Control.

De afdeling Begrotingszaken

De afdeling Begrotingszaken heeft dertien medewerkers en is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de begrotingsstukken van het ministerie van IenW. Hierbij gaat het om het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van de begroting. We verzorgen de beleidsvoorbereiding en de advisering over de allocatie van de middelen voor het beleid en de uitvoering.

Ook bewaken we de budgettaire kaders en beheersing van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie. We zijn het centrale contact richting het ministerie van Financiën en voeren overleg met de Inspectie Rijksfinanciën over alle onderdelen van de begrotingscyclus.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc Konings

06-53578872

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Reyna Wijsman

06-86194122

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur beleidscontrol fiscale zaken en evalueren

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Secretaris-Generaal met focus op IV/ICT

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon