Adviseur begrotingszaken: team evaluaties en doorlichtingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 14 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer FEZ/2021/27
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor onze afdeling Begrotingszaken zoeken wij naar een adviseur evaluaties en doorlichtingen. Als adviseur evaluaties en doorlichtingen beoordeel- en adviseer jij over beleid: doet de overheid de goede dingen? En doet de overheid de dingen goed? De ministers gebruiken de uitkomsten om het beleid te verantwoorden aan de Eerste en Tweede Kamer. En om het beleid nog effectiever en efficiënter in te zetten. Voor deze rol is het dus van essentieel belang dat jij affiniteit hebt met het doorgronden van de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Daarnaast ben je nieuwsgierig, heb je een brede interesse, sta je stevig in je schoenen en durf je door te vragen en een kritische houding aan te nemen. Verder ben je omgevingsbewust en kun je proactief meedenken. Ook weet je het overzicht te bewaken (tijdens hectiek) en weet jij blinde vlekken als geen ander te spotten. Jij bent die netwerker die snel zijn of haar weg binnen ons ministerie weet te vinden en jouw netwerk nog verder weet uit te bouwen!

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is het verder van belang dat jij van samenwerken houdt en hier ook goed in bent. Dit zal je namelijk veel doen. Zowel met de beleidsdirecties, de afdeling control maar ook met collega’s buiten het ministerie van BZK. Daarnaast is het ook belangrijk dat je een goed gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, je initiatief durft te nemen en resultaatgericht bent. Jouw doel is om continu op zoek te gaan naar de publieke waarde van BZK. Jouw werkzaamheden zijn zeer divers en zowel strategisch analytisch als ook organisatorisch adviserend. Mocht je ervaring hebben als onderzoeker en/of beleidsmedewerker dan is dat zeker een pre!

Als je onderdeel wordt van onze afdeling, dan wordt je ook onderdeel van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). De directie Financieel Economische Zaken heeft als missie te zorgen dat de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK afgewogen (financiële) besluiten kunnen nemen en daar verantwoording over kunnen afleggen. Dit doen we vanuit onze wettelijke taak (Comptabiliteitswet en Besluit Taak FEZ) om de doelmatige en doeltreffende en rechtmatige besteding van de middelen binnen BZK te borgen. De publieke waarde van BZK staat hierin centraal. We adviseren de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK hierover gevraagd en ongevraagd. Een paar voorbeelden binnen de begroting van het ministerie van BZK zijn: democratie, openbaar bestuur, de woningmarkt en woningbouw, de energietransitie en leefomgeving, digitale infrastructuur en de versterkingsoperatie Groningen. Daarnaast vallen onder het ministerie van BZK ook meerdere uitvoeringsorganisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de Shared Service Organisaties (SSO’s). Kortom; een breed palet aan interessante dossiers en beleidsterreinen!

De afdeling begrotingszaken is de spin in het (financiële) web binnen BZK. De afdeling werkt aan een grote variëteit aan werkzaamheden in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. De afdeling werkt de strategie voor de verschillende begrotingsmomenten uit en adviseert in de rol van concerncontroller de ambtelijke en politieke top over de budgettaire besluitvorming. Daarnaast is begrotingszaken in de lead bij de totstandkoming van de verschillende begrotingsproducten en jaarverslagen en de begrotingsbehandeling(en) in de Tweede Kamer. De afdeling werkt veel samen met collega’s binnen en buiten BZK zoals het ministerie van Financiën en de audit dienst rijk.
De afdeling kent drie teams: Team Begrotingen, Team Regelingen & Evaluaties en Team Strategie & Besluitvorming, waarbij jij in het team komt die zich onder andere bezighoudt met de coördinatie, het voorbereiden, begeleiden en adviseren over evaluaties en doorlichtingen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begrotingszaken is als concerncontroller binnen de directie FEZ zowel inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de budgettaire advisering van de Bestuursraad en voor de producten in de begrotingscyclus, zoals de ontwerpbegroting, de voorjaars- en najaarsbesluitvorming en het jaarverslag en de advisering van de Bestuursraad. Ook is Begrotingszaken verantwoordelijk voor het ambtelijk en politiek overleg met het ministerie van Financiën bij deze trajecten. Rijksbrede ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, zodat we ons werk optimaal kunnen uitoefenen.

De afdeling is gevarieerd en breed georiënteerd: de verschillende aspecten op het terrein van begroting, (macro)economische vraagstukken en de evaluatie van beleid komen hier samen. Begrotingszaken bestaat uit drie teams: Team Begrotingen, Team Regelingen & Evaluaties en Team Strategie & Besluitvorming. De afdeling telt 17 medewerkers en kent een diverse samenstelling. Binnen de afdeling is aandacht voor de onderlinge samenhang en (informele) contacten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sandrien de Klerk, afdelingshoofd Begrotingszaken

06-11504382

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker financieel beheer/Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Financieel adviseur klimaat

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon