Adviseur Beleid (aandachtsgebied Vreemdelingenbewaring)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 27 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 11622
 • Plaatsingsdatum 16 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beleidsontwikkeling en -analyse, kennismanagement en strategie; daar richten wij ons op binnen de afdeling Beleid in Den Haag. Samen met collega’s binnen en buiten de Dienst Justitiële Inrichtingen werk je als adviseur beleid programma’s en projecten uit. Dat doe je in een complex gelaagde organisatie, waarbij je steeds de gewenste uitkomst voor ogen houdt.

Als adviseur beleid draag je bij aan de beleidsontwikkeling primair op het terrein van gevangeniswezen/vreemdelingenbewaring. Ook kun je opdrachten in relatie tot forensische zorg/justitiële jeugdinrichtingen vervullen. Je evalueert (ex ante en ex post) de knelpunten en effectiviteit in de uitvoering van de beleidsmaatregelen en adviseert over noodzakelijke bijstellingen. Verder volg en analyseer je relevante ontwikkelingen voor het beleidsterrein. Daarbij geef je aan wat de mogelijke consequenties voor ons zijn. Tot slot vervul je een inhoudelijke rol bij (inter)departementale project- en overleggroepen. Je hebt daarbij een natuurlijk oog voor ketensamenwerking. 

Geen dag is hetzelfde bij ons. Thuiswerken is in de huidige situatie nog de norm, al is de verwachting dat we steeds meer naar kantoor kunnen in een ‘hybride’ setting (een deel thuis en een deel op de Turfmarkt). Je schakelt tussen het ontwikkelen van complexe beleidsproducten over langere termijn – waar je overleg met andere directies, divisies, het Bestuursdepartement of veld over voert – en het snel input leveren op een Kamervraag, en annoteren voor de hoofddirecteur die overmorgen in een ketenoverleg vergadert over een onderwerp waar je soms veel, en soms minder van weet. De dynamiek van het politiek gevoelige werkveld van Dienst Justitiële Inrichtingen maakt dat actualiteit, incidenten en media ook van invloed zijn op een gemiddelde week.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, het herstellen van de
rechtsorde en het voorkomen van recidive.

Daarnaast ontwerpt en beproeft de afdeling Beleid nieuwe processen en producten. Wij leveren integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.

De afdeling Beleid biedt de DJI-organisatie:

 • Beleidsontwikkeling: beleidskaders voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en hulp bij de implementatie daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het leefklimaat, de beveiliging en de continuïteit van zorg.
 • Beleidsanalyse: inzicht in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen op basis van de analyse en duiding van feiten en cijfers. De infographics l zijn daarvan een voorbeeld.
 • Kennismanagement: wetenschappelijk onderbouwde kennis voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. We werken met een kennisagenda.
 • Strategievernieuwing en -ontwikkeling: zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van de doelstelling van DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer N. Coleman, hoofd Beleid

06-46891787

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Beleid (aandachtsgebied Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kwartiermaker serviceorganisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Detachering

Manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon