Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 14 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-32
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gaat beleid werken? Zijn er misschien slimmere methoden? En wat kan beter in de uitvoering van het beleid? Daar werken we aan bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) in Den Haag. Als adviseur beleidscontrol zorg jij ervoor dat het ministerie van Financiën in control is. Hoe je dat doet? Door bij te dragen aan de planning-en-controlcyclus van het ministerie en door te adviseren op afwisselende dossiers van directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ).

Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de control op Directoraat-Generaal Fiscale Zaken (DGFZ). Zo adviseer je over de planning-en-controlcyclus en over de notities die vanuit DGFZ naar de minister en staatssecretarissen gaan. Het verbeteren van de uitvoering door de Belastingdienst is op dit moment veel in het nieuws, maar hieraan voorafgaand is het op de juiste wijze doorlopen van het fiscale wet- en regelgevingsproces cruciaal. Hier kun jij dus een belangrijke rol in spelen.

Vragen die jij jezelf als adviseur beleidscontrol op dagelijkse basis stelt zijn onder andere: is de nieuwe wet of regel doelmatig- en doeltreffend, zijn de uitvoeringsgevolgen helder in kaart gebracht en hoe is de evaluatieparagraaf vormgegeven? Antwoorden op deze vragen worden besproken in periodieke overleggen die staan gepland met dossierhouders van (DGFZ), maar bijvoorbeeld ook in de wekelijkse interdepartementale Werkgroep Uitvoering Fiscaliteit (WUF) waaraan jij deelneemt. In het WUF wordt er tussen verschillende belanghebbenden overeenstemming gezocht over de (financiële) uitvoeringsgevolgen van nieuw fiscaal beleid.

Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het toezicht op de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting van DGFZ en dan in het bijzonder het bereiken van de doelstellingen van DGFZ. Denk hierbij aan externe doelstellingen zoals het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, en interne doelstellingen zoals het verankeren van het coördinerend opdrachtgeverschap.

Mede door jouw rol in bovengenoemde activiteiten gaan er uitvoerbare belastingplannen met Prinsjesdag naar de Kamer, die budgettair inpasbaar zijn en bijdragen aan de langetermijndoelstellingen die de politiek voor ogen heeft. Bij het uitoefenen van jouw rol werk je intensief samenn met de andere afdelingen van FEZ, dossierhouders van DGFZ, de Belastingdienst en de Inspectie der Rijksfinanciën.

Als onderdeel van een team van ongeveer twintig personen oefen je de control vanuit de afdeling Beleidscontrol uit. Dat doe je in een interessante en uitdagende omgeving waar jij als adviseur beleidscontroleen belangrijke schakelfunctie vervult. Bij FEZ stap je in een politiek-bestuurlijke dynamische omgeving, waar je proactief aan de slag gaat met maatschappelijk relevante en gevoelige dossiers.

Wil je eerst eens praten over wellicht jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Wilko Spaan.

Jouw werkzaamheden op een rij:

 • Je adviseert over en toetst beleidsvoornemens van DGFZ op (potentiële) budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
 • Je ziet toe op de voorbereiding, besluitvorming, implementatie en evaluatie van beleid.
 • Je coördineert zelfstandig complexe onderwerpen op het terrein van de DGFZ, zonder de verbinding met je omgeving uit het oog te verliezen.
 • Je coördineert samen met een collega het werk gerelateerd aan de planning-en-controlcyclus van DGFZ, bijvoorbeeld het jaarplan en de interne en externe rapportages.
 • Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding over de financiële aspecten van onderwerpen op het terrein van DGFZ.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur relevant voor (publiek) management en het financieel-economisch vakgebied.
 • Je hebt enkele jaren relevante werkervaring opgedaan, bij voorkeur binnen het publieke domein en met budgettaire vraagstukken. 
 • Je hebt affiniteit met fiscaliteit en met het begrotings- en/of beleidsproces.
 • Je staat stevig in je schoenen, signaleert snel risico’s en kansen in complexe projecten en bent oplossingsgericht.
 • Je spreekt en schrijft de Nederlandse taal.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 19 april. Je zal twee gesprekken op een dag voeren. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats in schaal 11 of 12 op basis van kennis en ervaring. Het gaat om een functie van 36 uur per week. Een werkweek van vier dagen is bespreekbaar. 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De directie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij FEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook het tonen van bijvoorbeeld durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De directie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover – vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel van het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De directie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt FEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de steun aan KLM en wijzigingen in de dividendbelasting, maar ook de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli, en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, maar anderzijds zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

De beleidscontrollers, waar je als coördinator beleidsevaluaties nauw mee samenwerkt, functioneren als sparringpartner van de beleidsdirectie: ze helpen en denken mee, maar waar nodig treden ze ook streng op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Ze tonen durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk hun mening te verdedigen en zijn daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dienen ze samen met jou als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wilko Spaan, Senior beleidsadviseur

06-18304296

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend afdelingshoofd Begrotingsbeleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker privacy en fiscale rechtsbescherming

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon