Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 11 juli Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-97
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het leuke aan mijn werk als beleidscontroller vind ik de brede blik die het werk met zich meebrengt. Je adviseert enerzijds op verschillende beleidsmatige dossiers en je houdt je anderzijds bezig met de financiële verantwoording van jouw directies. Dat maakt het werk divers, afwisselend en vooral ook uitdagend. Daarnaast werk ik in een collegiaal team dat barst van de energie en dat werkt aanstekelijk!” Dennis van Ravenhorst, beleidscontroller bij de afdeling Beleidscontrol.

Bij beleidscontrol toetsen we financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Ons doel? Zorgen dat de besluitvorming met de juiste informatie plaatsvindt. Jouw werkzaamheden zijn verdeeld over twee hoofdonderwerpen: control op de directie Financiële Markten en op de interne bedrijfsvoering. Je toetst voorstellen op bijvoorbeeld doeltreffendheid en budgettaire inpasbaarheid, signaleert risico’s, en adviseert actief mee. Een goede samenwerking en relatie met de verschillende directies is dan ook van belang.

Afwisselende dagen? Zeker weten! Bij de directie Financiële Markten ben je onder andere betrokken bij het proces rondom een mogelijke schadeloosstelling voor de onteigende effecten van SNS Reaal. Een ander recent dossier is het mogelijk maken dat Oekraïense vluchtelingen hun valuta kunnen omwisselen in euro’s. Naast diverse beleidsmatige dossiers ben je verder betrokken bij de ramingen van de winstafdracht van De Nederlandsche Bank aan de overheid, en draag je bij aan een juiste verantwoording van de financiële mutaties in de begrotingsstukken.

Bij bedrijfsvoering houd jij je vooral bezig met control op de ICT-uitgaven binnen het departement en ben je achtervang/sparringpartner op verschillende andere dossiers, zoals de ontwikkeling van het aantal fte’s bij het ministerie. De budgettaire omvang is circa € 300 miljoen en er is veel aandacht voor dit onderwerp. Ook toets je de jaarplannen van enkele directies en de voortgang van deze plannen gedurende het jaar (interne planning-en-controlcyclus). Jij bereidt de overleggen tussen het management van de betreffende directie, de directie Financieel-Economische Zaken en de secretaris-generaal voor en bent hierbij aanwezig. Je werkt op veel van deze dossiers nauw samen met de financieel-managementadviseurs van de directoraten-generaal (verantwoordelijk voor de eerstelijnscontrol).

Je komt te werken in een team van circa 20 collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar, we werken veel samen en we streven diversiteit in brede zin na.

Kortom: als controller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Wil je eerst eens praten over jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ellis Stolwijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal (SG) over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-control(P&C)cyclus, risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de SG over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Afdeling Beleidscontrol
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa 25 enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM, bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie of de Belastingdienst worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C-cyclus en een externe (begrotings)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marjan van Poppel

06-50078345

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur Wet open overheid en Algemene wet bestuursrecht

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker financiële stabiliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon