Adviseur beleidscontrol fiscale zaken en evalueren

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SG 21-142
 • Plaatsingsdatum 13 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gaat beleid werken? Zijn er misschien slimmere methoden? En wat kan beter in de uitvoering van het beleid? Daar werken we aan bij de directie Financieel-Economische Zaken in Den Haag. Als adviseur beleidscontrol zorg jij ervoor dat het ministerie van Financiën in control is. Hoe je dat doet? Door te adviseren over de afwisselende dossiers van het directoraat-generaal Fiscale Zaken en door bij te dragen aan het verbeteren van evaluaties binnen het ministerie.

Vanuit de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) ben je samen met jouw afdelingsgenoot verantwoordelijk voor de control op het directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ). De werkzaamheden op het terrein van DGFZ verdelen jullie in onderling overleg, waarbij je wel ieder een eigen focusgebied hebt. Jij focust je in ieder geval op de DGFZ-begroting en de interne planning-en-controlcyclus (P&C). Je toetst bijvoorbeeld of DGFZ haar doelstellingen bereikt. Denk hierbij aan het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, maar ook het vormgeven van het coördinerend opdrachtgeverschap naar de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Deze doelstellingen komen ook terug in het jaarplan van DGFZ en de monitoring hiervan; in de interne P&C-cyclus. Onderdeel hiervan zijn periodieke gesprekken tussen de secretaris-generaal (SG) en DGFZ. Jij bereidt deze gesprekken voor en bent hierbij aanwezig.


Naast deze periodieke werkzaamheden zijn er dossiers die ad hoc langskomen, zoals bijvoorbeeld de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel, of besluitvorming over de inning van de schulden die ontstaan zijn tijdens de coronaschulden. Ook gaat het om de vele uitvoeringstoetsen op nieuwe wet- en regelgeving vanuit Europa en de belastingplannen uit Den Haag. Samen met je collega kijk je wie welke dossiers oppakt; indien het voortouw niet bij jou ligt, ben je sparringpartner en achtervang. Bij het uitoefenen van jouw rol heb je een belangrijke schakelfunctie. Je werkt dan ook intensief samen met FEZ-collega’s, dossierhouders van DGFZ, de Belastingdienst en de Inspectie der Rijksfinanciën.


Je werk stopt echter niet bij DGFZ. Je ondersteunt namelijk ook de coördinator beleidsevaluaties. FEZ bewaakt dat beleids- en uitvoeringsdirecties tijdig en goed hun beleid en uitvoering evalueren op doeltreffendheid en doelmatigheid. Jij fungeert als sparringpartner en achtervang voor de coördinator beleidsevaluaties. Je ondersteunt bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de strategische evaluatieagenda (SEA). In de SEA komen alle geplande evaluaties van het ministerie terug. Het maken van de SEA vereist afstemming met betrokkenen vanuit het hele ministerie en het kritisch blijven meedenken met hen. Wat zijn de te evalueren thema’s en welke informatie/onderzoeken zijn nodig om deze te kunnen evalueren?


Je komt te werken in een prettig en collegiaal team dat bestaat uit ruim twintig collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Je krijgt de kans jezelf te ontwikkelen tot een gedegen controller. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur; je collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit in brede zin na.


Kortom: bij FEZ stap je in een politiek-bestuurlijke dynamische omgeving, waar je proactief aan de slag gaat met maatschappelijk relevante en gevoelige dossiers. Wil je eerst eens praten over wellicht jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Wilko Spaan via 06 – 18 30 42 96.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.


FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal (SG) over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de SG over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.


Meer over jouw toekomstige afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM , bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.


De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C- en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.


Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wilko Spaan, coördinator DGFZ/Belastingdienst

06-18304296

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alfred Westplat, HR-adviseur

06-11095916

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator beleidsevaluaties

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon