Adviseur beleidsvorming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_11d
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klinkt zo logisch: de nationale doelen kunnen alleen gerealiseerd worden als de uitvoering op orde is. De afgelopen jaren is gebleken dat voor goede uitvoering goed uitvoerbaar beleid nodig is. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar beleidsvorming, juist vanuit de praktijk. Zijn kaders realistisch en realiseerbaar? Vanuit dat perspectief draag jij er als adviseur in een splinternieuwe regieorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag aan bij dat we de Nederlandse doelen op het terrein van natuur/stikstof, water en kwaliteit te behalen.

Dat de natuur/stikstof-, water- en klimaatopgave waar we als maatschappij voor staan er niet om liegt, dat hoeven we jou niet uit te leggen. Deze opgaven staan niet los van elkaar en pakken we die gecombineerd op. Hoe mooi is het dat je een belangrijke schakel bent in het verbinden van beleid aan de uitvoering voor deze opgave? In nauwe samenwerking met de twee senior strategische adviseurs volg en beïnvloed je zowel complexe (beleids)inhoudelijke vraagstukken als andere rijkskaderstelling die de interbestuurlijke samenwerking en uitvoeringskracht raakt. Hoe raakt bijvoorbeeld het voorgenomen ruimtelijke beleid van de verschillende departementen de uitvoering van de gebiedsprocessen in het landelijk gebied?

Continu volg je wat er binnen het Rijk aan beleidsontwikkeling speelt, welke financiële instrumenten er ontwikkeld worden wat het betekent in de uitvoering voor bijvoorbeeld provincies, gemeenten, waterschappen, agrariërs en andere betrokkenen. Door informatie op te halen bij collega’s die nauw contact hebben met de praktijk, signaleer je knelpunten. Op basis daarvan weet je op een inspirerende manier draagvlak en verbinding te creëren binnen het Rijk voor oplossingen die gebiedsgericht toepasbaar zijn. Je adviseert het (top)management van de regieorganisatie hierover en bereidt besluitvorming voor. Je draagt belangrijke bijdragen aan de communicatie met het parlement met betrekking tot de regieorganisatie en uitvoeringsaspecten. Je schroomt niet om stelling te nemen en een stevige discussie aan te gaan met je collega’s. Zo draag je eraan bij dat we in de praktijk echt doen wat werkt.

Je werkt nauw samen met de twee senior strategische adviseurs. Je houdt van complexe vraagstukken, zowel (beleids)inhoudelijk als op het terrein van andere rijkskaderstelling die interbestuurlijke samenwerking en uitvoeringskracht raken. Je weet te redeneren vanuit het perspectief van de (uitvoerings)praktijk en weet ook met deze praktijk te schakelen om zeker te weten dat jouw stellingname goeJe signaleert knelpunten en je denkt mee over geschikte oplossingen.

Je voelt je als een vis in het water in een dynamische omgeving die zicht richt op het verbinden van beleid aan uitvoering. We zoeken een collega die op inspirerende wijze draagvlak en verbinding weet te creëren. Je kan goed communiceren, samenwerken en weet hoe je het beste met humor vooruit kan struikelen. Je weet dat zo te doen dat het goed past in een politiek-bestuurlijke context. Je levert belangrijke bijdragen aan de parlementaria met betrekking tot RTLG en in de strategische advisering van het (top)management van RTLG.

Je bent gretig om te leren, om je verder te bekwamen in moderne concepten die helpen complexiteit en transities 'te managen'. Je bent teamspeler en werkt graag nauw samen met de andere medewerkers van het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie (en daarbij in het bijzonder met de twee Senior strategische adviseurs), met collega's binnen de overheden en met collega's uit de uitvoeringspraktijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij een nieuwe organisatie voor de transitie in het landelijk gebied
Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.

RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij ook op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen- en processen.

Binnen de regieorganisatie wordt het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie ingericht. Dit cluster van circa 15 personen volgt en beïnvloedt proactief de (beleids)kaderstelling van het Rijk vanuit realisatieoptiek, handelt parlementaire zaken af, adviseert en faciliteert het (top)management van RTLG, zorgt voor juridische advisering op het terrein van uitvoering en staatssteun, coördineert de begrotingscyclus en de opdrachtverlening aan uitvoerende (rijks)diensten. Het ontzorgt hierdoor RTLG.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Band, manager Rijkskaders en Interne Organisatie

06-54794145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch adviseur staatssteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon