• Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 9 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 592307, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

De adviseur neemt namens de EBB-BS deel aan verschillende (inter)departementale overlegfora. Hiertoe heeft hij/zij o.a. contacten met BVA’s en CPB’s van andere departementen, NCTV, politie (CCB’s) en (staf) DBBO.

Tevens neemt de adviseur of een van zijn collega’s uit het cluster beveiliging deel aan vastgoed (renovatie)projecten om zeker te stellen dat tijdens de (ver)bouw voldoende en toereikende beveiligingsmaatregelen, conform advies NCTV /handboek beveiliging bewindspersonen, worden genomen.

De adviseur coördineert en adviseert namens (P)SG beveiligingsmaatregelen, geadviseerd of opgelegd door NCTV, Openbaar Ministerie (HOvJ) of Ministerie van Defensie voor functionarissen, objecten en diensten uit het Centrale- of Decentrale Domein en/of eigen (ex) personeel.

De functionaris geeft uitvoering aan en coördineert de werkzaamheden, zoals vastgelegd in het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Hiervoor is periodiek telefonisch bereikbaarheid vereist.

Hij/zij is plaatsvervangend Lid van het Calamiteiten Management Team van de Bestuursstaf en vertegenwoordigt het Ministerie van Defensie in verschillende Interdepartementale overleggremia als plaatsvervangend uitvoerend Beveiligingsambtenaar(BVA).

Tenslotte bereid hij/zij, als Projectleider Veiligheid beveiligingsmaatregelen voor ten behoeve van evenementen georganiseerd door politieke, ambtelijke of militaire top van Defensie. Tijdens het evenement coördineert hij/zij in de rol van security officer de beveiligingsmaatregelen en stuurt hij/zij de medewerkers aan die de beveiligingsmaatregelen uitvoeren.

De verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de functionaris eenheid bewaken en Beveiligen is beschreven in het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013 (de opvolger van Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2005). Art 4.1 uit dit voorschrift meldt dat de departementale secretaris-generaal eindverantwoordelijk is voor de integrale beveiliging en de inrichting en werking van de departementale beveiligingsorganisatie. Artikel 3 en 4 van het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst schrijft voor dat de SG een Beveiligingsambtenaar en Beveiligingscoördinatoren kan aanstellen.

Binnen het Ministerie van Defensie is de functie van de Beveiligingsambtenaar in tweeën geknipt, te weten; beleid en uitvoering. Beleid is neergelegd bij de Beveiligings Autoriteit. Uitvoering is neergelegd bij de Coördinator Bewaken en Beveiligen c.q. uitvoerend BVA. Deze functionaliteit is weer neergelegd bij de BC/BS en in uitvoerend bij de cluster Beveiliging van de afdeling Dienstverlening en beveiliging.

Vanuit de annotatie van de Rijks BVA met referentie 3213690 beveiliging bewindspersonen voor SG AZ ten behoeve van het startberaad van 25-10-2015, welke is overgenomen door alle SG’en in het SG beraad staat (punt 5);
“ De Beveiligingsambtenaar (BVA) is onder verantwoordelijkheid van de Secretaris-generaal van het betreffende departement het eerste aanspreekpunt van de bewindspersoon voor beveiligingsmaatregelen. Kort na het aantreden vindt er met de Rijksdomeiners waaronder de bewindspersonen een gesprek plaats op het woonadres over de persoonlijke beveiliging”.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het Bureau Beveiligingscoördinatie & Eenheid Bewaken en Beveiligen van de directie Human Resources & Bedrijfsvoering (HR&BV) van het Kerndepartement (KD). De directie HR&BV heeft als doelstelling het optimaal ondersteunen van alle directies behorende tot het KD op o.a. het gebied van personeel & organisatie, materieel, informatievoorziening, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement. Daarnaast is, voor de directie, het borgen van de samenhang binnen de BS en het welbevinden en de (sociale) veiligheid (safety en security) een structureel aandachtspunt.

De directie HR&BV KD bestaat naast een directiebureau uit een bureau BC/EBB, een afdeling Advies, Informatievoorziening en Projecten (AIP), een afdeling HR KD en een afdeling bedrijfsvoering en Veiligheid.

Bureau BC/EBB
Bureau Beveiligingscoördinatie / Eenheid Bewaken en Beveiligen BS draagt onder meer zorg voor de beveiliging van (bewinds-)personen en diverse locaties onder verantwoordelijkheid van de BS. De PSG is verantwoordelijk voor beveiligingsaangelegenheden vanuit de taakstelling voor de bestuursstaf. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de PSG experts werkzaam bij het bureau EBB, onderdeel van bureau BC/EBB. De coördinator Bureau BC/EBB BS, hierna te noemen coördinator, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en sturing van de dagelijkse werkzaamheden.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.
Informatie over de afdeling

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker advisering beveiligingscoördinatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker HR-administratie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR-adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon