Adviseur bewonerscommunicatie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (met uitzicht op verlenging)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 3 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SodM_20220712_11
 • Plaatsingsdatum 29 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je sterk maken voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning? En vind je het belangrijk dat te doen door als toezichthouder goed contact te hebben met de omgeving. Dan is Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op zoek naar jou!

Als adviseur bewonerscommunicatie kom je te werken bij de afdeling bestuurszaken. De afdeling is verantwoordelijk voor het toezichtbeleid van SodM. Zij verzorgt voor de gehele organisatie het juridisch en bestuursadvies, de woordvoering en communicatie en is verantwoordelijk voor strategisch advies op de genoemde vlakken. Met het sluiten van het Klimaatakkoord, het Regeerakkoord Rutte IV waar stevig wordt ingezet op het versnellen van de energietransitie en de afbouw van de afhankelijkheid van Russisch gas, staat de energiewinning meer dan ooit in de belangstelling. Gedreven door onze visie en missie draagt SodM bij aan grote en relevante maatschappelijke opgaven.

Binnen de afdeling bestuurszaken is een team van drie medewerkers woordvoering en communicatie actief. Deze nieuwe functie wordt aan dit cluster toegevoegd. Maar met een speciale opgave.

Dit ga je doen
Vanuit jouw deskundigheid draag je bij aan het verder vormgeven van onze ambitie om als toezichthouder goed in verbinding te zijn met de omgeving. Bewoners zijn belangrijk om te betrekken bij de wijze waarop SodM toezicht houdt en de minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert. Het burgerperspectief willen we op een betekenisvolle manier meenemen bij ons werk: informatie van bewoners benutten om onze toezichthoudende taak te verrijken. Dat vindt SodM belangrijk en daar werken we aan. Dat betekent overigens niet dat het perspectief van de omgeving doorslaggevend is in de oordeelsvorming en handelswijze van SodM. Het betekent wel dat we actief open staan voor signalen, dat we transparant willen zijn in wat we doen en dat we het belangrijk vinden dat helder over het voetlicht te brengen. We willen duidelijk zijn in wat men in redelijkheid van ons kan verwachten.

Het burgerperspectief betrekken bij ons werk raakt heel SodM. Het verder vormgeven van de ambitie ligt dus niet exclusief bij de afdeling bestuurszaken maar moet landen in de haarvaten van onze organisatie. Daar zijn we natuurlijk al mee begonnen. Zo houden we informatieavonden en spreken met omwonenden van een mijnbouwlocatie. Er is nu ruimte om dat nog beter en gerichter te doen en daarvoor nieuwe en passende instrumenten te ontwikkelen. En daar mag jij je, samen met de collega’s, voor inzetten.

Wat deze functie zo leuk maakt? Het werken bij SodM is iedere dag anders en dat maakt jouw functie uitdagend. Ons werk is actueel en doet er toe. In deze functie sta je met een been in de buitenwereld en je verbindt die met het wereld van onze adviseurs en inspecteurs. En andersom natuurlijk. Je denkt goed na over wat er nodig is en geeft daar ook praktisch invulling aan. Door te organiseren en nieuwe vormen en passende content te ontwikkelen. Maar ook door te agenderen en op te halen wat de inspecteurs nodig hebben om op een laagdrempelige, toegankelijke en eerlijke manier met de omgeving te communiceren. Zo draag je bij aan de verdere groei van SodM als professionele toezichthouder in een veranderende wereld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als communicatieadviseur bij de afdeling bestuurszaken ben je onderdeel van een multidisciplinair team. De afdeling ontwikkelt en onderhoudt de visie op toezicht van SodM, en daarmee ook op de vergunningadvisering en -verlening en toezicht. De afdeling bewaakt de juridische kwaliteit en verzorgt de woordvoering en communicatie met de omgeving. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de bestuursadvisering en het onderhouden van de contacten met centrale en decentrale overheden. Tot slot heeft de afdeling een belangrijke strategische adviesrol en adviseert de andere afdelingen bij het uitvoeren van bijvoorbeeld reflectief toezicht. Milieu is in het bijzonder een thema dat belegd is bij de afdeling bestuurszaken en waar SodM de komende jaren op versterkt. De grootste gemene deler in het team is de drive om de aanwezige deskundigheid in te zetten voor een veilige energiewinning in Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. SodM groeit momenteel naar ongeveer 140 medewerkers. De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sabine Galjé, Manager Bestuurszaken

06-54638113

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Priëto Reyes, Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatiespecialist

06-25287540

Solliciteren?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur olie en gaswinning

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Allround medewerker informatiebeheer en toezicht

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Allround informatiebeheerder

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon