Adviseur bij de Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 15
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer RB 23-16
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Van ontwikkelingen op de woningmarkt en in de zorg tot investeringen in de infrastructuur en het onderwijs: bij de Inspectie der Rijksfinanciën komen alle beleidsthema’s van de Rijksoverheid samen. Wij spelen een centrale rol in de besluitvorming van het kabinet, omdat dit in de praktijk vaak gaat over de verdeling van geld. Voorafgaand aan deze besluitvorming – bijvoorbeeld in de ministerraad – voorziet de IRF de minister van Financiën van goed advies. Als adviseur bij de IRF zorg je ervoor dat overheidsgeld op de juiste manier wordt uitgegeven. Je leert in no time alles over politieke besluitvorming.

Wat er speelt in de politiek, bepaalt een belangrijk deel van je werkdag. Dagelijks krijg je verzoeken binnen, zoals vragen van een ander ministerie of vragen van de minister van Financiën over een thema dat op de agenda staat van de ministerraad. Komt er een aanvraag met een korte deadline binnen? Geen probleem. Snel doorgrond jij complexe zaken, verzamel je de juiste informatie, stel je kritische vragen en kom je tot een gedegen advies – bijvoorbeeld over de asielopvang of de bekostiging van scholen. Jij begrijpt dat er verschillende belangen spelen en durft stelling te nemen. Je kunt constructief contact onderhouden met collega’s van andere ministeries, en blijft met hen in verbinding, ook al zijn er soms verschillende belangen.

De Inspectie der Rijksfinanciën bestaat uit secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. Een sectie bestaat uit 7 tot 15 personen. Een sectie wordt geleid door het sectiehoofd en het plaatsvervangend sectiehoofd. Daarnaast heeft elke sectie één of twee begrotingscoördinatoren en meerdere dossierhouders. De begrotingscoördinatoren houden het overzicht over de cijfers, coördineren het budgettaire proces en kennen de hele begroting op hun duimpje. Zij houden het zicht op de wijzigingen in de begroting, onderhouden het dagelijks contact met de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) en bepalen samen met de sectieleiding de strategie voor de voorjaarsbesluitvorming.

De dossierhouders zijn de inhoudelijke specialisten op een bepaald onderwerp. Zij kennen hun eigen terrein goed en onderhouden de contacten met het andere ministerie op hun beleidsterrein. Daarbij dragen zij het standpunt van Financiën uit, óók als dat weerstand oproept. Ook controleren dossierhouders Kamerstukken en begrotingswijzigingen op hun beleidsterrein. Dossierhouders houden de ontwikkelingen op het eigen dossier/werkveld goed bij en ontwikkelen en onderhouden daarom een relevant netwerk. Ook vormen zij een strategie en visie op hun eigen beleidsterrein. Goede samenwerking met collega’s van andere departementen is een belangrijke succesfactor.

We vinden het belangrijk dat jij je stap voor stap ontwikkelt tot een deskundig adviseur bij de IRF. Daarbij helpen we jou volop. Binnen de IRF zijn er veel verschillende beleidsonderwerpen om kennis mee te maken en uiteenlopende vaardigheden om te leren. Om het leren te bevorderen en het werk voor medewerkers aantrekkelijk te houden worden taken en werkpakketen met regelmaat gewisseld – uiteraard in goed overleg tussen leidinggevende en medewerkers. Op deze manier leer je de begroting(en), verschillende beleidsthema’s, het begrotingsproces en het IRF-werk snel goed kennen. Bij je start krijg je een mentor die het eerste jaar met je mee oploopt. Daarnaast is er voor startende medewerkers een vast trainingsprogramma, waar je in een groep nieuwe medewerkers aan deelneemt en zo ook van elkaar leert.

Bij de IRF is er flexibiliteit om hybride te werken: de meeste medewerkers werken één of meerdere dagen per week thuis en meerdere dagen op kantoor. De IRF is een directie waar samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel staan. Er worden met regelmaat sociale activiteiten buiten het werk georganiseerd (zonder verplichting).

 • Je hebt wo werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting van economie, bestuurlijk of juridisch.
 • Je hebt interesse in maatschappelijke vraagstukken, hebt affiniteit met politiek en volgt de actualiteit.
 • Je beschikt over analytisch denkvermogen, je bent in staat (financiële) stukken snel te doorgronden, verbanden te leggen en deze inzichtelijk te presenteren in een kort advies.
 • Je kunt ondanks belangentegenstellingen effectief samenwerken en in verbinding blijven met de mensen om je heen.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Deze vacature staat doorlopend open, wacht dus niet tot de sluitingsdatum met solliciteren.
 • Wil jij kennismaken met een IRF medewerker om meer te horen over het dagelijks werk? Dan kan dat! Laat het even weten door een mail te sturen naar [email protected] We helpen je graag in je overweging.
 • Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
 • Je krijgt binnen deze functie te maken met vertrouwelijke informatie. Het is belangrijk dat je hier integer mee omgaat. Een veiligheidsonderzoek kan daarom in sommige gevallen deel uitmaken van de aanstellingsprocedure.
 • De keuze voor een nieuwe baan kan best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Zo krijg je een mentor die het eerste jaar met je mee loopt om je wegwijs te maken in de organisatie. Daarnaast is er een introductiebijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers en een trainingsprogramma dat je met een groep nieuwe medewerkers doorloopt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie der Rijksfinanciën is in 1921 opgericht op verzoek van de Tweede Kamer. Het parlement gaf de IRF bij de oprichting de taak om te letten op voldoende zuinigheid en voorstellen van departementen kritisch te beoordelen. Dit met als doel een goede besteding van het belastinggeld.

De Inspectie der Rijksfinanciën heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als belangrijk adviseur – ‘de ogen en oren’ – van de minister van Financiën’. De medewerkers onderhouden de contacten met de andere ministeries. Deze contacten leiden in veel gevallen tot samenwerking en gezamenlijk komen tot oplossing van problemen die er op een begroting zijn. De IRF biedt daarbij ook tegenwicht. Er is altijd vraag naar meer budget – soms met goede reden – maar geld is schaars. Niet alles kan en zeker niet tegelijk. Keuzes zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de belastingen alsmaar moeten toenemen of de overheidsschuld steeds verder stijgt. De IRF kijkt daarom kritisch wat een plan kost, of er wel geld is voor het plan, of het beoogde doel wel bereikt wordt en of we het doel ook kunnen bereiken op andere manieren en tegen lagere kosten.

Voordat politieke besluitvorming plaatsvindt adviseert de IRF de minister van Financiën op vrijwel het gehele terrein van de overheid, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de wekelijkse ministerraad. Deze adviezen zijn kort en krachtig. Het is vervolgens aan de minister van Financiën, het kabinet en het parlement, om keuzes te maken. In het begrotingsproces ondersteunt de IRF de minister bij de begrotingsonderhandelingen en zorgt zij voor een integraal beeld van alle wensen aan de uitgavenkant van de begroting. Daarbij let de IRF niet op deelbelangen, maar op het algemene belang.

De IRF bestaat uit tien secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. Zij beschikt daarnaast over twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. Bij de IRF is het coördinatiepunt decentrale overheden belegd.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Betül Albayrak, Sectiehoofd DEF/BZ

06-16390260

Niels Muselaers, Sectiehoofd IENW

06-28976761

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mustapha Azdoufal

06-29690930

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscaal adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamcoördinator CIO-office

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch beheerder

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon