Adviseur bouwstoffen en bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer WVL-22-154
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De gevolgen van het toepassen van uiteenlopende secundaire bouwstoffen krijgen de laatste jaren vaak aanzienlijke media-aandacht. Ook Rijkswaterstaat komt daarbij als grote opdrachtgever en beheerder in de grond-, weg- en waterbouwsector regelmatig in beeld. Gezien de ambities van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken, zal de toepassing van dergelijke bouwstoffen naar verwachting toenemen. Een zorgvuldige toepassing van bouwstoffen zal dus nog meer aandacht moeten krijgen. Ben jij de nieuwe collega met gedegen kennis van bouw- en afvalstoffen. Solliciteer dan nu!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Vanuit het verleden heeft Rijkswaterstaat veel (secundaire) bouwstoffen toegepast of laten toepassen in de drie netwerken: hoofdwatersysteem, hoofdvaarwegennet en het hoofdwegennet. Het onjuiste gebruik van deze bouwstoffen kent zekere risico’s, bijvoorbeeld de verspreiding van schadelijke stoffen in de omgeving of het mogelijk leiden tot negatieve civieltechnische effecten met hogere onderhoudskosten tot gevolg. Risicobeheersing is daardoor altijd een belangrijke taak geweest en liever nog voorkomen we dergelijke risico’s. Naast deze meer traditionele risico’s en effecten kijken we ook meer en meer naar circulaire aspecten. De veilige en hoogwaardige toepassing van secundaire bouwstoffen kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste transitie naar een circulaire economie. En daar ga jij als adviseur bouwstoffen en bodemkwaliteit een belangrijke bijdrage aan leveren!

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Jij bent in staat vanuit je technisch inhoudelijke deskundigheid op het vlak van materiaaleigenschappen en ervaring met relevante wet- en regelgeving bij te dragen aan toekomstbestendig bouwstoffengebruik. Dit doe je door projecten van Rijkswaterstaat in de rol van beheerder te adviseren. Daarbij werk je nauw samen met collega-bodemdeskundigen, andere organisatieonderdelen en de collega’s van de beleidskern.

Binnen de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair (LONC) kom je te werken in het team Bodem en Ondergrond. Naast je eigen inhoudelijke projecten heb je een rol in de ontwikkeling en borging van relevante kennis voor Rijkswaterstaat. Je geeft uitvoeringsknelpunten terug aan de betrokken collega’s bij de beleidskernen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zo de uitvoerbaarheid te verbeteren. Als het nodig is om projectgebonden adviezen om te zetten in landelijke kaders of richtlijnen neem je daartoe het initiatief en geef je dat vorm.

Ook zien we voor jou een rol in de begeleidingscommissies van verschillende protocollen die betrekking hebben op bodem, beton, immobiliseren, etc. De trend is dat het Rijk daar een actievere rol in wil gaan vervullen. Tenslotte vorm je een belangrijke schakel naar de collega’s die verantwoordelijk zijn voor het nationale afvalstoffenbeleid. Deze collega’s zijn bezig om het landelijk afvalbeheer (LAP) om te vormen naar een Circulair Materialen Plan (CMP).

Wat wij aan jou waarderen

Je weet complexe materie helder en eenvoudig uit te leggen aan anderen, zowel in overleggen als op papier. Ook weet je snel tot de kern van complexe opgaven door te dringen. Daarnaast heb je aantoonbaar ervaring met het gebruik van (secundaire) bouwstoffen in de grond-, weg- en waterbouw, zowel wat betreft de specifieke materiaaleigenschappen, het ontwerp als ook de relevante wettelijke kaders. Je werkt daarbij graag en goed samen met verschillende mensen en vakdisciplines. Verbinden van zowel mensen als de inhoud is voor jou een tweede natuur. Tot slot is het belangrijk dat je een zesde zintuig voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden hebt.

Meer weten?

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit!
Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Koen van Olst, coördinator Bodemkwaliteit, via 06-51256607 of Edwin van der Wel, afdelingshoofd Natuurlijk Circulair, via 06-54901749. Zij staan je graag te woord!

 • je hebt een wo-diploma of gelijkwaardig niveau op het gebied van grond-, afval- en bouwstoffen;
 • je hebt ruime kennis van en praktische ervaring met beleid en wet- en regelgeving op het gebied van grond-, afval- en bouwstoffen;
 • je bent vertrouwd met private en/of publieke kennis- en normalisatienetwerken rondom grond-, afval- en bouwstoffen;
 • je hebt aantoonbaar ervaring met het adviseren in infrastructurele projecten, bij voorkeur in de context van de Rijkswaterstaat uitvoeringspraktijk.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Utrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Natuurlijk Circulair

Vanuit de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair werken we met circa 50 enthousiaste collega’s aan vraagstukken over bodem en ondergrond, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire economie voor Rijkswaterstaat en Nederland. De afdeling ontwikkelt kennis, kaders en innovaties voor Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met andere afdelingen en onderdelen in projecten en regio’s. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de afdeling beleidsadviezen op en werkt het mee aan de ondersteuning van andere overheden en bedrijfsleven bij de uitvoering.

Concrete projecten van de afdeling zijn onder andere de monitoring van IBC werken, het programma Circulaire Economie in de grond-, weg- en waterbouw, de ondersteuning van het transitieteam en het nationale uitvoeringsprogramma voor circulaire bouweconomie, het programma maatschappelijk verantwoord inkopen en internationale projecten met overheden en bedrijfsleven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edwin van der Wel, afdelingshoofd Natuurlijk Circulair

06-54901749

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chris van der Sloot, adviseur Werving en Selectie

06-40683652

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur afvalstoffen en circulaire economie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur milieueffectrapportage

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur uitvoerbaar beleid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon