Adviseur Chief Science Officer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 26/22-05
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kwalitatief hoogstaand onderzoek is onmisbaar bij het maken van effectief beleid. Het team Chief Science Officer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt daarom verbindingen tussen beleidsmedewerkers, onderzoekers en kennispartners. Als adviseur van dit team zorg je dat het ministerie beleid ontwikkelt en uitvoert op basis van feiten, analyses en wetenschappelijke kennis. Je werkt aan vragen als: wat gebeurt er in de maatschappij en wat betekent dat voor het werk van SZW? Doet beleid waar het voor bedoeld is? Hoe landt beleid in de praktijk, en hoe zorgen we ervoor dat kennis uit de praktijk betrokken wordt bij beleid?

Samen met je collega’s van het team Chief Science Officer (CSO) ben je de spin in het web van kennis en onderzoek. Zo houden we overzicht op wat er aan onderzoek vanuit het ministerie en bij onze kennispartners (zoals Planbureaus) wordt geïnitieerd en uitgevoerd. Ook zitten we regelmatig om tafel met de verschillende kennisgroepen binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en organiseren we evenementen en bijeenkomsten waarmee we de dialoog tussen beleidsmakers en onderzoekers stimuleren. Dat houdt in dat we communiceren met een breed scala aan interne en externe partijen.

Als nieuw lid van het team CSO draag je hier volop aan bij. Samen met drie andere collega's ondersteun en adviseer jij de CSO. Binnen ons team ben je breed en flexibel inzetbaar op zowel inhoud als proces. In je functie trek je niet alleen op met beleidsmakers, maar ook met onderzoekers die zowel binnen als buiten het ministerie actief zijn. Je hebt een divers takenpakket dat bijvoorbeeld kan bestaan uit:

 • het projectmanagement voor een van de kernproducten van team CSO, zoals de kennisagenda, de onderzoeksagenda of de Wetenschapsdag;
 • de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van (een deel van) het netwerk van team CSO, bijvoorbeeld met de onderzoekscoördinatoren binnen SZW, de kennispartners van SZW (Sociaal en Cultureel Planbureau, TNO), universiteiten en hogescholen, of andere departementen;
 • beleidsdirecties adviseren hoe zij de wetenschap goed kunnen benutten bij een beleidsvraag, en vanuit de kennis die je zelf hebt opgedaan ook inhoudelijk meedenken;
 • nieuwe projecten realiseren die je zelf hebt bedacht en ontwikkeld, om collega’s van de beleidsdirecties enthousiast te maken voor de wereld van kennis en onderzoek, en de verbindingen te versterken. Denk aan lunchlezingen en bijeenkomsten waarbij het onderzoek van SZW en kennispartners voor het voetlicht wordt gebracht.

Het leuke aan jouw baan? Dat je veel ruimte krijgt om mee te denken over de vormgeving van kennisactiviteiten van het ministerie. Tegelijkertijd steek je de handen uit de mouwen voor praktische werkzaamheden. Kortom: er staat jou bij ons een functie vol afwisseling te wachten!

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Chief Science Officer (CSO) is ondergebracht bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA). Team CSO, en ook ASEA, werkt voor heel Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De CSO neemt bovendien binnen SZW een bijzondere positie in, als onafhankelijk bewaker van de kenniscyclus. ASEA is een van de zes directies die samen het directoraat-generaal (DG) Werk vormen. DG Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmigratie, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.

Als economisch georiënteerde directie neemt ASEA binnen SZW een centrale plaats in. We opereren in het hart van de Haagse politieke besluitvorming als het gaat om het sociaaleconomisch beleid. Ook hebben we korte lijnen naar de ambtelijke en politieke top. De directie bestaat uit circa vijfendertig medewerkers. Deze beperkte omvang draagt bij aan onze informele cultuur. Onze communicatie kenmerkt zich door openheid en professionele discussies op basis van feiten en analyses. Ook is er volop ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark Imandt (vanaf 15 augustus)

06-24826287

Daniël Waagmeester (tot 29 juli)

06-41213250

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur digitale toegankelijkheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker werk en integratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent bewindspersoon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon