Adviseur Compliance EU-fondsen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur Max 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Juridisch, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 8 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220517_11
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je inzetten voor een juiste uitvoering van Europese landbouwsubsidies en heb jij affiniteit met financiële controles en/of het begeleiden van audits? Dan hebben wij een uitdagende, leerzame en bovenal veelzijdige functie als Adviseur Compliance voor jou!

Als Adviseur Compliance werk je in het Cluster Compliance, onderdeel van het Team Europees Betaalorgaan (EB), aan het vervullen van de ‘compliance functie’ binnen RVO. Team EB heeft de taak om te garanderen, dat Europese landbouw- en visserijfondsen conform de EU-regelgeving worden uitgevoerd. Nederland dient hiervoor te voldoen aan strikte, door de EU voorgeschreven eisen, ten aanzien van organisatie en inrichting van de subsidie-instrumenten. Hierbij richt het team EB zich in haar werk op advies over en beoordeling van opzet en bestaan van processen, waarbij het werkveld zich uitstrekt over ketens bij RVO en provincies.

Het cluster Compliance bestaat uit een groep adviseurs en is verantwoordelijk voor diverse onderwerpen binnen het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). Afhankelijk van je kennis, ervaring en vaardigheden zul je je samen met je compliance collega’s onder andere bezighouden met:

 • Het periodiek toetsen of Nederland als betaalorgaan voldoet aan de erkenningseisen, die de Europese Commissie aan ons stelt en daarover rapporteren aan de Directeur Betaalorgaan.
 • Het coördineren en begeleiden van de certificerende audit door de ADR en audits van de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en de Algemene Rekenkamer.
 • Het aansturen van Delegated Bodies; momenteel zijn dat alleen de NVWA en NEO, maar in de komende ‘GLB’-periode komen daar waarschijnlijk meer partijen bij.

In je werk heb je contact met veel collega's binnen RVO en (voor het begeleiden van audits) met de Auditdienst Rijk (ADR), Interne Auditdienst (IAD), het ministerie van LNV en de Europese Commissie (EC). Het cluster Compliance werkt daarbij steeds meer samen met de IAD om kennis te delen en elkaar te versterken.
De Europese landbouwsubsidies bevinden zich momenteel in een overgangsfase van compliance-gerichte naar performance-gerichte regelingen. Team Europees Betaalorgaan staat in het centrum van hoe deze ontwikkeling vorm krijgt in Nederland: van controleren naar faciliteren. Jij bent samen met je collega's aan zet om mede invulling te geven aan de veranderingen voor de werkzaamheden van het cluster compliance. Tevens lever je een bijdrage om erkenningseisen concreet te maken voor de projecten die zich bezig houden met het vormgeven een nieuwe programmaperiode voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en te toetsen of de erkenningseisen voldoende geborgd zijn in de inrichting van de regelingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en
regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies en LSS en Analyse en Rapportage.

Het team Europees Betaalorgaan zoekt vanuit het klantperspectief naar opgavegerichte oplossingen, altijd binnen de gegeven Europese kaders. Met 30 betrokken professionals adviseren we beleidsdirecties, portefeuillehouders en uitvoerende teams over de inzet en verantwoording van subsidies en andere marktmaatregelen onder het Europese landbouw- en visserijbeleid. We denken in mogelijkheden, adviseren in scenario's en leggen de verbanden om beleid en uitvoering te blijven verbeteren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pascal Vinken, teammanager

06-31753302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Uitvoering Regeling Biologische Productie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior auditor

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon