Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur concernsturing

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 16 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS190134 (BPZ)
 • Plaatsingsdatum 2 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Inspecties, agentschappen, raden, planbureau en zelfstandige bestuursorganen: jij werkt er als adviseur concernsturing bij de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken aan mee dat de concernorganisaties op het beleidsterrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rechtmatig, doelmatig en integer functioneren. Je adviseert de plaatsvervangend secretaris-generaal, directies en concernorganisaties in pittige vraagstukken en bent een enthousiaste versterking van het team.

Als adviseur concernsturing adviseer je de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) in zijn/haar rol van eigenaar bijvoorbeeld over het onderbrengen van nieuwe taken bij een zelfstandig bestuursorgaan of agentschap van het ministerie. Ook adviseer je over governance en andere vraagstukken die spelen bij de concernorganisaties waarvoor jij accounthouder bent. Jij zorgt ervoor dat de verschillende organisaties goed hun werk kunnen doen. Inhoudelijk organiseer je de gesprekscyclus van de bestuurders van een concernorganisatie met de pSG en je adviseert over de verdere ontwikkeling en verbetering daarvan. Kamervragen beantwoord je wanneer een concernorganisatie (negatief) in de aandacht staat van de media of politiek.

Jouw werk vraagt de nodige organisatie- en bestuurlijke gevoeligheid, in die zin dat je oog hebt voor ieders rol en de verschillende perspectieven van eigenaar, opdrachtgever en -nemer. Je hebt inzicht en overzicht van wat er speelt bij de concernorganisaties en bent daarmee voor de pSG een sparringpartner en deskundig adviseur. Jouw manier van werken is transparant en om je taken goed uit te voeren leg je gemakkelijk contacten op alle niveaus van de organisatie.

Je maakt heldere analyses van vraagstukken en legt de verbinding tussen verschillende expertises. Vanuit een proactieve houding signaleer je knelpunten, mogelijkheden en risico’s en kom je met adviezen of alternatieve oplossingen. Je werkt zelfstandig en waar nodig vervul je de rol van aanjager en zorg je dat acties tijdig worden afgerond. Als team evalueren jullie je werk en werkwijzen regelmatig om de aanpak steeds verder te verbeteren. Tot slot signaleer je knelpunten, mogelijkheden en potentiële risico's en kom je met (strategische) adviezen of alternatieve oplossingen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en ervaring en/of affiniteit met beleidsontwikkeling en het adviseren van bestuurders/ambtelijke top.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in een uitvoerende overheidsdienst.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met vraagstukken rond governance, bedrijfsvoering, aansturing van ICT-programma’s of projecten, of financieel toezicht in de relatie tussen kerndepartement en uitvoerende diensten.
 • Je bent bekend met het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je beschikt over een vlotte pen.
 • Je kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen, heldere analyses maken en daarbij verbanden leggen, ook over organisatorische grenzen heen.
 • Je beschikt over organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit, waaronder oog voor ieders rol en de verschillende perspectieven van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Je staat stevig in je schoenen en durft mensen tegen te spreken, ook als het gaat om de ambtelijke of politieke leiding.
 • Je werkt transparant, legt makkelijk contacten en onderhoudt netwerken op alle niveaus van de organisatie.
 • Je kunt snel inzicht en overzicht verwerven in wat er bij de concernorganisaties speelt en daarover de eigenaar adviseren.
 • Je bent zelfstandig, stressbestendig, creatief en flexibel.
 • Je bent een verbinder, zowel binnen het team als met de partijen waarmee samengewerkt wordt.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en vervult waar nodig een aanjaagfunctie zodat acties tijdig worden afgerond.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 11. Afhankelijk van kennis en ervaring is op termijn een inschaling in S12 mogelijk.

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS190134 (BPZ) aan mevrouw E. Scheper.
 • Ben je aangewezen als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). BPZ heeft tot kerntaak om met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie BPZ een verbindende schakel tussen directies en concernorganisaties en van en naar bewindspersonen, de bondsraadsleden en ook intra- en interdepartementaal en het parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en SG te ondersteunen in hun eigenaarsrol van de concernorganisaties.

BPZ is georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Beveiliging/BVA en Concernsturing. Bij de directie werken ongeveer vijftig mensen.

Team Concernsturing
Tot het VWS-concern worden de beleidskern, de diensten, inspecties, raden, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen gerekend. VWS streeft naar een heldere en integrale aansturing van het hele concern. Een goede samenwerking en een professionele relatie tussen de verschillende onderdelen moet leiden tot het nog beter realiseren van de VWS-doelen. VWS onderscheidt de rollen van eigenaar (pSG en SG), coördinerend opdrachtgever (de directoraten-generaal (DG’s)) en opdrachtnemer (concernorganisatie). Het team Concernsturing adviseert en ondersteunt de eigenaar en de DG’s bij het invullen en uitvoeren van hun rol. Het team is vier jaar geleden ingericht, en is inmiddels een vaste waarde binnen de directie BPZ.

Een van de kerntaken van het team is de ondersteuning van de eigenaar (meestal de pSG) in de taken en het relatiebeheer vanuit de eigenaarsrol. Namens de eigenaar zijn we ook vast aanspreekpunt voor de concernorganisaties. We adviseren de eigenaar over uiteenlopende vraagstukken, governance, visieontwikkeling en een effectieve planning-en-controlcyclus. Daarnaast adviseren we (coördinerende) opdrachtgevers/(beleids)directies en concernorganisaties in vraagstukken die de driehoek opdrachtgever-eigenaar-opdrachtnemer betreffen. Gezamenlijk met de andere stafdirecties ontwikkelen we VWS-kaders en passen rijksbrede kaders toe. We onderhouden ook interdepartementale contacten met vergelijkbare eenheden bij andere departementen, met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Algemene Rekenkamer en de Accountantsdienst Rijk. Ook initiëren we relevante overlegvormen, bijvoorbeeld tussen ondersteuners van de (coördinerende) opdrachtgevers.

Het team zorgt daarnaast voor een open werkrelatie met de contactpersonen van de concernorganisaties. Daarin zijn we flexibel en proactief en zetten we ons in om vragen effectief en vlot op te lossen. Verder betrekken we specifieke expertise van en werken we samen met de directie Financieel-Economische Zaken, de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, de directie Wetgeving en Juridische Zaken en de directie CIO/Informatiebeleid. We bundelen de expertise en zorgen voor eenduidige adviezen ten behoeve van de eigenaar. Ook zorgen we samen met opdrachtgevende directies voor een eenduidige advisering over wat er nodig is in de driehoek opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E. Scheper, Hoofd Concernsturing/plv. directeur BPZ

06-55737093

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker geestelijke gezondheidszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior HR adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon