Adviseur Crisismanagement, schaal 11

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 januari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer LOGIUS/2021/03
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur crisismanagement bouw je, door proactief invulling te geven aan de uitvoering van crisismanagement, aan de weerbaarheid van de Logius-voorzieningen vanuit de staande crisisorganisatie. Samen met belangrijke stakeholders werk je aan een doordachte strategie en implementeer je binnen Logius het incident- en calamiteitenproces voor crisisbeheersing. In de koude fase bereid je samen met het team volgens de Logius SAFe werkwijze alle werkzaamheden voor zodat in de warme fase het virtuele team van stand-by en calamiteitenmanagers de regie op de afhandeling van p1-incidenten en calamiteiten kan voeren.
Adviseur binnen team Crisismanagement:

Het veilig en ongestoord doorgang kunnen laten vinden van de processen en producten van Logius wordt steeds belangrijker. Vanuit verschillende belangen en door de groeiende kans op incidenten, investeert Logius in het optimaliseren van incident- en crisismanagement. Het uiteindelijke doel is behoud dan wel herstel van vertrouwen in en continuïteit van de e-overheid. De crisismanagementorganisatie van Logius streeft ernaar zo voorbereid te zijn dat deze elk moment in staat is om zijn functie te vervullen. De inspanningen van Logius op het gebied van incident- en crisismanagement resulteren in:

 • Zo vroegtijdig mogelijke waarneming, alarmering en escalatie;
 • Een voorspelbare en integrale – met netwerkpartners gecoördineerde – aanpak gericht op brede impactreductie en een zo kort mogelijke duur van de ongewenste situatie;
 • Gegarandeerd leren van de ongewenste gebeurtenis en het verder reduceren van de toekomstige kans op incidenten en crises.

De regie op en de afhandeling van hoogste prioriteit incidenten en calamiteiten (crisismanagement) is belegd bij de stand-by en calamiteitenmanagers die, samen met specialisten op het gebied van communicatie, juridische zaken en informatiebeveiliging, de virtuele calamiteitenorganisatie van Logius vormen. Bij de inrichting en het onderhoud, alsmede de afhandeling van het incidenten- en calamiteitenproces wordt in grote mate gebruik gemaakt van de kennis en capaciteit van de productafdelingen. De functionarissen in de calamiteitenorganisatie moeten capabel zijn en in staat om dedicated hun crisismanagementtaken te kunnen vervullen.
In een tijd waarin journalisten 24 uur per dag nieuws maken en burgers het nieuws continu volgen via social media, radio en televisie is een snel en effectief crisisproces onontbeerlijk. Hierbij staat gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en begrip voor de emoties in de samenleving centraal.

Functie-eisen

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • Je werkt uitvoeringsscenario’s uit rondom risico's en calamiteiten
 • Je richt de crisiscommunicatie van Logius in en borgt deze;
 • Tijdens een crisissituatie geef je bijstand aan het calamiteitenteam;
 • Je evalueert gesloten incidenten, calamiteiten en crises
 • Je geeft trainingen en opleidingen aan het management en calamiteitenteam op deelgebieden
 • Je vertaalt risicomanagement-beleidskaders door naar uitvoering en de crisisorganisatie;
 • Je inventariseert en identificeert risico’s proactief en bepaalt de impact op onder andere communicatie;
 • Je stelt een crisisstrategie op en geeft hier uitvoering aan;
 • Ter voorbereiding van calamiteiten en crises standaardiseer je de uitvoering hiervan;
 • Je bent liaison tussen stakeholders, teams en afdelingen;
 • Je houdt relevante vakkennis bij;
 • Je creëert interne bewustwording rondom crisisbeheersing;
 • Je hebt kennis van communicatie in het algemeen en bent bekend met de diensten van Logius;
 • Je verkent de omgeving van Logius (zoals UWV, Belastingdienst, Rijkswaterstaat, burgers, bedrijven;
 • Het onderling vervangen binnen de staande crisisorganisatie.

De Logius kerncompetenties zijn:

 • Durf
 • Initiatief
 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Zelfreflectie

Tevens ben je omgevingsbewust en leergierig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Veiligheid levert toekomstbestendige en robuuste oplossingen voor de veiligheid van (de dienstverlening van) Logius, waar het gaat om informatieveiligheid, risicobeheersing, 24x7 incident- en calamiteitenmanagement en fraude- en cyberincidenten.

De afdeling Veiligheid speelt als kaderstellend, adviserend en controlerend bedrijfsonderdeel een centrale rol in de mitigatie van dreigingen op basis van drie doelstellingen, namelijk:

 1. integrale veiligheid van de Logius dienstverlening;
 2. proactief inspelen op ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity;
 3. efficiënt benutten en delen van kennis over cybersecurity.

De afdeling veiligheid is ook verantwoordelijk voor de inrichting en werking van een adequaat monitoringsysteem dat vroegtijdige detectie mogelijk maakt en het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Logius voorzieningen waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd die voortvloeien uit de zorgplicht voor de digitale overheid.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zorgen voor producten en diensten voor de digitale overheid. Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Mensen kennen ons van DigiD, MijnOverheid en Digikoppeling. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken.

Logius werkt volgens het Scaled Agile Framework (SAFe). Deze Agile werkwijze is een logische keuze voor het beheer en ontwikkeling van de Logius dienstverlening. Het maakt het mogelijk om kort-cyclisch en wendbaar te kunnen werken en klanten, opdrachtgevers en gebruikers actief in het productieproces te betrekken. Zo helpen we overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar digitaal te communiceren én zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. Dit doen wij betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eveline de Waard

06-21820565

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Crisismanagement, schaal 12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Assistent Concern Controller

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Adviseur open ICT standaarden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon