• Amersfoort
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: RCE/2024-020, Plaatsingsdatum: 13 mei 2024

Een buitenkans voor landschappers die affiniteit hebben met interdepartementaal werken aan één van de grote opgaven van de huidige tijd: de herinrichting van het landelijk gebied ten behoeve van landbouw en natuur. Op basis van het algemene uitgangspunt “bodem en water sturend” draag jij er aan bij dat erfgoed mede sturing gaat geven aan inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied . Heb je een geschikte achtergrond, en beschik je over de relevante kennis en competenties? Heb je een flinke dosis enthousiasme, zie je overal kansen, en snapt wat gebiedsprocessen nodig hebben, en kun je met overtuiging de rol van ambassadeur voor het historisch cultuurlandschap spelen, dan is deze vacature wellicht iets voor je?

Wat staat je te doen?

In de context van de Agenda Leefomgeving van de RCE is het programma ‘Erfgoed, Landbouw en Natuur’ in uitvoering dat zich richt op de borging van erfgoed- en landschapswaarden binnen de doelen van het Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Programma Natuur. Als adviseur word je met andere Rijksuitvoeringsorganisaties ingezet in een interdepartementale organisatie ter ondersteuning van de provincies die de komende jaren gebiedsplannen moeten uitvoeren om landbouw, natuur en waterkwaliteit weer in evenwicht te brengen. Als adviseur verbind je de kennis en de instrumenten van de RCE met de werkprocessen bij de zogenaamde, Regieorganisatie van LNV ten behoeve van het NPLG, en draag je zorg voor een hoogwaardige output. Op die manier help je ook de provincies bij de uitvoering van hun PPLG. Ook zul je als projectleider vanuit de RCE een aantal externe projecten begeleiden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Landschap levert integrale kennis over de cultuurhistorie van stad en land en zet deze in voor ruimtelijke opgaven. De afdeling verzamelt data en informatie, ontwikkelt kennis en maakt deze toegankelijk, onder meer via (online) publicaties, kaarten, lezingen, onderwijsactiviteiten. De afdeling is een kennisafdeling (met enkele adviestaken), met oriëntatie op het (Nederlandse) cultuurlandschap, de stedenbouw en de ruimtelijke analyse daarvan.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren.

Onze grote en specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega's en een informele werksfeer.

Meer informatie over onze missie, visie en strategie? Lees het hier.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Baas, Hoofd Landschap

033-4217571

Edwin Raap, programmaleider Erfgoed, Natuur en Landbouw

033–4217571

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tanja Schouten, p-adviseur

06-21700171

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris/planner monitor archeologie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 16
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Veldarcheoloog monitor archeologische rijksmonumenten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker kennis en innovatie voor de transitie in het landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon