Adviseur Cyberbedreigingen en informatiebeveiliging

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 26 augustus
 • Vacaturenummer 515
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat zijn cyberdreigingen gericht op ons ministerie en onze ambassades? Hoe bescherm je informatie en processen van BZ tegen statelijke actoren, cyberactivisten en Advanced Persisted Threats? Hoe creëer je gedragsverandering zodat informatiebeveiliging verbeterdop ambassades met een hoge dreiging op spionage? Zijn dit voor jou belangrijke vraagstukken waar je mee aan de slag wilt? Kom dan ons team versterken in een functie waar jouw bijdrage echt het verschil gaat maken.

Collega’s en partners met wie BZ samenwerkt moeten op een veilige wijze met elkaar werken. BZ beschermt de medewerkers, de omgeving, de gebouwen waarin wij werken, het materiaal en de informatie waarmee wij werken tegen dreigingen en ongewenste inbreuk. Hiertoe heeft BZ een stelsel van integrale beveiliging en gegevensbescherming ingericht, dat zorgt voor de betrouwbaarheid (continuïteit, integriteit en vertrouwelijkheid) van de primaire processen van BZ.

Als adviseur cyberdreiging en informatiebeveiliging werk je voor de Beveiligingsautoriteit binnen de directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI). In de functie heb je veel contact met posten, thema-, beleidsdirecties en met partners zoals AIVD, MIVD, NBV, NCTV en ADR.

Algemeen werk je aan het actueel houden van het dreigingsbeeld op cyberdreigingen en informatiebeveiliging (spionage, verstoring etc). Je adviseert directies en posten over specifieke dreigingen. Waar nodig reis je naar posten om specifieke dreigingsanalyses op te stellen samen met collega’s van diplomatieke veiligheid.

Daarnaast adviseer je de beveiligingsautoriteit over het verlenen van accreditaties (toestemming voordat gerubriceerde informatie verwerkt mag worden). Bij inspecties door de EU en NAVO zorg je voor voorbereiding, begeleiding en opvolging van de inspecties. Je ziet toe op de implementatie, bestaan en werking van het stelsel van informatiebeveiliging en op de cultuur en gedrag binnen BZ van invloed op cyberdreigingen en informatiebeveiliging. Eventueel voer je zelfstandig interne toezichtinterventies uit om barrières in de organisatie te identificeren en te verhelpen. Tot slot help je met het opstellen van beleidskaders voor informatiebeveiliging en de risicomanagementcyclus.

In deze functie werk je aan het cyberdreigingsbeeld en informatiebeveiliging in een zelfstandige beleidsmatige, adviserende en toezichthoudende rol. Ter ondersteuning van de onafhankelijke rollen die zijn belegd binnen VCI (zie werkomgeving) werk je in een klein team samen om de informatie van BZ veilig te houden.

De functie is nieuw als uitbreiding in het team. Je werkt concreet aan verbetering op:

 • Vernieuwen en bijhouden van het dreigingsbeeld op Cyberdreigingen (waaronder spionage) op systemen, informatie en posten;
 • Verbeteren van het cyberdashboard bij VCI met trends in cyberlandschap voor het dreigingsbeeld posten;
 • Verbreden van toezicht op informatiesystemen (niet kritieke systemen) naast de reguliere accreditaties (kritieke systemen);
 • Ontwikkelen en verzorgen van periodieke briefings aan directies en posten over cyberdreigingen;
 • Trainingen voor het ministerie ontwikkelen (i.s.m. andere teams binnen VCI);
 • Verbeteren van incidentenmanagement;
 • Adviseren van het Departementaal Crisiscentrum bij een cybercrisis of de Beveiligingsautoriteit bij een groot informatiebeveiliging;
 • Om dit te realiseren initieer en onderhoud je een relevant (inter)nationaal netwerk.

Jouw functie heeft een internationaal karakter en dus komt het goed van pas dat je in het Engels goed uit de voeten kunt. Je bloeit op in een dynamische en cultureel diverse werkomgeving. Ook in gevoelige situaties, zoals een eventuele beveiligingsincident of privacy schending, ga je integer te werk en houd je je hoofd koel.

Gamebased Assessment (GBA):
Voor deze vacature vragen we je een game-based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de game-based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI) verricht een groot aantal verschillende werkzaamheden op het gebied van de integrale beveiliging, crisisbeheersing, integriteit en bescherming persoonsgegevens. VCI ontwikkelt beleid, stelt kaders en adviseert op genoemde beleidsclusters. De werkzaamheden worden verricht voor het departement van Buitenlandse Zaken en de posten in het buitenland. Een aantal medewerkers heeft bovendien een onafhankelijke rol, die rechtstreeks valt onder de departementsleiding. Het gaat daarbij om de Beveiligingsautoriteit (BVA), de Centrale Coördinator Integriteit (CCI), de Centrale Crisiscoördinator (CCC) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De onderwerpen binnen VCI vergen vaak onmiddellijk actie, ook vanwege de politiekmaatschappelijke relevantie, mogelijke mediagevoeligheid en afbreukrisico’s. Hierdoor wordt het werk van VCI vaak gekenmerkt door quick response interventies. In een dergelijk geval wordt er met beperkte middelen en menskracht snel opgeschaald.

Je werkt in een cluster van zes collega’s. Dit cluster is verantwoordelijk voor het opstellen en verbeteren van de beleidskaders op het gebied van Informatiebeveiliging, als onderdeel van integrale beveiliging. Toezien of het beleid juist wordt toegepast, adviserend op beleidskaders en signalerend als het fout dreigt te gaan, is een belangrijke taak voor het cluster. Naast het geven van adviezen aan onze posten en collega’s op het departement over het goed toepassen van beleid, brengt het cluster dreigingen in kaart posten op spionage. Ook het uitvoeren van periodieke accreditaties van systemen behoort tot de werkzaamheden van het cluster.

Medewerkers van VCI werken volgens de HNW (het nieuwe werken) uitgangspunten.

Op dit moment gaat VCI door een reorganisatie waarbij de personele capaciteit wordt uitgebreid en de directiestructuur wordt aangepast. De plaatsing van een medewerker op deze functie is onder voorbehoud van afronding van de reorganisatie bij VCI.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joost van Daal, Adviseur Werving & Selectie

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker diplomatieke veiligheid

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner / secretarieel medewerker

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sr. Beleidsmedewerker Multilaterale Instellingen en Mensenrechten - Wereldbank

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon