• Den Haag
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juli 2024 Nog 14 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 563609, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Taken

Het opstellen en actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid en van uitvoeringskaders voor de langere termijn. Hieronder vallen ook de kwaliteits- en automatiseringsaspecten van de informatieveiligheid en het opstellen van informatiebeveiligingsplannen in jaarplannen. De focus ligt daarbij op zowel IT- als wapensystemen.
Het ontwerpen, implementeren, onderhouden, bewaken en evalueren van uitvoeringsrichtlijnen en beveiligingsmaatregelen op het vlak van digitale weerbaarheid en compliance. Risico’s op het gebied van beveiliging en cybersecurity worden vertaald naar beleid en correctiemaatregelen in afstemming met de Beveiligingsautoriteit en het betreffende defensieonderdeel.
Het regie voeren, faciliteren, coördineren en stimuleren van maatregelen en initiatieven welke voortkomen uit de Defensie Cyber Strategie en het Uitvoeringsplan Cyber.
Het volgen van (inter)nationale trends en ontwikkelingen en onderhouden van contacten met kennisinstituten om de toepasbaarheid voor Defensie te beoordelen en te vertalen naar informatiebeveiliging en kaderstelling.
Voor alle functies van het CIO-office gelden verder onderstaande taken:

Uitvoering geven aan de andere hoofdtaken van het CIO-office door sturing, coördinatie, en waar nodig uitvoering en monitoring van IT-beleid, -strategie, -planning, -governance.
Gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning leveren richting (top)management van Defensie en de politieke leiding. De ondersteuning richt zich daarbij op IT-activiteiten die bij Defensie zijn belegd vanuit nationale, internationale en interdepartementale overlegfora. Ook betreft het ondersteuning bij Parlementaria voor zover IT-gerelateerd, zoals het beantwoorden van Kamervragen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De vacature staat open binnen de Bestuursstaf, bij de afdeling van de Chief Information Officer (CIO). De CIO voert de centrale sturing, coördinatie en monitoring op het gebied van IT, met inbegrip van het data- en het cyberdomein. Defensie moet een informatiegestuurde, technologisch hoogwaardige en toekomstbestendige krijgsmacht worden. Dit vereist een goede cyber readiness en daarmee een digitaal weerbare defensieorganisatie. Met onder meer het formuleren van de Defensie Cyber Strategie en het Uitvoeringsplan Cyber zet Defensie verdere stappen in het versterken van het cyberdomein. Binnen het CIO ga je aan de slag in het team Cyber-CISO en speel je een belangrijke rol bij het versterken van de beveiliging van de informatievoorziening en de cybersecurity binnen de organisatie. We zijn op zoek naar een adviseur met ervaring in het maken, monitoren en evalueren van beleid op het gebied van digitale weerbaarheid en compliance. De adviseur werkt veelvuldig samen met collega’s binnen de Bestuursstaf waaronder de Beveiligingsautoriteit alsook de verschillende defensieonderdelen op het gebied van Cybersecurity en I&T.

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Adviseur Cyber / Informatiebeveiliging

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Coördinerend Adviseur Toezicht integrale beveiliging

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Senior beleidsmedewerker Cyber

Ministerie van Defensie
 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon