• Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582201, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

Is belast met de coördinatie en advisering over data en informatie vraagstukken van CZSK, door:

 • Het analyseren, ontwikkelen, implementeren en monitoren van de data en informatie stromen in overeenstemming met gestelde standaarden.
 • Het geven van advies en oplossingen naar aanleiding van de data en informatie kwaliteit monitoring en rapportages door de gehele keten;
 • Het monitoren van de werking van systeem- en procescontroles m.b.t. compliance aan relevante beleid, wet- en regelgeving;
 • Het zorg dragen voor informatie en data flow beschrijvingen, definities, Delivery Agreements etc en bewaken van uniformiteit van deze documenten binnen de afdeling;
 • Het ondersteunen van de informatie en data verantwoordelijke met betrekking tot datakwaliteitsvraagstukken, dashboards e.d.;
 • Het stimuleren en initiëren van innovaties en proces verbeteringen vanuit een informatie en data perspectief.
 • Het formeel en informeel overleg voeren met verschillende stakeholders om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van informatie en data management.
 • Het verantwoordelijk zijn voor de beheersing van data en informatie binnen een directie van CZSK en het afstemmen met andere adviseurs van andere directies.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Information & Technology (I&T) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De doelstelling van de directie IB&B is het ondersteunen van de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (PC-ZSK) door het organiseren van de CZSK organisatie en het ondersteunen van de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in zijn rol als maritiem adviseur van de CDS. DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van integrale bedrijfsvoering, Informatie & Technologie, besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee.

De doelstelling van de afdeling I&T is om digitalisering, waaronder IT, IV, IHH, datascience, robotica en simulatie, te sturen, integreren en borgen in de commando- en bedrijfsvoering van CZSK en hiervoor het koppelvlak te vormen naar stakeholders binnen en buiten Defensie teneinde de operationele gereedstelling van CZSK eenheden met I&T te optimaliseren voor (Informatie Gestuurd) Optreden.

De afdeling I&T bestaat uit een hoofd, een stafbureau ondersteuning, een stafbureau Functiegroep oudste, een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM), een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK en daaraan gekoppeld het Maritiem DataScience Centrum (MDSC), een bureau ERP Competence Centre CZSK (EC3), een bureau Robotica, met daaraan gekoppeld het Maritiem Robotica Control Centrum MRCC en een bureau Modelling & Simulation (M&S).

De decentrale CIO office is een virtueel deel van de Afdeling I&T en maakt deel uit van het defensiebrede CIO stelsel. De decentrale CIO office bestaat uit een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM) en een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK. Het CISO deel van de decentrale CIO office is binnen dezelfde directie ondergebracht bij de Stafafdeling Integrale Beveiliging.

Functionaris is belast met advies over de inzet van datatechnologie, houdt toezicht op data compliance en implementeert de datagovernance, het defensie databeleid en bijbehorende kaders en richtlijnen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J. Zegers, Adviseur Bviv

06-83003942

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur data en info management

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Adviseur data en info management

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Adviseur data en info management

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon