Adviseur (Data) Kwaliteit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 20 oktober
 • Vacaturenummer IND DH/RVN/2022/635
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij team Kwaliteit en Standaardisatie van afdeling Business Innovation & Support, directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap een vacature voor de functie van Adviseur (Data) Kwaliteit (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om kennis van (data)kwaliteit en procesverbeteringen.

“Voor collega’s die de overstap willen maken van bijvoorbeeld besliswerk naar een adviesfunctie, biedt deze plek mogelijkheden om ervaring op te doen met advieswerk en te groeien in een uitdagende adviesfunctie.”

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je voert de regie op een adequate inrichting en uitvoering van de kwaliteitsmetingen binnen de IND;
 • Je draagt bij aan de bewaking van de kwaliteit van de metingen, rapportages en analyses; je werkt nauw samen met de medewerkers die de metingen verrichten;
 • Je rapporteert en presenteert de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen op verschillende plekken binnen de organisatie;
 • Je adviseert proactief over actuele onderwerpen op het gebied van kwaliteit en datakwaliteit; je signaleert knelpunten en risico's;
 • Je draagt bij aan een efficiënte verbeteraanpak. Naar aanleiding van meetresultaten en analyse stel jij aanbevelingen op voor het vervolg bij diverse directies; je adviseert en bent sparringpartner over datakwaliteit en kwaliteit; je maakt de vertaalslag vanuit de inhoud en kent de behoefte van de directies;
 • Je fungeert als materiedeskundige op het terrein van kwaliteit en datakwaliteit en treedt op als vraagbaak voor derden; je onderhoudt uitstekende relaties met interne- en externe stakeholders;
 • Je houdt je op de hoogte van (onderzoek naar) ontwikkelingen op je vakgebied en legt de link met risicomanagement.
 • Je werkt samen in een cluster met een aantal andere adviseurs (data)kwaliteit en beheert een of meerdere eigen portefeuilles.

In deze functie werk je samen in een bestaand cluster van 7 collega’s dat weer deel uitmaakt van een groter team van 23 collega’s die werken aan het continu verbeteren van kwaliteit van processen, inhoudelijke kwaliteit en datakwaliteit binnen de IND. De samenwerking vindt verder plaats met de diverse directies waaronder de beslisdirecties van de IND.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in vijf klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en een superklantgroep Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling). RVN bestaat uit circa 40 teams verspreid over de locaties Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern Migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening. Behalve de vijf klantgroepen is per 1 mei 2021 binnen de directie RVN ook een afdeling BIS (Business Innovation & Support) ondergebracht met een organisatie-brede opdracht. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor innovatie, projectmanagement en het versterken van de aansluiting van de business op IV ten aanzien van zowel ontwikkeling als beheer.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunning verlening of intrekking zou moeten leiden. Daarnaast optimaliseren we ons proces door meer te gaan werken vanuit de bedoeling van ons werk. De centrale vraag daarbij is: hoe maken we ons werk betekenisvoller, op een leuke en slimme manier? Het is een procesverbetering en behelst een andere manier van werken waarbij managers en medewerkers (waaronder medezeggenschap) op een inspirerende manier worden betrokken.

Afdeling Business Innovation & Support (BIS)

Je komt te werken bij de afdeling BIS, een afdeling die werkzaam is in de ondersteuning van alle directies van de IND op het gebied van vernieuwing, verbetering en beheer. De afdeling bestaat uit vier teams:

 • Het team innovatie en ontwikkeling bestaat uit product owners, innovatiemanagers en business architecten;
 • Het tweede team is verantwoordelijk voor het functioneel beheer;
 • Het derde team werkt aan standaardisatie en (data)kwaliteit;
 • Het vierde team bestaat uit projectmanagers, adviseurs en implementatiecoördinatoren.

Veel van de experts binnen BIS voelen zich als een vis in het water op het snijvlak van business en informatievoorziening. Zo zorgen zij er met hun inzet bijvoorbeeld voor dat de IV-ontwikkeling aansluit bij de behoefte van de klant, en dat nieuwe applicaties, maar ook nieuw beleid op een goede en uniforme manier in de organisatie wordt toegepast. Wat hen bindt is dat zij werken vanuit een integrale blik op de organisatie om zo die maximale toegevoegde waarde voor de interne én externe klant te helpen leveren.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura van der Beek, (operationeel) manager team Kwaliteit & Standaardisatie

06 - 46 04 29 84

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rogier Wolff, Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 86 59

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner RVN

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 10 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Data Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data Engineer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon