Adviseur digitaal informatiebeheer NCTV

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor, MBO
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 18 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD22/NCTV/220349
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Over de functie:

Als adviseur digitaal informatiebeheer binnen de Kern Bedrijfsvoering draag je bij aan duurzame toegankelijkheid, veiligheid en beveiliging van informatie, die de NCTV in staat stelt haar missie goed uit te voeren. Je werkt samen met de diverse kernen en programma’s binnen de NCTV en de organisatieonderdelen van JenV die zich bezighouden met informatiehuishouding. Als adviseur ben je de verbindende schakel tussen informatievoorziening en de organisatie. Je zorgt ervoor dat het informatiebeheer voor de NCTV goed geregeld is en voldoet aan wet- en regelgeving. Je gaat pro-actief op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Je werkt intensief samen met de manager en de adviseurs van de kern Bedrijfsvoering (KBV), de organisatieonderdelen van de NCTV, de Chief Information Security Officer (CISO), de privacycoördinator en IT leveranciers. Hiermee draag je bij aan het verder ontwikkelen van duurzame toegankelijkheid, (digitaal) archiveren en het verwerken van informatie. Hiervoor gebruiken we binnen de NCTV diverse documentmanagementsystemen (informatiesystemen).

Wat ga je doen?

Je signaleert wensen en behoeften van de organisatie en vertaalt deze naar consequenties en eisen ten aanzien van de inrichting en het beheer van de informatievoorziening/DMS.
Je signaleert en inventariseert behoeften bij gebruikers en bespreekt deze met de andere betrokken adviseurs bedrijfsvoering.
Je participeert in informatievoorzieningsprojecten (zowel intern als extern).
Je geeft voorlichting en stelt factsheets op voor gebruik.
Je organiseert keyuser overleggen binnen de NCTV. Het is jouw taak om gebruikers te enthousiasmeren en te ondersteunen in het gebruik.
Je bent betrokken bij het uitvoeren van het informatiebeleid, denk aan het vertalen van het archiefkader naar interne procedures en concrete werkafspraken.
Je organiseert adequaat informatiebeheer op basis van het kwaliteitssysteem informatiebeheer o.a. door monitoring, genereren van rapportages, toezicht houden en verbeteracties aanbevelen en uitvoeren.
Je werkt mee aan projecten op het gebied van informatiebeheer, bijvoorbeeld voor het implementeren van een documentmanagementsysteem en voor het opschonen en afsluiten van netwerkschijven. Je hebt affiniteit met het werken met Sharepoint.
Je bent contactpersoon voor interne en externe partijen, zoals het Dienstencentrum van JenV, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Nationaal Archief en auditdienst Rijk.
Je levert een bijdrage aan het autorisatie beheer van de systemen. Je signaleert incidenten. Je doet voorstellen ter verbetering van het eigen systeem.
Je neemt deel aan departementale overleggen.
Je bent betrokken bij het testen en accepteren van nieuwe releases/wijzigingen.
Je doet het functioneel beheer van de documentmanagementsystemen (DMS) die het primaire proces van de NCTV ondersteunen en levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen hiervan. Je bent daarbij de schakel tussen techniek, informatievoorziening en gebruikers. Je levert een bijdrage aan het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages op het vlak van informatievoorziening en draagt bij aan de kwaliteitsborging en professionalisering op het gebied van informatievoorziening.
Je levert een bijdrage aan de opslag en verwerking van de fysieke archivering.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kern Bedrijfsvoering (KBV) ondersteunt en faciliteert het primaire proces van de NCTV. Zij biedt de gehele NCTV ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering, in het bijzonder op de volgende taakgebieden: personeelsaangelegenheden, informatievoorziening, ict-ontwikkeling en -beheer, financiën, beveiliging, huisvesting en facilitaire zaken. De kern kent een aantal reguliere werkprocessen (P&C-cyclus, HR, beheer en uitvoering) en werkt daarnaast projectmatig aan diverse specifieke opgaven en NCTV-brede projecten.
De bedrijfsvoering van de NCTV wordt, zoals de meeste onderdelen van het departement, voor een belangrijk deel ondersteund door de zogenaamde concerndienstverleners. Gezien de bijzondere positie van de NCTV, de hoge eisen die er worden gesteld aan de beveiliging en de vertrouwelijkheid van veel informatie waarmee de NCTV werkt, is een deel van de bedrijfsvoering, vooral op het gebied van de informatievoorziening en ICT bij de kern bedrijfsvoering zelf belegd.
Bij de kern Bedrijfsvoering werken ongeveer 20 adviseurs in specialistische functies in hecht teamverband met elkaar. Op alle onderdelen van bedrijfsvoering is continue verbetering gewenst. De interne sturing en verantwoording van de NCTV is in de afgelopen periode sterk geprofessionaliseerd, maar zal de komende periode verder worden doorontwikkeld. Ook de verbetering van de HR-functie, aan de hand van het strategische personeelsplan van de NCTV, is een opgave voor de komende jaren. Daarnaast is op het gebied van de informatievoorziening, de ICT-ontwikkeling en het ICT-beheer een verdere professionalisering nodig. Op het gebied van huisvesting zal de verhuizing van de uitwijklocatie van de NCTV de komende periode aandacht vragen.

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.
De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.
In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Kruistum

06-48100103

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul van Kruistum

06-48100103

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur S12 (FGR)

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Bedrijfsvoering S9

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatieprofessional/Adviseur DIV

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon